Աստղագուշակ օգոստոսի 17-ի համար․ Երկվորյակներ՝ Հատկապես ուշադիր եղեք օրվա առաջին կեսին․․․

Աստղագուշակ օգոստոսի 17-ի համար․ Երկվորյակներ՝ Հատկապես ուշադիր եղեք օրվա առաջին կեսին․․․

Խոյ.

Հաջող օր է, շատ բան տրվում է հեշտությամբ, իսկ ձեր հաջողություններին կարելի է միայն նախանձել: Ինչ էլ ո ր տեղի ունենա, դուք
միևնույն է, չեք կորցնում լավատեսությունն ու հոգ եկան հավասարակշռությունը: Շրջապա տի մարդիկ հասկան ում են, որ ձեր վրա
կարելի հենվել և էլ’ ավելի են ձեր կարիքը զգում և ձեզ գնահատում: Բարենպաստ օր է ղեկավարության և ազդեցիկ մարդկանց հետ
զրուցելու համար, ձեր գաղափարները կարող են լուրջ աջակցություն ստանալ:Դրանից բացի, օրը հա րմար է աշխ արհիկ միջոցառ-
ումների համար, ձեզ հատկապես դուր է գալիս ուշադրության կենտրոնում լինելը:

Ցուլ.

Ոչ միանշանակ ու բարդ օր է: Լավ կլիներ, որ մի որևէ հետաքրքիր ու հեռանկարային բանով զբաղվեիք, որը ձեզ ամբողջովին կկլա-
ներ ու կս տիպեր կենտր ոնանալ: Նշանի որոշ ներկայացո ւցիչների մոտ հետաքր քրություն կա ռաջանա գիտական հետազոտութ-
յունների հանդեպ, նրանցից ոմանք հնարավորություն կունենան խորացնել ստացած մասնագիտական գիտելիքները կամ բարձրաց-
նել որակավորումը:Չեն ստացվում մտերիմների հետ հարաբերությունները` նրանք ձեզ թվում են ոչ բավարար հետաքրքիր և դուք
չեք կարողանում համախոհներ գտնել: Դուք էլ հակված եք մեղադրել շրջապ ատի մարդ կանց, ինչը չի նպաստում փոխհասկացվա-
ծությանը:

Երկվորյակներ.

Հատկապես ուշադիր եղեք օրվա առաջին կեսին` սա այն ժամանակահատվածն է, երբ դուք ավելորդ բան շատ եք խոսում: Դրա հետ
մեկտեղ էլ ձեր գործերին ակտիվորեն խառնվում են մարդիկ, ում վստա հելու հիմքեր դուք չ ունեք: Փորձելով պա շտպանել ձեր շահե-
րը, դուք կոշտ ու անզիջում դիրք եք բռնում, դրանով իսկ սադրելով ձեր հանդեպ անբարյացման տրամադրվածներին: Ծախսերը ձեր
սպասվածից ավելի շատ կլինեն, և ռիսկ կա մնալ առանց փողի:Օրվա երկրորդ կեսին դուք ստեղծա գործական ուժերի ներհոսք եք
զգում, և արդյունքում` զարմացնում շրջապատին ձեր օրիգինալ գաղափարներով:

Խեցգետին.

Այսօր դրական միտումների ազդեցությունը ուժեղ կլինի, միայն օրվա սկզբին հնարավոր են որոշ դժվարություններ: Դրանք առաջին
հերթին կապված կլինեն ձեր տրամադ րության հետ, որն անկայուն է և կարող է փչա նալ ամեն մի ման րուքից; Դրա հետ մեկտեղ էլ
դուք շատ կասկածամիտ եք և հաճախ եք քող արկված ենթատեքստեր փնտ րում այնտեղ, որտեղ դրանք ուղղակի բացա կայում են:
Շնորհիվ ձեր եռանդի և նպատակամղվածության, դուք հարթում եք բոլոր այն գործերը,որոնք շատերի ատամների բանը չեն: Շատե-
րի համար դուք դառնում եք փրկօղակ, քանի որ սիրով ու անշահախնդիր օգնում եք դժվարության հետ հայտնվածներին:

Առյուծ.

Չնայած մանր դժվարություններին և թյուրիմածություններին, դուք հիանալի կարգավորում եք բոլոր գործերը: Այսօր ձեր կայացրած
որոշումները աչքի են ընկնում խելամտությամբ: Դրանք նաև կայ ացվում են ճիշտ ժամանակին, ինչն էլ օգ նում է ձեզ` իրավ իճակից
առավելագույնս շահած դուրս գալ: Օրվա ընթացքում աճում է հետաքրքրությունը հասարակական ու քաղաքական կյանքի հանդեպ,
դուք ավելի շատ ժամանակ ծախսում եք ուրիշների, քան` ձեր գործերի վրա: Հարմար օր է նոր պաշտոնում աշխատանքի ընդունվե-
լու համար, ինչը ենթադրում է այլ մարդկանց ղեկավարել:

Կույս.

Այն որոշումները, որ դուք այսօր կայացնում եք, աչքի են ընկնում իրենց յուրահատկությամբ և համարձակությամբ, այդ իսկ պատճա-
ռով էլ ոչ միանգամից են աջակցություն ստանում: Սակայն դուք չեք հանձնվում և ճիշտ եք անում, քա նի որ հաջող ության հասնելու
ձեր շան սերը շատ մեծ են: Բարենպ աստ օր է պրոֆեսի ոնալ ոլորտում ոչ մեծ փոփոխությու նների, ինչպես նաև նոր գործ սկ սելու
համար, որում լիովին կբացահայտվեն ձեր ունակությունները: Մի ծուլացեք և մի տրվեք գայթակղություններին` միայն ձեր անձնա-
կան թուլություններն են, որ կարող խանգարել մտահղացումների իրականացմանը:

Կշեռք.

Այսօր դուք անսահման հավատում եք ինքներս ձեզ և դա իր լուրջ հիմքերն ունի: Օրը կապ ված կլինի կարևոր հաղթա նակների հետ,
եթե դուք ձեր մեջ գտնեք բավարար չափով վճռականություն և համարձակություն` շատ ուժեղ մրցակցի հետ անհավասար պայքարի
մեջ մտնելու համար: Կարող են տա րաձայնութ յուններ ծագել ղե կավարության և ավագ սե րնդի ազգականների հետ, սակ այն դուք
կկարողանաք ապացուցել ձեր ճշմարտացիությունը, չոտնահարելով որևիցե մեկի շահերն ու ինքնասիրությունը:Նշանի որոշ ներկա-
յացուցիչներ այսօր հեշտությամբ կսիրահարվեն, մնում է միայն, որ նրանք կարողանան ճիշտ արտահայտել իրենց զգացմունքները,
և պատասխանը իրեն զգացնել չի տա:

Կարիճ.

Օրը բավական անհարթ է, և պահերով դժվարություններ կծագեն: Ռիսկ կա ընկնել վատ ազդեցության տակ, դառնալ խամաճիկ ինչ
-որ մեկի հմուտ ձեռքերում: Դուք չափից ավելի մեծ նշանակություն եք տալիս ապագայի մասին մտորումներին, չնայած ավելի ճիշտ
կլիներ կենտր ոնանալ ներկայի վրա: Օրը հատկ ապես հաջ ող կլինի ինտելեկ տուալ ջանքեր և ստեղծագոր ծական մոտե ցումներ
պահանջող աշխատանքների համար: Դուք ի վիճակի եք գտնել այն իրադարձությունների իրական պատճառները, որոնք մարդկանց
դրել են փակուղու մեջ, ինչպես նաև կարող եք գտնել սեփական գործողությունների և ուրիշների վարքագծի միջև կապը:

Աղեղնավոր.

Օրվա առաջին կեսին արժե զբաղվել պրոֆեսիոնալ և ֆինանսկաան խնդիրները լուծելով: Սա այն ժամանակահատվածն է, երբ դուք
ի վիճակի եք հստակորեն գործողությունների պլան մշակել, իսկ հետագ այում ուղղակի կետ առ կետ իրակա նացնել այն, առանց ա-
մեն առանձին քայլի վրա մտածելու:Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ վերանայելով իրենց վարքագիծը, կփոխեն ապագային միտված
իրենց պլանները: Այսօր սկսված հարաբերությունները բարդ կլինեն, քանի որ դրանցում շատ են պատրանքներն ու հնարովի բանե-
րը, փոխարենը քիչ է անկեղծությունը: Հնարավոր է ռոմանտիկ կապ:

Այծեղջյուր.

Այսօր դուք բազմաթիվ հետաքրքիր գործնական առաջարկություններ կստանաք, սակ այն պետք է հիշեք, որ նոր ոլորտում հաջողու-
թյան հասնել կարելի է միայն որոշ ժամանակ անց: Օրվա սկիզբը առավել բարդ ժամանակահատվածն է, երբ դուք էմոցիոնալ առու-
մով անկայուն եք և հեշտությամբ եք տրվում սադրանքների: Դուք վիճում եք անգամ ամենամտերիմ մարդկանց հետ, նրանք ձեզ չեն
հասկանում և բնականաբար` նաև չեն աջակցում: Այնպես որ ստեղծված հոգեբանական իրավիճակում  լավագույն տարբերակը, որ
աստղերը կարող են ձեզ առաջարկել, դա երեկոն միայնության մեջ անցկացնելն է:

Ջրհոս.

Այսօր ձեզ մոլորության մեջ գցելը բավական հեշտ է, ինչից էլ կշտ ապես օգտվել անբար յացկամները: Դրա հետ մեկտեղ էլ օրը հար-
մար է ինտելեկտուալ աշխատանքի և բարդ խնդի րների լուծման համար: Հնարավոր են լուրջ ֆինա նսական կորուստներ: Օրվա
երկրորդ կեսը նվիրված կլինի անձնական ու ընտանեկան գործերին: Դուք թույլ չեք տալիս սխալներ, սակայն իրադարձությունները
չեն զարգանում այնպես, ինչպես դուք կցանկանայիք: Հնարավոր են զգալի ծախսեր` կապված կահույքի գնման և բնակարանը բա-
րեկարգելու հետ: Ուղևորություններին պատրաստվեք լրջորեն` դա կօգնի խուսափել հետաձգումներից:

Ձկներ.

Այսօր հատկապես ողջո ւնվում են հասար ակական գործունեո ւթյամբ զբաղվելը և բարեգո րծական նախա գծերում ներգր ավվելը:
Բարենպաստ են ֆինանսական հեռանկարները, և կարելի է խոշոր գործարքներ կնքել:  Մարդկանց հետ հեշտությամբ եք լեզու գտ-
նում, սակայն իրականում ոչ մեկին չեք վստահում, և մարդիկ դա զգում են:Օրվա երկ րորդ կեսին կարող են մանր տհաճո ւթյուններ
ծագել, նաև չեն բացառվում տհաճ լուրերը: Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ հրաժարվում են նախապես մշակած պլաններից` նախա-
պատվությունը տալով նոր գաղափարներին, սակայն դժվար թե դա իրեն արդարացնի:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS