Դառը քրտինքով ձեռք բերված բնակարանս նվիրեցի որդուս ու իր կնոջը, իսկ նրանք վաճառեցին ու․․․Ահա և շնորհակալությունը

Դառը քրտինքով ձեռք բերված բնակարանս նվի րեցի որդուս ու իր կնոջը, իսկ նրանք վաճ առեցին ու․․․Ահա և շնորհակալությունը։
Որդուս ու նրա սիրելի կնոջը բնակա րանս նվիրատվո ւթյուն արեցի, բայց հիմա․․․Ես նրանցից այդ պիսի վերաբ երմունք չէի սպա
սում։Ես ու ամուսինս միշտ համերաշխ և սիրով ենք ապրել, ուղիղ 20 տարի եղել ենք անբաժան, մինչ դաժան քաղցկեղը չտարավ իմ
ողջ կյանքի միակ սիրուն․․․

Ամուսինս գիտեր իր հիվան դության մասին, և քանի որ հենց նա էր իմ մաս ին հոգ տա նում, ասաց, որ կու տակած գումար ունի և
Երև անում բնակա րան գնեց, որպիսի վարձով տամ այն և աշխատելու կարիք չունենամ։

—Այս բնակա րանը քեզ համ ար է։ Այն վարձով կտ աս և հան գիստ կապրես։ Չվաճ առես, իսկ մեր որդին մեծ ինքնուրույն մարդ է,
անհրաժեշտության դեպ քում ինքն իր համար կարող է տուն գնել․․․— այս խոս քերն ասելով՝ ամուսինս ինձ տվեց տան վկայա կանն
ու բանալին։

Ես ու որդիս անհոգ ապրում էինք, նա աշխատում և սովորում էր, իսկ մեր հիմն ական ծախսերը հոգում էինք տան վարձով։ Օրերից
մի օր տղաս ասաց, որ ուզում է ամուս նանալ, ես դեմ չէի, որ մեր տան անդամ ներն ավելանան։ Սակայն հենց առա ջին ան գամ, երբ
որդիս ընկերուհուն բերեց մեր տուն՝ ծանոթանալու, ապագա հարսս ասաց․

—Մենք պիտի առա նձին ապրենք։

Դե ես էլ պատասխ անեցի, որ միայն կողմ եմ և իրենք արդեն կար ող են տան տարբեր ակներ փնտրել։Այդ օրվա նից սկսվեցին մեր
անվերջ վեճերը։ Որդիս ինձ հան գիստ չէր տալիս՝ ստիպ ելով, որ իրեն նվի րեմ բնակ արանը։ Եր դվում էր, որ ինձ ամեն ամիս գու
մար կտա, ես ոչ մի բանի պակաս չեմ ունենա․․․ Ի վերջո, համա ձայնվեցի։Հար սանիքից մի քանի օր անց որդիս և հարսս իմ տուն
եկան՝ թանկարժեք մեքենայով։ ՈՒրախ ացա, գրկեցի որդուս, համբո ւրեցի, շնորհ ավորեցի։ Հարցնում եմ․

—Վա՞րկ ես վերցրել։

—Ոչ, մայրիկ, մենք մտածեցինք, որ տուն հետո էլ կգնենք, վաճառել եմ քո նվերը և մեքենան եմ գնել։

—Իսկ վաղն էլ գնում ենք Եգիպտոս․․․- ավելացրեց հարսս։

Այնքան զղջացի, որ խախտել եմ ամուսնուս վերջին խոսքը, ինչի համար նման բան արեցի․․․ Պիտի թույլ տայի, որ ուղղակի ապ րեին
այնտեղ, բայց անվանափոխություն չանեի․․․ հիմա ինչպես եմ ապրելու, ինչպես եմ շփվելու որդուս հետ․․․

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS