Դուստրը հոր մահանալուց հետո 4 տարի շարունակ նամակ էր գրում նրան և ահա մի օր պատասխան նամակ է ստանում․․․

Դուստրը հոր մահանալուց հետո 4 տարի շարունակ նամակ էր գրում նրան և ահա մի օր պատասխան նամակ է ստանում․․․

Ամերիկացի Չեստի Պատերսոնը չորս տարի առաջ կորց րեց իր հորը: Նրա համար անտ անելի դժվար էր դիմանալ կորստի ցա վին:
Նա շատ մոտ էր եղել իր հոր հետ, նա ամեն ինչով միշտ կիսվում էր նրա հետ, իսկ հայրն իրեն օգնում էր դուրս գալ ցանկացած իրա-
վիճակից։

Նրա հոգեկան վիճ ակը ինչ -որ կերպ մեղմելու համ ար նա սկսեց գրեթե ամենօ րյա նամակներ գրել հայրիկի հեռախոսի համարին՝
պատմելով այն ամենի մասին, ինչ կատարվում էր իր կյանքում:Սա շարո ւնակվեց մինչև այն պահը, երբ նա ստա ցավ «նշանը» .
Նրան պատասխան եկավ մի պատմություն, որը գրեց մի տղամարդ, ով կորցրել էր իր դստերը հենց նույն թվականին, երբ մա հացել
էր Չեստիի հայրը։

Պարզվեց, որ տղամ արդը այդ ժամա նակ մեծ ցա վի մեջ լինելով փոխել է իր հեռախոսա համարը, որպեսզի ոչ ոք իրեն չգտնի և այդ
ժամանակվա նից ի վեր՝ 4 տարի շարո ւնակ նամակներ է ստացել Չեստիից։ Նա չի պատասխանել նրան այս ընթացքում, որպեսզի
չվախեցներ Չեստիին և նա կարդացել է բոլոր նամակներն այն մտքով, կար ծես նրան գրում է իր հարա զատ աղջիկը։Նա ասաց Չես-
տիին, որ այդ նամակների շնորհիվ է, որ նա հիմա ողջ է և կարողացել է դուրս գալ իր աղջկա մա հվան լուրից։

Եթե Ձեզ համար օգտակար էր այս պատմությունը, ապա անպայման կիսվեք այս նյութով ձեր ընկերների և հարազատն երի հետ սո-
ցիալական ցանցերում, և անպայման գրեք մեկնաբանո ւթյուններում ձեր կարծիքն այս պատմ ության մասին։Ինչպես նաև հետևեք
մեր էջին, քանի որ մենք դեռ շատ ու շատ հետաք րքիր նյութեր ենք պատ րաստելու ձեզ համար, ինչպես նաև օգտա կար տեղեկատ-
վություն, խորհուրդներ, համեղ բաղադրատոմսեր և լայֆ հաքեր, որոնք վստահաբար կհեշտացնեն ձեր կյանքը։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS