Այդ պահին երեխա ունենալը իմ պլանների մեջ չէր մտնում, սակայն 38 պատահական հղիացա․ Եկա տուն ու սկսեցի մտածել․․․

Այդ պահին երեխա ունենալը իմ պլանների մեջ չէր մտնում, սակայն 38 պատահական հղիացա․ Եկա տուն ու սկսեցի մտածել․․․ Ես
38 տարեկան էի, ամուսին և երեխա ներ չունեի: Ինձ նվ իրել էի ուսո ւցչուհու աշխ ատանքին, շատ էի սիրում դպրոցն ու երեխ անե-
րին:Ծնող ներս նույն մասնագիտությամբ են աշխա տել ամբողջ կյանքում:Կար մի տղամ արդ, ում հետ պարբե րաբար հանդիպում
էինք, սակայն ոչ մի լուրջ նպա տակ չունեինք: Ամոթ է խոստովանելը, բայց նա ամո ւսնացած էր…Մի օր էլ պատահաբար իմանում
եմ, որ հղի եմ:

Գնացի բժիշկի, երբ իմացա, որ արդեն 4 ամիս է, ինչ այդ վիճա-կում եմ, շոկի մեջ էի…Բնականաբար, ընկերոջս ոչինչ չասացի, մենք
այդ պահին արդեն մի ամիս էր, ինչ դադա-րեցրել էինք մեր շփումը: Ես չէի պատկերացնում, ինչ եմ անելու, ինչպես եմ ապ րելու: Ոչ
ոք չունեի, ծնողներս 3 տարի ա ռաջ էին մահա ցել, քույր եղբա յր չունեմ, իսկ ինձ մոր կարգա վիճակում չէի պատկերացնում: Դեռ
մտածում էի, որ գուցե ճիշտ չէ երե խային ունենալը, սարսփելի վախենում էի ապա գայիս համար:

Հաջոդ օրը գնացի աշխատանքի: Դասի ժամանակ երեխաներն իրենց սովորականի նման էին պահում: Դասի սկզբում մեկը մյուսին
նամակ էր ուղարկում, ծիծաղում էին:Դա նորություն չէր,ես նրանց միշտ հեշտությամբ էի կարգի բերում, ուղղակի հան գիստ ասում
էի, որ դասը սկս վել է, իսկ այդ օրը չդի մացա, սկսեցի գոռալ և լա ցելով դուրս վազեցի:Հասա ուսու ցչանոց և սկսեցի աբողջ հոգով
արտասվել:

Աշխատող ներից միայն մի հոգի կար՝ Մարի նեն,ով 8 տարի առաջ էր ամուսնացել, սակ այն մինչ այժմ երեխա ներ չուներ:Ես նրան
պատմեցի՝ ինչ է եղել, և ասացի, որ գու-ցե և աբորտ անեմ, իսկ նա կլորացած աչքերով նայեց ինձ և ասաց.

—Երբեք չանե ս նման բան: Ես կերազ եի քո փոխարեն հայտ նվել: Երեխան երկնային պարգև է: Նայիր ինձ և հասկ ացիր, որ դու
երջանիկ մարդ ես:

Հիմա որդիս 2 տարեկան է, նայում եմ նրան և գիտակցում, որքան սխալ էի, ամ աչում եմ նույնիսկ երե խայից ազատվելու մտքերիս
համար: Պետո ւթյունն ինձ օգնում է, տանը աշակերտ ներ ունեմ, երեխայիս պատշաճ կերպով մեծացնում եմ և ամեն ինչով ապահո-
վում:Ես հիմա իսկապես երջանիկ եմ…

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS