Ինչպես բոլորը, ես ևս նախընտրեցի ընտանիքս, բայց դրա համար չափազանց թանկ վճարեցի․․․

Ինչպես բոլորը, ես ևս նախընտրեցի ընտանիքս, բայց դրա համար չափազանց թանկ վճարեցի․․․Մենք ծանոթ ացել ենք համացան-
ցով: Նախաձեռնողը ես էի: Մեզանից յուրաքա նչյուրն ուներ իր սեփական ընտանիքը, բայց այս ամենն ունենալով մենք շատ միայ-
նակ էինք: Ես ինքս գրեցի նրան՝ չսպասելով պատասխանի և ոչ մի բանի հույս չունենալով: Չգիտեմ ինչու, բայց Նա պատասխանեց,
և սկսվեց երկար նամակագրություն, որից հետո ես հասկացա, որ սիրահարվել եմ:

Ես երբեք նման զգացողություն չէի ունեցել. Խենթություն էր սիրահարվել մի կնոջ, որին ես երբևէ չէի տեսել:Նա փախչում էր ինձա-
նից և ամեն օր համ ոզում էր ինձ, որ ոչինչ չի ստաց վի, բայց ես համառ էի: Ես արդեն սիրում էի նրան և չէի պատկ երացնում իմ
կյանքն առանց նրա: Նա դարձավ իմ կյանքը, իմ օդը, իմ ուժն ու թուլությունը: Ամեն օր ես համոզում և ապացուցում էի իմ սերը, և
միևնույն ժամանակ եկավ մի օր, երբ նա հավատաց ինձ և իսկապես սիրեց ինձ:

Մի քանի տարվա երջանկությունը, իսկական երջանկությունը նրա հետ, ինձ կյանք պարգևեց:Երազներ, ընդհանուր ապագայի հույ-
սեր. Դա ինձ ոգեշնչեց և ես պատրաստ էի հրաժարվել ամեն ինչից և վազել նրա մոտ, պարզապես Նրա հետ լինելու համար … և ես
վազեցի։ Նրա հետ էր, որ ես զգացի իսկական սեր և երջանկություն: Հենց նրա հետ ես իմացա զգացմունքների փոթորիկը, որը գլխի-
վայր շուռ տվեց իմ կյանքը: Ես փոխվել էի: Այն ամենը, ինչ ինձ համար կարևոր էր, մինչ նրան հանդիպելը, անցավ հետին պլան: Ես
հասկացա լիարժեք կյանքի ճշմարտությունը:

Սերը, քնքշությունը, երջանկությունը, հարգանքը և ուրախությունը տեղավորվել էին իմ հոգում: Ես լողում էի, և դրան վերջ չկար:Այդ
օրը, որը ես ատում եմ,իմ հիմարության շնորհիվ վերջ տվեց մեր հարաբերություններին:Կինս իմացավ ամեն ինչի մասին, իսկ ես վա-
խեցա: Վախը տիրեց ինձ: Ես պատրաստ էի հրաժարվել ամեն ինչից` միայն ընտանիքս փրկելու համար։Ես դարձա անհոգի ու սառը,
և իմ գործողություններով ես հետ մղեցի նրան, ում սիրում էի կյանքից ավելի։ Ինձ թվում էր, որ ես կրկին կսիրեմ կնոջս, կվերականգ-
նեմ ամեն ինչ, և սերը կվերադառնա: Ինչ հիմար էի ես:

Ես դաժանորեն խաբեցի ինքս ինձ` ընտանիքս փրկելու համար: Եվ ի՞նչ ստա ցա: Այո, ես փրկեցի իմ ընտ անիքը, բայց նույն օրը ես
մահացա:Իմ մեջ այլևս կյանք չկա, այլ միայն հիշողություններ, որոնք կտոր-կտոր են անում իմ սիրտն ու հոգին: Միայն հիմա եմ հաս-
կանում, թե ինչպես է Իմ Սերը պայքարել մեզ համար, խնդրել, լացել, աղաչել կանգ առնել և պահպանել այն ամենը, ինչ ունեցել ենք:
Այնուամենայնիվ ես կորցրեցի նրան:

Եվ հիմա, որոշակի ժամանակ ապրելով առանց Նրա, ես հասկացա, որ սիրում եմ մի կնոջ, ով,չդիմանալով իմ անսրտությանը և հան-
գստությանը, հեռացավ՝ ընդմիշտ տա նելով իր հետ իմ սիրտն ու հոգին: Դուք կարող եք ինձ դատա պարտել և բոլոր կողմերից բղա-
վել, որ ընտանիքը սուրբ է: Կար ող եք քարեր շպրտել ինձ վրա, բայց ես Ձեզ մի բան կա սեմ. Որ կյանքը միայն այնտեղ է, որտեղ կա
սեր … և սա է միակ ճշմարտությունը:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS