Ծիծաղս գալս է, երբ 50-ն անց կանայք պնդում են, որ 30 տարեկանի տեսք ունեն․․․

Ծիծաղս գալս է, երբ 50-ն անց կանայք պնդում են, որ 30 տարեկանի տեսք ունեն․․․Հիմնակ անում կանանց արտա քինը համապա-
տասխանում է իրենց կենսաբանական տարիքին։ Իհարկե, լինում են բացառություններ, սակայն ծայրահեղ հազվադեպ։ Չկան այն-
պիսի կանայք, ովքեր 50-ում 30-ի տեսք ունեն, կամ 45-ում՝ 25-ի։ Միշտ ծիծաղս գալիս է, երբ լսում եմ նման արտահայտություններ։

Անկեղծ կարող եմ ասել, որ 50 տարեկան եմ, և հենց 50 տար եկանի տեսք ունեմ։ Ես երբեք չեմ փորձել նվազեց նել տարիքս, ավաղ,
ժամա նակը ետ չենք տա։ Բայց հարկ է նշել, որ արտա քինս համապատ ասխանում է տարի քիս տարբեր բյութի-պրոցեդուրաների
շնորհիվ։Որպեսզի լավ տեսք ունենամ,ջանքեր եմ գործադրում․ ազատվել եմ վնասակար սովորություններից,փոխել եմ սննդակարգս։

Երբ առանց շպարի եմ, կիսատ քնած կամ հիվանդ, իմ տարիքին ավելանում է ևս 5 տարի։ Իսկ շատ կանայք հրաժարվում են ընդու-
նել այն փաստը, որ ժամանակն իրենն ասում է։ Իմ աշխատավայրում գրեթե բոլոր կոլեգաներս փորձում են ապացուցել, որ իրակա-
նում ավելի երիտասարդ տեսք ունեն։Մի օր կատակելով հարցրեցի մեր աշխատավայրից նման մի կնոջ․

—Իսկ քեզ խանութում ալկոհոլ կամ ծխա խոտ վաճա ռելիս չե՞ն խնդրում ցույց տալ անձնագիրդ։

—Չեն խնդրում, բայց ուշադիր նայում են․․․ փորձում են հասկ անալ՝ չափահաս եմ թե ոչ։

Նա 34 տարեկան է։Ծերանալը բնա կան գործընթաց է, դրանից ոչ մեկ չի խու սափի, դրա մեջ ծիծ աղելի ոչինչ չկա։ Ծիծաղելի է այն
ժամանակ, երբ կանայք փորձում են թաքցնել տարիքը։ Ցանկացած տարիքում կինը պիտի խնամի իրեն, հետևի արտաքինին, բայց
ոչ փորձի կոծկել իրական տարիքը։

Արդյո՞ք համաձայն եք ինձ հետ։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS