Ինչպես ազատվել դեմքի ոչ ցանկալի մազերից տնային պայմաններում․․․Այս միջոցի մասին լռում են կոսմետոլոգները

Ինչպես ազատվել դեմքի ոչ ցանկալի մազերից տնային պայմաններում․․․Այս միջոցի մասին լռում են կոսմետոլոգները։ Կանանց մե-
ծամասնության համար սա անընդհատ սթ րեսի աղբյուր է: Նախքան դիմելը ոսկով ցա վոտ մաքրմանը, փոր ձեք այս պարզ մեթոդ-
ները: Վարսակ և բանան. Տար րայի մեջ վարսակի ալյուրը համադրեք բանանի խյ ուսի հետ: Քս եք այն հատվածներին, որտեղ աճում
են դե մքի անց անկալի մա զերը` ժամսլաքի ուղղությամբ: Թողեք 20 րոպե, ապա լվացեք սառը ջրով:

Նարդոսի և թեյի ծառի յուղեր․ Տար րայի մեջ խառնեք նարդոսի և թեյի ծառի եթե րայուղերը: Ստացված զանգվածը բամբակի օգնու-
թյամբ քս եք դե մքի անցա նկալի մա զերի վրա: Կրկ նեք օրվա ընթացքում երկու-երեք անգ ամ առն վազն երեք ամիս: Green Gram
Powder և վարդի ջուր: Green Gram Powder-ը ժողովր դական միջոց է Այու րվեդայում: Սրա ալյուրը բաժակի մեջ խառնեք վարդի ջրի
հետ,արդյունքում ստացված մածուկին ավելացրեք մի քիչ կիտրոնի հյութ և լավ խառնեք:Քս եք մածուկը դե մքի անցանկալի մա զոտ
հատվածներին:

Թողեք 20-25 րոպե, այնքան ժամանակ, մինչև ամեն ինչ լիովին չորանա: Դի մակը պետք է քս եք մատերով մեր սելով դե մքը։ Կատա-
րեք այս պրո ցեդուրան շաբաթական 3-4 անգամ: Սոխ և ռեհ ան․ Սոխը, և ռեհանի տերևն երը լավ մանրացրեք և խառնեք անյքան
մինչև ստացվի համասեռ զանգված:

Քս եք դե մքի մա զերին և թողեք չորանա 20-25 րոպե: Լվացեք տաք ջրով: Կրկնեք շաբաթական 3-4 անգամ `երկու ամիս:Մեղր և շա-
քարավազ: Տա րրայի մեջ խառնեք մեղրը, շաքարավազը և ջուրը: 30 վայրկյան դրեք միկրոալիքային վառարանում, որպեսզի շաքա-
րավազը լու ծվի: Քսեք այս մածուկը դեմքի խնդ րահարույց հատվածներում, որի վիա դրեք կտոր։ Թողեք, որ մի քանի վայրկյան սառ-
չի, իսկ հետո պոկեք այն:

Եղեք առողջ ու գեղեցիկ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS