Երիտասարդ մայրը մանկասայլակով երեխային իջեցնելիս աստիճանների վրա խնդրեց հարևանին օգնել, բայց կոշտ ու կոպիտ պատասխան ստացավ․․․Կարճ ժամանակ անց գործեց բումերանգի մեթոդը

Երիտասարդ մայրը մանկասայլակով երեխային իջեցնելիս աստիճանների վրա խնդրեց հարևանին օգնել, բայց կոշտ ու կոպիտ պատասխան ստացավ․․․Կարճ ժամանակ անց գործեց բումերանգի մեթոդը

Վեջերս մի տեսարանի ականատեսը դարձա․ բարձրա հարկ շենքի աստիճաններով երիտասարդ մայրը մանկա-սայլակ էր իջնեցում։ Նրա հետևից արագ առաջ է անցնում 30 տարեկա նին մոտ հարևանը։ Երիտա սարդ կինը կանչում է․

-Երիտասա՜րդ․․․

Երի տասարդը կնոջ խոսքն ընդհա տելով կտրուկ շրջվեց․

-Լսի, այ կնիկարմատ։ Դու էլ՝ երեխադ էլ, հա՛։ Որ վերե լակը փչա ցել է՝ ես ե՞մ մեղավոր։ Եթե ուժդ չի պատում երեխուդ մենակ իջեցնես, մարդուդ ասա՝ թող օգնի։ Իրենք երեխա են ունեցել, մենք էլ պիտի իրենց մանկասայ-լակները քարշ տա՞նք, -ու իմ մեջ խրախու սանք փնտրելով՝ հարցա կան ինձ է նայում։

-Հասել են հինգերորդ հարկ, ուզում են՝ իրենց գրկած իջեց նենք․․․

Բորբոքված ելույթ ունենալուց հետո հարևանը թողեց ու գլուխը տնկած գնաց։ Նրա հետևից նայելով՝ մոտեցա կնոջն ու առաջար կեցի մանկասա յլակը միասին իջեց նել։ Երիտասարդ կինը ժպտաց․

-Կարիք չկա,- ու առանց ավելորդ ճիգերի մանկա սայլակն իջեցրեց, վերջում էլ ավելա ցրեց․

-Անկեղծ որ ասեմ՝ ուզում էի նրան ասել՝ դրամապանակն աստիճաններին գրպանից ընկավ, բայց խոս-քը դեռ բերանումս՝ վրա տվեց, ես էլ մտածեցի՝ ուրեմն սրան տեղն է,ով առաջինը դրամա պանակը գտ-նի՝ իրենն է։

Թեկուզ սպանեք, բայց երիտա սարդ կնոջ ասած ներին լրիվ համաձայն եմ։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS