Աստղագուշակ ապրիլի 6-ի համար․ Խեցգետիններ՝ այսօր այնպիսի գործնական առաջարկներ կստանաք, որոնցից հրաժարվելը ուղղակի անհնար է․․․

Աստղագուշակ ապրիլի 6-ի համար․ Խեցգետիններ՝ այսօր այնպիսի գործնական առաջարկներ կստանաք, որոն-ցից հրաժարվելը ուղղակի անհնար է․․․

ԽՈՅ 

Անհանգիստ օր է: Կուզենաք մեկ կոնկ րետ բանի վրա կենտրոնանալ, բայց պայման ները թույլ չեն տա այդպես վարվել, միանգա-մից մի քանի գործեր ուշադրություն կպահանջեն: Հնարավոր են աշխատանքի և բիզնեսի հետ կապված անսպասելի առա ջարկ-ներ: Մի շտապ եք ընդունել դրանք: Սկզբում առավե լագույն ինֆորմացիա հա-վաքեք, ինչպես հարկն է մտածեք դրանք:Օրվա երկ-րորդ կեսը կուրախացնի հաճելի հանդիպումներով: Չեն բա-ցառվում ծանոթությունները, որոնք սիրային հարաբերությունների սկիզբ կդնեն:Դուք հմայիչ կլինեք, և դա շուր-ջը բոլորը կնկատեն: Շատ Խոյերի մարդկանց հետ լեզու գտնելը կօգնի կարևոր հար-ցերի լուծման ժամանակ:

ՑՈՒԼ 

Օրվա առաջին կեսին դատարկ բաների պատճառով մի անհանգստացեք:Ամեն ինչ չէ,որ ուզածի նման կդասա-վոր-վի, բայց վատ ժամանակ չէ հին գործերն ավարտելու, իսկ հետո նոր բան ստանձնելու համար: Հնարավո-րություն կունենաք ամրապնդել գործ-նա-կան կա պերը, քննարկել երկարա ժամկետ համագործակցությանը վե-րաբերող հարցերը:Օրվա երկրորդ կեսը դրա մական մուտքեր է խոստանում,հաջող գնումներ անելու հնարավո-րություն կտա: Հավա նական են աշխատանքի հետ կապված առաջարկներ: Հաճախ դրանք կանեն մարդիկ, ո րոնց հետ նախկինում համագործակցել եք.նման դեպքերում կարող եք առանց երկար մտա-ծելու համաձայնվել:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ 

Օրվա սկզբին հեշտ չի լինի շրջապատողների հետ լեզու գտնելը: Հաճախ տարաձայ նություններ կառա ջանան, երբեմն թեժ կվի-ճեք նրանց հետ, որոնց հետ նախկինում հաշտ էիք: Այդ ամենը հազիվ թե լուրջ արտացոլվի հա-րաբերություններում, բայց որոշ տհաճ պահեր պիտի ապրեք: Կարող եք հաջողությունների հասնել՝ ինքնուրույն գործելով: Ձեզ մոտ շատ բան լավ կստացվի:Օր-վա երկրորդ կեսը հաճելի լուրեր է խոստանում: Այդ հատվածում հավանական են հանդիպումներ, որոնց համար շատ ուրախ կլի-նեք: Հին ընկերները կուրախացնեն հետաքրքիր առաջարկներով և կաջակցեն ձեր շատ նախաձեռնությունների:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ 

Առավոտյան խառնաշփոթից խուսափելը բարդ կլինի, բայց մնացած հարցերում օրը լավ կդասավորվի: Կարող եք լուծել կազմա-կերպչական հարցերը, զբաղվել փաստաթղթեր ու պաշտո նական նամակներ կազմելով, դիմել պետկազմա կերպություններին: Կհա ջողվի պահել բոլոր ձևականություններն ու նույնիսկ աննշան թերացում-ներ թույլ չտալ:Հավանական են առա ջարկներ, որոնք մերժելու ցանկություն չի լինի: Օրվա երկրորդ կեսը հաջող է ֆինանսների տեսանկյունից, հաջող գործարքներ ու գնումներ է խոստանում: Այդ հատվա ծում հավանական են ընտանիքի անդամներից մեկին վերաբերող լավ նորություններ:

ԱՌՅՈՒԾ 

Օրը բավական հոգնեցնող կլինի: Չի բացառվում՝ ստիպված լինեք զբաղվել ոչ հոգեհարազատ գործերով: Բայց դրանցից էլ գլուխ կհանեք,եթե որոշեք ձեր ձևով գործել.ինտուիցիան կհուշի՝ ինչպես վարվել:Կուրախացնի հին ծանոթների աջակցությունը:Նրանց շնորհիվ դուք դատարկ բաների պատճառով ապրումներ չեք ունենա, կգոր-ծեք ու հաջողության կհասնեք:Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է տնային գործերով զբաղվելու համար: Կարող եք օգտակար իրեր գնել, օրինակ՝ կահույք կամ կենցաղային տեխնիկա: Դուք արագ կընտրեք այն, ինչ պետք է:

ԿՈՒՅՍ 

Թեթև, ոգեշնչող ու հետաքրքիր կլինի օրվա սկիզբը: Շատ բան հաջող կդասա վորվի, աստղերի շնորհիվ կկարո-ղանաք շատ գոր-ծերում հրաշալի արդյունքների հասնել: Լավ է ոչինչ երկար ժամանակով չհետաձգեք: Արագ գործելով ու համառություն դրսևորե-լով՝դուք կկարողանաք իրագործել ամենահամարձակ ծրագրերը:Օրվա երկ-րորդ կեսը բարենպաստ է անձնական հարաբերությունների տեսանկյունից:Հնարավորություն կունենաք ժամա-նակ անցկացնել մտերիմների հետ, քննարկել ընդհանուր գործերն ու միասին ինչ-որ հետաքրքիր բանով զբաղ-վել: Չեն բացառվում ուշադրության նշանները, որոնց համար ուրախ կլինեք,ինչպես նաև ռոմանտիկ անակնկալ-ները:

ԿՇԵՌՔ 

Բարենպաստ օր է: Հատկապես արդյունավետ կլինի նրա առաջին կեսը: Այդ հատվածում ոչ մի րոպեն զուր չեք վատնի, հրաշալի գլուխ կհանեք նրանից, ինչն առաջ չէր ստացվում: Հնարավորություն կունենաք ամրապնդել գոյություն ունեցող կապերն ու լրիվ նոր համախոհներ ձեռք բերել: Ճիշտ է, դրա համար պիտի նախաձեռնող լի-նեք ու առաջին քայլն անեք:Շրջապատողները ձեզ կա-ջակցեն:Երեկոյան լավ է խուսափեք ծանրաբեռնվածութ-յունից: Արժե փոքրիկ դադար վերցնել, հանգստանալ ու վերականգնել ու-ժերը: Այդ հատվածը հարմար է կոսմե-տիկ ու բուժիչ պրոցեդու րաների համար, որոնք նկա տելի արդյունք կտան:

ԿԱՐԻՃ 

Արդյունավետ, հագեցած օր է, որը շատ, այդ թվում՝ բարդ ու խճճված գործերից հրաշալի գլուխ հանելու հնարա-վորություն կտա:Դուք ոչ ոքի թույլ չեք տա շեղել ձեզ,կշռադատված որոշումներ կընդունեք,կղեկավարվեք սեփա-կան փոր ձով ու առ ողջ բանակա-նությամբ,այլ ոչ թե ուրիշի խորհուրդ ներով: Չեն բացառվում դրական փոփո-խու-թյունները ամենամտերիմ մարդկանց հետ հարա-բերություններում:Շատ տարաձայնություններ կմնան ան-ցյալում, դրանց փոխարինելու կգան փոխհասկացողությունն ու աջակ-ցությունը: Կարող եք միասին լրիվ նոր բան ստանձնել, դուք արագ կհասնեք առաջին հաջողություններին: Հավա նական են դրա-մական մուտքեր:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ 

Անհանգիստ, բայց հաջող օր է: Հաճախ ստիպ ված եք լինելու ոտքի վրա որոշումներ ընդունել: Հազիվ թե ինչ-որ մեկը դրանից ձե-զանից լավ գլուխ հանի: Ինտուիցիան հաճախ ճիշտ որոշումներ կհուշի,կօգնի նպատակին տա-նող ամենակարճ ճամփան գտնել: Հնարավոր են անսովոր ծանոթություններ, հանդիպումներ մարդկանց հետ, ո-րոնց մասին նախկինում հետաքր քիր բաներ եք լսել: Նրանց հետ շփում ները շատ օգտա կար կլինեն: Չեն բա-ցառվում դրամական մուտքերն անսպասելի աղբյուրներից,ինչպես նաև շահավետ գործարքները:Շատ Աղեղնա-վորներ իրեր ձեռք կբերեն, որոնց մասին վաղուց էին երազում: Օրվա երկրորդ կեսը հա-ճելի անակ նկալներ կբերի:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 

Անհանգիստ,բայց բավական հաջող օր է:Աշխատեք արագ որոշումներ ընդունել, ժամանակը երկար վեճերի վրա չվատնել: Արժե լսել ինտուիցիայի ձայնին,քանի որ այն հստակ ու ժամանակին հուշումներ կանի:Օգտակար կլի-նի համախոհներին աջակցության հարցով դիմելը.միասին ավելի արագ կհասնեք դրված նպատակներին: Երե-կոն կուրախացնի դրամական մուտքերով:Դրանք շատ տեղին կլինեն, թույլ կտան չծրա գրված հաճելի գնումներ անել, ինչ-որ բանով ուրա խացնել ձեզ ու ձեր մտերի մներին: Լավ է այդ հատ վածի համար հոգնեցնող գոր ծեր չծրագրեք: Օգտա կար կլինի հանգստանալը:

ՋՐՀՈՍ 

Պատրաստ եղեք միանգամից մի քանի գործով զբաղվել: Ձեզ հագեցած օր է սպաս վում, մտածելու համար ժա-մանակ քիչ կլինի, այդ իսկ պատ ճառով ստիպված եք լինելու ղեկավարվել ինտուիցիայի հուշումներով: Չի բա-ցառ վում՝ ստիպված լինեք վերադառ-նալ հին գործերին, հիշել խնդիրների մասին, որոնք վաղուց լուծված էիք համարում:Հաճախ օգտակար կլինի ավելի վաղ ձեռք բե-րած փորձը: Դրա շնորհիվ դուք սխալներ չեք անի, ա-րագ նպատակին տանող ամենակարճ ճանապարհը կգտնեք: Բաց մի թողեք գործնական կապերն ամրապնդե-լու և այն մարդկանց աջակցությունը ստանալու հնարա վորությունը, որոնցից շատ բան է կախ-ված:

ՁԿՆԵՐ 

Օրվա սկիզբը կարող է լարված լինել, բայց չարժե շտապել եզրահանգումների հարցում ու հրաժարվել կարևոր գործերից: Շուտով իրավիճակը դեպի լավը կփոխվի,իսկ դուք կհասկանաք՝ինչպես օգտվել աստղերի աջակցութ-յունից:Լրիվ անսպասելի գաղափար-ներ կհայտնվեն,որոնց իրագործումը ձեր առաջ նոր բարձունքներին տանող ճամփա կբացի:Հավանական են հաճելի ծանոթութ-յուններ, ինչպես նաև հանդիպումներ մարդկանց հետ, որոնց կարոտել էիք:Օրվա երկրորդ կեսը հրաշալիէ ստեղծագործելու և երևակայություն,իրերի հանդեպ ոչ ստանդարտ հայացք պահանջող զբաղմունքների համար: Դուք պատ րաստ կլինեք փորձար-կումներ անել, իսկ դա շատ դուր կգա շրջապատողներին:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS