Աղջիկս 20 տարեկան է և անձնական հարաբերությունների հարցում միշտ խելացի է եղել․ Օրերս մի այնպիսի բան իմացա, որ․․․Չեմ կարողանում հասկացնել նրան, որ այն, ինչ անում է ինքն ամոթալի է

Աղջիկս 20 տարեկան է և անձնական հարաբերությունների հարցում միշտ խելացի է եղել․ Օրերս մի այնպիսի բան իմացա, որ․․․Չեմ
կարողանում հասկացնել նրան, որ այն, ինչ անում է ինքն ամոթ ալի է։Ես ունեմ քսան տար եկան դուստր: Միշտ մտածում էի, որ նա
շատ խելացի է: Բայց վերջերս, ես իմացա մի բան, որն այժմ հետա պնդում է ինձ: Պարզվեց, որ աղջիկս հանդիպում էր ամուսնացած
տղամարդու հետ: Ես տեսա, որ աշխատանքից հետո աղջկիս ինչ-որ մեքենայով է տուն վերադա ռնում: Բնականաբար, ես ան միջա-
պես հասկացա, որ խոսքը անձնական հարաբերությունների մասին է:

Հետո ես շատ ուրախացա: Ես ուզում էի, որ իմ աղջիկը երջանիկ լինի իր անձնական կյանքում: Եվ հիմա, վերջապես, հանդիպել է մի
տղամարդու: Կարող եմ ասել, որ անձնական հարաբերությունների առումով աղջիկս միշտ շատ լուրջ է եղել:Նա երբեք անհանգստա-
նալու առիթ չի տվել, նա ժամանակին եկել է տուն: Ընդհա նրապես, նա համեստ ու պար կեշտ աղջիկ է: Գիտեի, որ միշտ կարող եմ
վստահել նրան, և նա ինձ ոչ մի հարցում չէր խաբում: Վերջերս աղջիկս միայնակ էր, աշխատանք է ստացել և զբաղվել կարիերայով:
Ես արդեն սկսում էի անհանգստանալ նրա համար:

Ես կարծում էի, որ աշխատանքի հանդեպ այդպիսի համառությամբ, երիտասարդների համար բավա կան ժամանակ չի ունենա: Եվ
ահա, մի օր նկատ եցի, որ դստերս անձնա կան կյան քում ամեն ինչ կարգին է: Սկզբում որոշեցի, որ ոչնչի մասի ն չեմ հարցնի: Թող
ամեն ինչ սովորական հունով ընթանա: Քիչ ժամանակ անցավ, մոտենում էր դստեր ծննդյան օրը: Որոշեցի խոսել երիտասարդի մա-
սին: Հարցրեցի, թե կցան կանա՞ր նրան հրավ իրել մեր տոնակ ատարությանը: Ես կարծում էի, որ դա հանդիպելու մեծ պատրվակ է:
Բայց նրա պատասխանը աղետ էր ինձ համար: Նա ոչինչ չթաքցրեց և ասաց ինձ, որ իր ընտրյալն ամուսնացած է:Նա ընտանիք ունի,
ուստի չի կարողանա գալ:

Դա պարզապես ինչ-որ մղձավանջ էր: Ես չգիտեի ինչ պես արձագանքել: Ի՞նչ պետք է ասեի։ Կորցրեցի տրամա դրությունս, քանի որ
ուղղակի չէի սպասում սա:Հիմա չգիտեմ ինչ մտածեմ:Բնականաբար, ես փորձեցի զրուցել դստերս հետ: Ես ուզում էի հասկանալ այս
իրավիճակը: Ինչպե՞ս սկսվեց այս հարաբերությունները: Ինչու՞ հենց այս մարդու հետ: Բայց իմ բոլոր փորձերն անհաջող էին: Նա չի
ուզում ինձ լսել:Նա պնդում է, որ ինքը երջանիկ է այս տղամարդու հետ և չի պատրաստվում բաժանվել:Իսկ այն, որ նա ազատ չէ, բո-
լորովին չի անհանգստացնում նրան, քանի որ միտումնավոր է մտել այս հարաբերությունների մեջ:

Ի՞նչ անել դստերս հետ: Արդյո՞ք նա իսկապես որոշել էր ընտրել ամուսնացածին միլիոնավոր տղամարդկանց միջից: Ինչպե՞ս նա նույ-
նիսկ թույլ տվեց, որ դա պա տահի: Ես նրան միշտ հա մարել եմ օրինակելի աղջիկ, բայց այ ստեղ` սիրուհու դերը: Ինչի՞ մասին է նա
մտածում ընդհանրապես: Եվ ինչպե՞ս է նա տեսնում իր ապագան. Նա կթաքցնի՞ իր ողջ կյանքը և կհա նդիպի գաղտ նի: Նա համա-
կերպվելու՞ է այս իրավիճակի հետ: Արդյո՞ք աղջիկս իրոք նման ճակատագիր է ուզում իր համար: Ես նույնիսկ վախենում եմ մտածել,
թե ինչ կլինի, երբ իմանա այս ամենի մասին կինը․․․

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS