Իսկ Ձեր եղունգներին առկա՞ են այսպիսի կիսալուսիններ․․․Շատերը չգիտեն, թե ինչ է այն նշանակում

Իսկ Ձեր եղունգներին առկա՞ են այսպիսի կիսալուսիններ․․․Շատերը չգիտեն, թե ինչ է այն նշանա կում։Եղունգի այս կլո րավում և
սպիտակ հատվածը եղունգի կառուցվածքի շատ կարևոր մասնիկներից է։ Գոյություն ունի տեսություն այն մասին, որ որոշ օրգան-
ների հի վանդությունների մասին կարելի է իմանալ եղունգի կիսալուսնի չափերից։

Բութ մատի վրա կիսալուսնի բացակայությունը կարող է փաստել հոգեբանական հի վանդությունների մասին։Կիսալուսնի բացակա-
յությունը կամ փոքր լինելը ցուցա մատի վրա կարող է փա ստել աղիքների, լյարդի, ենթաս տամոքսային գեղձի հի վանդո ւթյունների
մասին, ինչպես նաև կանացի սե ռական օր գանների անա ռողջ լինելու մասին։

Արյան ճնշման հետ կապված խնդիրների մասին կարող է փաստել միջնամատի կիսալուսնի ահետանալը։ Կիսալուսնի բացակայութ-
յունը մատնեմատի վրա կարող է փաստել էնդո կրինային համակարգի հի վանդությունների մասին։

Իսկ ճկույթի վրա կիսալուսնի բացակայությունը կարող է մատնանշել աղի քների գր գռվածությանը։

Եղեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS