Ամեն անգամ թեթև վիճաբանությունից հետո, կինս հավաքում էր իրերը և գնում մոր տուն․ Հոգնելով նրա մանիպուլյացիաներից՝ որոշեցի դաս տալ․․․Այժմ ապրում ենք ներդաշնակ ու հաշտ կյանքով

Ամեն անգամ թեթև վիճաբանությունից հետո, կինս հավա քում էր իրերը և գնում մոր տուն․ Հոգնե լով նրա մանիպու լյացիաներից՝
որոշեցի դաս տալ․․․Այժմ ապրում ենք ներդաշնակ ու հաշտ կյանքով։Որոշակի տարիքում սկսում ես հասկանալ, որ հարաբերություն-
ները մշտական ​​աշխատանք են, և ամուսինները պետք է գնան զիջումների, թերությունների վրա աչք փակեն և որոշ բաներում համ-
բերելու ունակություն ունենան. Յուրաքանչյուր զույգ պետք է դիմակայի դրան:

Մի տեսակ փորձություն, որից հետո ամուսնությունը կամ քանդվում է, կամ զույգը միասին է մնում մինչև վերջ:Ես և կինս հանդիպե-
ցինք միմյանց գիտակից տարիքում: Ես և նա 30 տարեկ անից փոքր -ինչ ավելի էինք: Հարսա նիքը բա վական արագ ստացվեց: Եվ
մենք ընդհանրապես չզղջացինք մեր հապճեպ արարքի համար: Սակայն որոշ ժամանակ անց հետաքրքիր բաներ սկսեցին տեղի ու-
նե-նալ մեր ամուսնական կյանքում: Ամեն վեճից հետո, երբ բոլոր զույգերն այս կամ այն ​​կերպ ունենում են դրանք, կինս սովորություն
ձեռք բերեց իրերը հավաքելու և տնից հեռանալու:

Իհարկե, ես ամեն անգամ, գնում էի նրա մոտ, ներում խնդրում և միասին վերադառնում էինք տուն: Շատ դեպքերում ես ինձ լիովին
հիմար էի զգում: Այս պահերը մեծա պես ազդում էին հետագա համակեցու թյան վրա: Ես նկա տեցի, որ մենք սկսում ենք հեռ անալ
միմյանցից և սկսեցի մտածել մի բանի մասին, որը նրան կազատի իմ զգացմունքների այս տեսակ շահարկումից:Հերթական վիճա-
բանությունից հետո կինս պատրաստվեց ու հեռացավ:

Իմանալով, թե ինչ է սպասվում ինձանից, ես որոշեցի բոլորովին այլ բան անել: Սովորաբար կինս գնում է իր մոր մոտ, իսկ ես անհան-
գստացած, ծաղկեփունջով շտապում եմ իր հետևից և զղջում իմ անզգուշության համար: Բայց այս անգամ նստեցի մեքենան ու գը-
նացի ծնողներիս տեսակցության: Օրեր անց հեռախոսս զանգեց: Կինս հոգնել էր սպասելով ինձ և որոշեց պարզել, թե ինչ է կատար-
վում: Ես հանգիստ տեղեկացրեցի նրան, որ գնացել եմ ծնողներիս տեսակցության, որ տանը միայնակ շատ տխուր էր:

Եվ անջատեց հեռ ախոսը: Մեկ օր անց կինս եկավ ինձ մոտ՝ ծնողն երիս տուն: Կարծում եմ, որ նա իրեն շատ անհ արմար էր զգում:
Բայց, ճիշտն ասած, ինձ դա չէր հետա քրքրում: Ես պար զապես ստիպ եցի նրան իմ տեղում լինել և զգալ նույն հույզերը, ինչ ես: Ի-
հարկե, իմ «դասը» կարող է կոշտ ու անարժան թվալ իսկական տղամարդու համար: Բայց դա իր ազդեցությունն ունեցավ: Կնոջս
վազքն այս ու այն կողմ դադարեց: Ես պարզապես ցույց տվեցի, թե ինչպիսի տեսք ունի նրա պահվածքը կողքից:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS