Ընկերս հեռախոսով խոսելուց հետո մոռացել էր անջատել այն և ես լսեցի այն ամենը, ինչ նա մտածում էր իմ ընտանիքի մասին․․․Այդ օրվանից մենք այլևս չշփվեցինք

Ընկերս հեռախոսով խոսելուց հետո մոռացել էր անջատել այն և ես լսեցի այն ամենը, ինչ նա մտածում էր իմ ընտանիքի մասին․․․Այդ
օրվանից մենք այլևս չշփվեցինք։Մի անգամ ՝ հանգստյան օրերի նախօրեին, ես զանգեցի ընկերոջս՝ Էրիկին, որ պեսզի նրան և նրա
կնոջը հրավիրեմ իմ ամառանոց՝ միասին լավ ժամանակ անցկացնելու համար։Էրիկն ուրախությամբ համ աձայնեց իմ առաջարկութ-
յանը, մենք որոշ ժամանակ հեռախոսով քննարկեցինք այդ ուղևորո ւթյան մանրա մասները, իսկ երբ խոսակ ցությունն ավա րտվեց,
ընկերս մտածելով, որ հեռախսն անջատված է սկսեց իր կնոջ հետ խսել ընտա նիքիս մասին, և ես ամեն բան լսեցի:

Ընկերներս անկողմնակալ կերպով խոսեց մեր ընտանիքի մասին, նրանք ինձ եղջերու անվա նեցին, իսկ կնոջս՝ կա պիկ։ Նրանք մեր
գյուղի տունը համարում են հին ավերակ: Բացի այդ, նրանք սկսեցին քննադատել մեզ չորս երեխան ունենալու համար՝ անվ անելով
մեզ հիմար և անպատաս խանատու մարդիկ (Էրիկն ու և նրա կինը երեխաներ չունեին):Ես և կինս ցնցված էինք մեր լսածից, մենք
այդ մարդկանց համարում էինք մեր ընկերները և նույնիսկ չէինք կասկածել, որ նրանք իսկապես այդպիսի կարծիք ունեն մեր մասին:

Առաջին միտքն այն էր, որ բոլոր համատեղ գործողությունները չեղյալ համարենք և այլևս չշփվ ենք այս «ընկերների» հետ, բայց մի
փոքր մտածելուց հետո ես և կինս որոշ եցինք դասեր ք աղել և ձևացնել, թե ոչինչ չի պատահել, թող նելով ամեն ինչ ո ւժի մեջ: Հան-
գստյան օրերին, ինչպես որ պայմանավորվել էինք, Էրիկն ու իր կինը եկան մեր ամառանոց: Տեսնելով մեր զավակներին, երկուսն էլ
ժպտացին և սկսեցին խաղալ նրանց հետ ՝ իրենց ամբողջ ուժով ցուցադրելով, թե որքան են սիրում մեր երեխաներին: Մենզ մնում էր
միայն զարմանալ այս մարդկանց կեղծավորության վրա:

-Ինչո՞ւ չեք ունենում Ձեր սեփական երեխ աներին, չէ որ արդեն տար իքով մեծ եք, թե ունեք առողջական խնդիրներ:

-Մենք չենք շտապում, դեռ ապրում ենք ին քներս մեզ համար:

-Դե լավ, անկեղծ ասեք, հավանա բար դուք մտածում եք, որ մեր ժամա նակներում երեխաներ են ունենում միայն հիմար ու անպա-
տասխանատու եղջերուներն ու կապիկները:

Լսելով այս արտահայտությունը, մեր հյուրերը զարմացած նայեցին միմյանց, բայց ոչինչ չասացին: Նրանք սկզբում կարծում էին, որ
դա պարզապես կատակ է։

Էրիկն ու իր կինը իրենց հետ բերել էին էժա նագին պահածոյացված ձկներ և շոկոլադ:Ես սկս եցի խորոված պատր աստել և ամբող-
ջությամբ ցույց էի տալիս, որ ինձ պետք չէ Էրիկի օգնո ւթյունը: Առանց երկար մտածելու,մեր հյո ւրերը գտնելով ինչ-որ հիմար արդա-
րացում և նշելով, որ ունեն շատ կարևոր գործ՝ հեռացան:

Ես այդպես էլ չհասկացա, արդյոք նրանք կռահեցին, որ այն ժամանակ ես հեռախոսով լսել եմ նրանց խոսակցությունը, և այդ ժամա-
նակից ի վեր մենք այլևս չշփվեցինք:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS