Ամուսինս ինձ երբեք ոչ մի բան չի նվիրել, սակայն․․․Օրեր առաջ պարզեցի, որ զարմուհին շատ թանկարժեք նվերներ է անում

Ամուսինս ինձ երբեք ոչ մի բան չի նվիրել, սակայն․․․Օրեր առաջ պարզեցի, որ զարմուհին շատ թանկարժեք նվերներ է անում։Սա է
մեր ընտանիքում տիրող իրավիճակը.Վեց ամիս առաջ ես երեխա ունեցա:Ամուսինս ինձ նվեր չի տվել որդուս ունենալու կապակցու-
թյամբ: Այնուհետև ես երկու ամսվա ընթացքում մի քանի ան գամ խնդրեցի ամուսնուս, իմ հավ անած օծանե լիքը նվիրի ինձ:

Բայց ամուսինս լռեց և ես այդպես էլ նվերների չարժանացա։Մեկ ամիս առաջ իմացանք, որ նրա զարմուհին (քրոջ դուստրը) հղի է և
շուտով կունե նա երեխային: (Նրանք ապր ում են մեկ այլ քա-ղաքում և ինչ-ինչ պատճա ռներով թաքցնում են հղիո ւթյունը): Մեկ շա-
բաթ շարունակ ամուսինս սկսեց խորհրդակցել ինձ հետ այն մասին,թե ինչ պետք է տա քրոջը երեխայի ծննդյան համար.

Նա նախա-տեսում է գումար ուղարկել, որպեսզի երեխայի համար մանկասայլակ գնեն:Ես չկարողացա զսպել ինձ և ասացի ամուս-
նուս, որ ես շատ վիրավո րված եմ այս իրավի ճակից, որ նա ինձ ոչինչ չի տվել սեփ ական որդու ծննդյ ան համար, նույնիսկ իմ խնդ-
րանքներից հետո, իսկ նրա զարմուհին դեռ երեխային չի ունեցել, բայց արդեն նվեր է պատ-րաստում նրա համար:

Այսպիսով, ամուսինս բարկացավ և ասաց, որ ոչինչ չի տա իր քրոջը, և դրանից հետո երկու օր է, որ չի խոսո ւմ ինձ հետ:Իսկ այսօր
նա ինձ ցույց տվեց մի մանկասայլակի լուս անկար և ասաց, որ մյուս հորեղ բայրն է գնել զարմուհու երե խայի համար: Ի՞նչ եք կար-
ծում՝ ամուսինս ինձ սուտ է ասում, որ նվեր չի տվել զարմուհուն: Եվ հնարավո՞ր է, որ այս իրավիճակը ահազանգ է, որ նա ինձ այլևս
չի սիրում, և որ ես ամենավերջին տեղն եմ գրավում նրա կյանքում:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS