Աստղագուշակ ապրիլի 2-ի համար․ Խեցգետիններ՝ հետաքրքիր առաջարկներ կստանաք

Աստղագուշակ ապրիլի 2-ի համար․ Խեցգետիններ՝ հետաքրքիր առաջարկներ կստանաք

ԽՈՅ 

Ինքնատիրապետումը պահ պանելը սովորականից բարդ կլինի: Դուք իմպու լսիվ, բռնկուն կլինեք, ոտքի վրա որոշումներ կըն դունեք, որոնք արժեր ավելի լավ մտածել: Շրջապա տողներն ամեն անգամ ձեր հետևից չեն հասցնի, իսկ դա կնյարդայնացնի: Համբերությամբ զինվեք և աշխատեք ներողամիտ լինել ձեզ համար թանկ մարդկանց թուլությունների հանդեպ:Դրական միտումների ազդեցությունը ժամանակի ընթացքում կուժեղանա, օրվա երկրորդ կեսն էլ առաջի նից հեշտ ու հաճելի կանցնի: Հենց այդ հատվածի համար էլ արժե ծրագրել կա-րևոր հանդի պումները: Դուք լավ տպավորություն կթողնեք, ընդհանուր լեզու կգտնեք այն մարդկանց հետ, ո-րոնց հետ դա անել նախկինում չէր ստացվում:

ՑՈՒԼ

Բարենպաստ օր է, որը հնարավո րություն կտա գլուխ հանել շատ ու շատ գործերից, ավար տել այն, ինչ ավելի վաղ եք սկսել: Որոշ Ցուլեր կսովորեն այն, ինչը շուտով նրանց պետք կգա, կամ կկարողանան մյուսներից շուտ պիտանի տեղեկատվություն ստանալ: Հնարա վոր են անսովոր գործնական առաջարկներ: Ինտուիցիան կհուշի, որ արժե դրանց համաձայնությամբ պատասխանել, և այն չի սխալվի:Երեկոն կուրա խացնի լավ նորություննե-րով: Հաճախ դրանք կվերաբերեն ձեզ շատ մտերիմ մարդկանցից մեկին: Այդ հատվածը հարմար է ընտանեկան գործերը քննարկելու, ապա գայի ծրագրերի մասին զրուցելու համար: Ընկերներն ու սիրելին ձեզ կես խոսքից կհասկանան:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ 

Բարենպաստ ու շատ արդյունավետ օր է: Կարող եք մասշտաբային ու բարդ գործեր ստանձնել. ամենայն հավա-նականութ յամբ դրանցից հրա շալի գլուխ կհանեք: Սկսածը կիսատ թողնելու, ծրագրերից հրաժարվելու գայթա-կղություն չի լինի:Շատերը պատ րաստ կլինեն օգնել ձեզ:Որոշ Երկվորյակներ այսօր հուսալի համախոհներ ձեռք կբերեն, մյուսները նոր ընկերներ կգտնեն:Չի բացառվում սիրային պատմության սկիզբը: Հարաբերությունները արագ կզարգանան ու վառ հույզեր կպարգևեն: Ստեղծա գործ պոտենցիալը մեծ կլինի: Անսովոր գաղափարներ կունենաք: Ավելի ուշ կհասկանաք՝ ինչպես կյանքի կոչել դրանք:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ 

Օրվա առաջին կեսին հնարավոր են լարված պահեր: Ամեն անգամ չի հաջողվի արագ լեզու գտնել մտերիմների հետ, երբեմն փոխադարձ դժգոհութ յուններ կլինեն: Բայց դրական միտումներն արագ ուժ կհավ աքեն, իրավի-ճակն էլ դեպի լավը կփոխվի: Ավելի վաղ գործած սխալ ներն ուղղելու հնարավո րություն կունենաք: Օրվա կեսը կուրախացնի հետաքրքիր առաջարկներով:Երեկոն նոր, անսովոր ու հաջող գաղափարների ժամանակ է: Հեշ-տությամբ համախոհներ ու օգնականներ կգտնեք: Նրանց աջակցության շնորհիվ արագ կյանքի կկոչեք մտա-ծածն ու կանեք այն, ինչ առաջ չէր ստացվում:

ԱՌՅՈՒԾ

Հանգիստ օր է: Ավելի լավ է զբաղվեք առօրյա, լավ ծանոթ գոր ծերով: Այստեղ անսպա սելի դժվարություն ներ հազիվ թե ծագեն. դուք ամեն ինչից հրաշալի գլուխ կհանեք: Ավելի բարդ կլինի այն Առյուծների համար, որոնք կորոշեն նոր բան ստանձնել: Չի բացառվում՝ մտածելու և գործողությունների ծրագիր կազմելու համար ժամա-նակ պետք գա:Օրվա երկրորդ կեսը հար մար է կենցա ղային հար ցերը լուծելու համար: Կարող եք ոչ մեծ գը-նումներ անել, որոնք հաջող ու ժամանակին կլինեն: Հեշտությամբ կընտրեք իրեր, որոնք կուրախացնեն ձեր մտերիմներին:

ԿՈՒՅՍ

Օրվա սկիզբը շատ բարենպաստ կլինի: Լավ գաղափարներ կունենաք, ընդ որում՝ դրանցից մի քանիսի իրագոր-ծմանը կարող եք անհապաղ անցնել: Շատ Կույսերի հաջողության համար պետք կգա տարվա սկզբին ստացած փորձը: Կա րող եք հույս դնել հին ծանոթ ների ու փորձված համա խոհների վրա, որոնք հուսա խաբ չեն անի: Օրվա երկրորդ կեսը ավելի հանգիստ կանցնի: Այն լավը կլինի հանգստանալու, ձեզ հոգեհարազատ մարդկանց հետ շփվելու համար: Թուլանալու և հանգստանալու հնարավորություն կլինի: Դուք կվերականգնեք ուժերը, ձեզ ավելի առույգ և էներգիայով լի կզգաք:

ԿՇԵՌՔ 

Աշխատեք իրատես լինել ու պատրանքներ չկառուցել: Այսօր հենց դրանում կլինի հաջողության գաղտնիքը: Չի բացառվում՝ պատասխաններ գտնեք այն հարցերին,որոնց շուրջ երկար մտորել եք,կամ կարողանաք բարդ գոր-ծերը շարժել մեռյալ կետից: Կարևոր հարցերում աշխատեք հույս դնել միայն սեփական ուժերի վրա, իսկ մնա-ցած հարցերում՝ կարող եք նաև ուրիշների:Մտերիմները կուրախացնեն հաճելի անակնկալներով ու լավ նորութ-յուններով: Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի հանդիպումներ է խոստանում: Ընկերների հետ շփումները ոգեշնչող և անբռնազբոս կլինեն, զրույցի հետաքրքիր թեմաներ կգտնվեն:

ԿԱՐԻՃ 

Օրվա առա ջին կեսը շատ հան գիստ կանցնի: Այն հարմար է հին ծրագրերն իրագոր ծելու, վաղուց մտածածը կյանքի կոչելու համար: Չի բացառվում՝ ուզենաք մտածել անցյալի իրավիճակների շուրջ ու քննարկել դրանք, զրու ցել նրա մասին, ինչը համարյա մոռացվ ել է: Նշանի որոշ ներկայա ցուցիչների նման զրույցները կօգնեն գլուխ հանել սեփական զգացմունք ներից:Ավելի ուշ պիտի կենտրո նանաք ընթա ցիկ գործերի վրա: Բարդ խն-դիրներ առաջ կգան, որոնք անհ ապաղ լուծում կպահանջեն: Դուք բոլոր դժվարություններից գլուխ կհանեք:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ

Օրը լուրջ խնդիրներ և անհանգստության առիթներ չի բերի: Հնարավոր են գործերում ոչ մեծ ձգձգումներ, բայց դրանք ձեզ չեն ստիպի հուզվել:Ինտուիցիան կհուշի, որ շուտով հասնելու եք դրված նպատակներին,և այն չի սը-խալվի: Փորձված մեթոդները հաճախ արդյունավետ կլինեն, հեծանիվ հորինելու կարիք չի լինի:Հավանական են դրամական մուտքեր, այդ թվում՝ անսպասելի աղբյուրներից: Կարող եք գնումներ անել, այդ թվում՝ չծրագված: Դրանք հաճախ հաջող կլինեն: Արժե ուշադիր լինել ուղևորությունների ժամանակ: Վտանգ կա՝ շեղվեք ճանա-պարհից, այնպես որ՝ երթուղին նախապես ճշտեք:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 

Բարենպաստ օր է ուսման, ինչպես նաև տեղե կատվություն հավաքելու և վերլուծելու, փաս տերը զուգադրելու հետ կապված ցանկացած աշխա տանքի համար: Դուք ճիշտ եզրահան գումներ կանեք, ինքներդ սխալներ չեք անի և մյուսներին էլ կօգնեք խուսափել դրանցից: Շատերը շնորհակալ կլինեն ձեզ լավ խորհուրդների համար: Հավա նական են դրական փոփոխություններ այն մարդ կանց հետ հարաբերութ յուններում,որոնց հան դեպ ան-տարբեր չեք:Ընդհանուր լեզու գտնելը,համագործակցության մասին պայմանավորվելը կհեշտանա: Շատ տարա-ձայնություններ կմնան անցյալում: Օրվա երկրորդ կեսին կարող եք քննարկել ֆինանսներին և ունեցվածքին վե-րաբերող հարցերը: Կկարողանաք ճիշտ որոշում ընդունել:

ՋՐՀՈՍ 

Օրը շատ հաջող կսկսվի: Նրա առաջին կեսին աստղերը պատրաստ կլինեն շատ հարցերում աջակցել ձեզ: Չի բացառվում՝ հնարավորություններ բացվեն, որոնց մասին նախկինում միայն երազել կարող էիք: Այստեղ կար-ևոր կլինի խուճապի չմատնվելը: Ինտուիցիան կօգնի ճիշտ որոշումներ ընդունել, այնպես որ՝ լսեք նրան:Օրվա երկրորդ կեսը նույնքան փայլուն չի անցնի, բայց վատն էլ չի լինի: Հնարավորություն կունենաք հանդիպել հին ծանոթների և ընկերների հետ: Դա հաճելի շփումների, անշտապ զրույցների,ինչպես նաև նոր ծրագրերի ժամա-նակ կլինի, որոնց իրագործման հարցում լավ կլինի չշտապեք:

ՁԿՆԵՐ 

Բարենպաստ օր է աշխատանքի համար: Կարող եք լուծել բարդ խնդիրները, պատասխաններ գտնել այն հար-ցերին, որոնք նախկինում հանգիստ չէին տալիս: Պարզ կդառնա այն, ինչ նախկինում մշուշոտ ակնարկներն էին թաքցնում, որոշակիություն կհայտնվի, որի կարիքն ունեիք:Շատ Ձկներ կհասկանան, թե ինչ կուզենային փոխել իրենց կյանքում և շուտով կսկսեն մտածածը կյանքի կոչել: Լավ կանցնեն ռոմանտիկ ժամադրությունները: Հեշ-տությամբ լեզու կգտնեք սիրելիի հետ: Ինտուիցիան հաճախ կօգնի նույնիսկ բարդ պահերին անհրաժեշտ բա-ռերը գտնել: Շատ տարաձայնություններ կհաջողվի անցյալում թողնել:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS