Աստղագուշակ օգոստոսի 15-ի համար․ Խեցգետիններ՝ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են վեճեր․․․

Աստղագուշակ օգոստոսի 15-ի համար․ Խեցգետիններ՝ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են վեճեր․․․

Խոյ.

Այսօր դուք շատ եք ձգտում բոլորին դուր գալ և  ոչ մեկին չնե ղացնել: Գովելի ցանկո ւթյուն է, սակայն ցավոք` բարդ իրա կանանալի,
եթե, իհարկե, դուք պատրաստ չեք լիովին զոհաբերել սեփական շահերը: Օրը բարենպաստ է ուղևորությունների, պասիվ հանգստի,
ստեղծագործական բնույթի գործերի համար:Օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կենսական ներուժի նվազում: Զգույշ եղեք դեղորայք
օգտագործելիս` մեծ է ալերգիկ ռեակցիայի և կողմնակի ազդեցությունների հավանականո ւթյունը: Հնար ավոր է ռոմանտիկ ծանո-
թություն` հեռվից ժամանաց անձի հետ:

Ցուլ.

Այսօր ձեր հիմնական թշնամին պատվասիրությունն է: Եթե դուք միջոցներ չձեռնարկեք, այն ձեզ կտանի ոչ այնտեղ, որտեղ պետք է:
Զգույշ եղեք դաշնակիցներ ընտրելիս` սա այն պահն է, երբ դուք հակված եք դեպի ձեզ մոտեցնել այնպիսի մարդկանց, ովքեր հետա-
գայում մեծ գին կպահանջեն իրենց ծառայությունների դիմաց: Հին ընկերները կկիսվեն անսպասելի նորություններով, և ձեզ ժամա-
նակ պետք կլինի, որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես վերաբերվել ստացված տեղեկութ յուններին:Օրվա եր կրորդ կեսին դուք կկարո-
ղանաք ոչ միայն պարզաբանումներ մտցնել ինքներս ձեր մեջ, այլև` հաստ ատել հուսալի ու խոր հարաբ երություններ շրջապատի
հետ:

Երկվորյակներ.

Շրջապատի վրա դուք անսովոր տպավորություն եք թողնում և պատահական չէ, որ հայտնվում եք բոլորի ուշադրության կենտրո-
նում: Այս ամենը շատ հստակ բացատրու թյուն ունի` դուք չափի ց ավելի օրիգինալ եք, անկանխատ եսելի  և նման չեք ոչ մեկի: Հա-
կառակ սեռի ներկայացուցիչները չեն կարող ձեզ ուշադրության կիզակետում չպահել, և դա միշտ չէ, որ ձեզ հաճելի է, քանի որ պա-
տահում են նաև կպչուն մարդիկ:Լավ կլիներ այսօր ինչ որ բան փոխել տանը` անգամ կահույքի ամենապարզ տեղափոխությունը կա-
րող է վերածվել ձեր կյանքում նոր, ավելի բարենպաստ և հետաքրքիր փուլի սկզբի:

Խեցգետին.

Հատուկ ուշադրություն դարձրեք այն բանի վրա, թե ինչպես է դասավորվում առավոտը, քանի որ դրանից կախված կլինի օրվա հե-
տագա ընթացքը: Անգամ այն իրադարձությունները, որոնք առաջին հայացքից մանր և աննշան են թվում, կարող են շարունակութ-
յուն ունենալ: Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են վեճեր և անգամ` կոնֆլիկտներ շրջապատի հետ:Օրը կարող է կապված լինել բա-
վական լուրջ և խոր զգացմունքի առաջանալու հետ, որը կշրջի ձեր կյանքը, կստիպի վերանայել գերակայությունները և թիրախները:
Մի վախեցեք ձեր ցանկություններից` դրանք կիրականան հենց’ այնպես, ինչպես պետքն է:

Առյուծ.

Այսօր եթե անգամ որևէ դժվարություններ ծագեն էլ, ապա դրանցից ոչ մեկը ձեզ չի մտահոգի: Առաջին հայացքից թվում է, որ ինչ-որ
բան սպասվածի պես չէ, սակայն շատ շուտով կհասկանաք, որ իրադարձությունների ընթացքը կհամապատասխանի ձեր պլաննե-
րին: Ձեզ նաև կհաջողվի իրականացնել ինչ-որ վաղեմի մտահղաց ումներ` օգտ վելով ազդեցիկ մար դկանց աջա կցությունից: Դուք
խիստ ձգող ական եք այն մարդկ անց համար, ովքեր սփոփ անքի և բա րոյական աջակցո ւթյան կարիք ունեն. դուք բոլորի համար
բարի խոսքեր կգտնեք: Օրվա երկրորդ կեսը աշխատեք ընտանիքի անդամների հետ:

Կույս.

Որքան էլ որ լավը լինեն ձեր գաղափարներն ու առաջարկները, դուք այսօր չեք ստանում շրջապատի ըմբռնումն ու աջակցությունը:
Ժամանակը մի վատնեք վեճերի ու պարզաբանումների վրա, սկսեք իրականացնել ձեր մտահ ղացումներն ինքնուրույն, և առաջին
իսկ հաջողությո ւններից հետո ձեր օգնա կաններն ու դաշնակից ները կզգաստանան: Փորձեք չսահմա նափակել ձեր երևակայութ-
յունը` այն ինչն այսօր անհավանական է թվում, վաղը  կիրականանա:Բարենպաստ օր է իմիջը փոխելու և հանդերձարանը թարմաց-
նելու համար: Մի մերժեք ընկերների անսպասելի առաջարկին` միգուցե այսօր դուք նոր հոբբի ձեք բերեք:

Կշեռք.

Դուք աննախանձելի իրավիճակում եք հայտնվել` մարդը, ումից ըմբռնում ու աջակցություն էիք սպասում, այսօր միայն հրահանգներ
է տալիս և զերծ մնում գովասանքներից: Անգամ նշանի ամենաինքնավստահ ներկայացուցիչները սկսում են կասկածել իրենց ունա-
կությունների և տաղանդի մեջ, չի բացառված, որ անգամ սկսեն իրենք իրենց համոզել այն բանում, որ ոչ մի բանի ընդունակ չեն: Աս-
տղերը նրանց խորհուրդ են տալիս հնարավորինս հաճախակի հիշել սեփական հաջողությունների և նվաճումների մասին և չամաչել
դրանց մասին բարձրաձայնել շրջապատին:

Կարիճ.

Օրը լի է հոգսերով, բավա կան ժամա նակ կծախսեք ուրիշների խնդ իրները լուծելու վրա: Բոլոր նր անք, ովքեր ծո ւլանում են որևէ
ինքնուրույն բան անել, ձեզ են դիմում: Դուք էլ համբերատար և բարյացկամ լսում եք բոլորի բողոքներն ու գործի անցնում: Իսկ ահա
սեփական պլանները այդպես էլ մնում են չիրականացված, ինչը ձեզ առանձ նապես չի մտա հոգում, քանի որ ձեր գլխում ավելի կա-
րևոր բաներ կան:Հոգ տարեք ինքներդ ձեր մասին` գերհոգնածությունն այսօր կարող է հետագայի համար առողջական լուրջ խնդիր-
ների պատճառ դառնալ: Ցանկալի չէ նաև ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվելը:

Աղեղնավոր.

Բարենպաստ օր է ազդեցիկ մարդկանց հետ շփումների, և ընդհանուր առմամբ, նոր ծանոթությունների համար: Դուք շատ լավ տը-
պավորություն եք թողնում, փայլուն արտահայտում եք ձեր գաղափ արները, հեշտությամբ եք համ ախոհներ ու դաշն ակիցներ գտ-
նում: Նշանի որոշ ներկայացուցիչների մոտ ցան կություն կառաջանա զբաղվել գրական գործունեությամբ, կաճի քաղաք ականութ-
յան հանդեպ հետաքրքրությունը:Հնարավոր են  չպլանավորած ուղևորություններ, օրը հարմար է իրավիճակը փոխելու և տեղափո-
խությունների համար: Անձնական կյանքում դժվար թե որևէ էական փոփոխություն տեղի ունենա, սակայն առկա իրավիճակը մի-
անգամայն ձեր սրտով է:

Այծեղջյուր.

Շրջապատին թվում է, որ դուք հաղթահարում եք դժվարությունները հեշտությամբ, լավատեսություն ճառագայթելով և պահպանե-
լով ինքնավստահությունը` ինչ էլ որ տեղի ունենա: Միայն ձեզ շատ լավ ճանաչող մարդն է հասկանում, որ հոգու խորքում դուք ան-
հանգիստ եք, սակայն չի գտնում բառեր, որոնցով կարողանար փարատել ձեր տագնապները:Դու սիրով օգնում եք դժվարության մեջ
հայտնված մարդկանց և որքան ավելի շատ եք դա անում ուրիշների համար, այնքան ավելի աննշան են ձեզ թվում ձեր սեփական
խնդիրները: Երեկոն, հնարավոր է, որ հաճելի անակնկալ մատուցի:

Ջրհոս.

Այսօր դուք վառ տպավորությունների, մի ինչ-որ բոլորովին անսովոր ու աչքի ընկնող բանի կա րիք ունեք: Դե ինչ, օրը չա փազանց
հարմար է այն բանի համար, որպեսզի խախտեք կյանքի ամենօրյա ընթացքը, փոխեք ձեր իսկ սովորույթները: Այսօր սկսած ծանո-
թությունները նույնպես անսովոր կլինեն` ձեզ սպասում են հանդիպումներ չափազանց վառ անձնավորությունների հետ:Օրվա երկ-
րորդ կեսը հետաքրքիր գաղափարների ժամանակն է, որոնց իրականացման համար դուք պատրաստ եք ամբողջովին նվիրվել: Օր-
վա այս պահը հարմար է ցանկացած տեսակի ձեռնարկումների համար:

Ձկներ.

Օրվա ընթացքում հաջողությունները կսկել այն բանից հետո, երբ ձեզ միանան ձեր համա խոհները: Դժվար է համա տեղ նախագիծ
սկսելու համար ավելի համապատասխան պահ գտնել: Հնարավոր են չպլա նավորած այցելությունները, հյուրերին տեսնելը ձեզ մեծ
ուրախություն կպարգևի:Օրը հարմար է աշխարհիկ միջոցառումների, երեկույթների, ընկերական հանդիպումների համար: Ձեզ մեծ
հաճույք է պատճառում բոլորի ուշադրության կենտրոնում գտնվելը, առավել ևս, որ պետք է մեծ ջանքերի թափել` շրջապատիի վրա
մեծ տպավորություն թողնելու համար: Մեծ է նոր ծանոթության հավանականությունը:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS