Ծննդաբերեցի ու կրկին աղջիկ․ Բոլոր ինձ ճանաչողները ասում էին, որ խղճում են ինձ, սակայն․․․

Ծննդաբերեցի ու կրկին աղջիկ․ Բոլոր ինձ ճանաչո ղները ասում էին, որ խղճո ւմ են ինձ, սակայն․․․Մեր ընտան իքում արդ են երկու
աղջիկ է ծնվել, իսկ շրջապատի մարդիկ կարծում են, որ մենք ամ բողջ ժա մանակ մտա ծում ենք նրա մասին, որ որդի չունենք:Չեմ
հասկանում, թե ինչպես է նման բան անցնում նրանց մտքով:

Մի օր հարևանո ւհիս տեսավ, որ հղի եմ և սկսեց հարցուփորց անել:Երբ իմացավ, որ նո րից աղջիկ ենք ու ենալու, ինձ այնպես խղ-
ճաց, որ քիչ էր մնում հավատայի, որ դա իսկապես վատ է: Ինձ ու ամուսնուս համար կարևոր է, որ առողջ երեխաներ ունենանք, իսկ
սեռը կարևոր չէ:

Երբ հետա-զոտման ժամա նակ պարզ էր դարձել,որ երեխան աղջիկ է, նո ւյնիսկ բժիշկը խղճաց ինձ՝ ասելով, որ ամուսինս հաստատ
որդի էր ուզում:Ինչու՞ է մարդկանց թվում, որ մենք այսք ան երեխա ենք ունե նում, որպիսի տղա ծնվի:Դա այ դպես չէ, հավատա-
ցեք:

Դուրս գրման օրն ամուսինս եկավ ծաղիկներով և վարդա գույն փուչիկներով, մեր ավ ագ դուստրերն էլ բոլո րից շատ էին ուրախա-
նում: Մեր երեխաները մեզ ամեն օր երջանկացնում են:Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կարծում էին, որ մենք քնում և արթնանում ենք որդու
մասին մտքերով, մեզ հետ միա-սին ուրախանում են մեր աղջիկներով:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS