Երբ լավագույն ընկերուհիս ասաց որ հղի է, շատ ուրախացա, սակայն երբ իմացա, թե ով է երեխայի հայրը․․․

Երբ լավագույն ընկերուհիս ասաց որ հղի է, շատ ուրախացա, սակայն երբ իմացա, թե ով է երեխայի հայրը․․․

Աննան անկեղծ ուրախ էր տեղեկա նալով, որ իր ընկերուհի Օկսանան շուտով մայր կդառնա: Սա կայն շուտով նրան սպասվում էր ոչ
միայն զարմանք, այլ ճակատագրի իրական հարված: Նրանք ընկե րներ են եղել դեռ ուսանողական տարի ներից: Իսկ արդեն հասուն
տարիքում շարունակում էին ընկերո ւհիներ լինել: Անն ան մի փոքր խղճում էր ընկերուհուն:

Ի վերջո, նա հաջողությամբ ամուսնացել էր, և իր ամուսնուց՝ Եգո րից արդեն ուներ երկու եր եխա: Իսկ Օքսա նան միայնակ էր: Նա,
իհարկե, հարաբերություններ ուներ: Բայց ինչ-որ կերպ ամեն ինչ անհաջող ավարտվել էր:Իսկ հետո Օքսանան ընկերուհուն խոստո-
վանեց, որ հղի է: Աննան գրկեց ընկերուհուն և շատ ուրա խացավ նրա համար: Ապա հարցրեց, թե ով է ապագա երեխայի հայրը:

Նա տատանվեց և աս աց, որ դա պատա հական հարաբերո ւթյուն է՝ առանց շարուն ակության: Սա մի փոքր տխրեցրեց Աննային:
Բայց, ի վերջո, նա հասկացավ իր ընկերուհուն, քանի որ նա արդեն երեսունն անց էր: Այսպիսով, նման իրավիճակում ինքն իր հա-
մար ծննդաբերելն ամենավատ տարբերակը չէ:

Այնուամենայնիվ, երբ Աննան առաջարկեց լինել ապագա երեխայի կնքա մայրը, Օքսա նան անսպ ասելիորեն կտրականապես հրա-
ժարվեց, իսկ հետո ընդհանրապես անհե տացավ: Եվ նույ նիսկ սկսեց ավելի հազվ ադեպ երևալ: Աննան չկարողացավ հասկանալ
պատճառը: Մտածում էր` միգուցե նա ինչ-որ բանով վիրավորե՞լ էր ընկերուհուն:

Բայց մի օր ամեն ինչ ընկավ իր տեղը: Օքսանան եկավ այցելության, բայց ներս չմտավ:«Այլևս չեմ կարող թաքցնել: Համենայն դեպս,
դա մի օր հայտնի կդառնա: Ես ու քո Եգորը մտե րմիկ կապի մեջ էինք: Եվ նա իմ երեխայի հայրն է », — և շրջվելով` անհե տացավ
ուրվականի նման: Իհարկե, Աննան կոշտ զրույց ունեցավ ամուսնու հետ:

Բայց Եգորը երդվեց, որ հենց Օքսանան է բառա ցիորեն նրան քարշ տվել անկո ղին: Իսկ երբ հայտնի է դարձել նրա հղիո ւթյան մա-
սին, նա աղաչել է, որ ազատվի երեխայից, իսկ կինը հրաժարվել է և ասել, որ անպայման կծննդաբերի: Ի վերջո, ընկերուհին ոչնչաց-
րեց նրանց ընտանիքը:

Աննան դեռ չի հասկանում, թե ինչպես պետք է շարունակի ապրել Եգորի հետ: Նա չի հասկանում ինչպես շարունակի ապրել։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS