Կինս խնայում է իր աշխատավարձը, իսկ իմը անխնա ծախսում է սեփական կարիքների համար․․․Չգիտեմ ինչ անեմ

Կինս խնայում է իր աշխատավարձը, իսկ իմը անխնա ծախսում է սեփական կարիքների համար․․․Չգի տեմ ինչ անեմ։ Ինչու են կա-
նայք այդպիսի եսասեր արարածներ։ Նրանք ստեղծված են միայն տղամարդ կանցից գումար պոկելու համար: Կարծես, ամուս նացել
էի սովորական ընտանիքի մի հասարակ աղջկա հետ: Եվ ես նույնիսկ չնկատեցի, թե երբ կինս այդպիսի սովորո ւթյուն ձեռք բերեց.

Աշխատավարձս ծախսվում է ընդհանուր կարիքների վրա, իսկ նրա փո ղը ես չեմ տեսնում:Չնայ ած նա բավականին լավ է վաստա-
կում, նա նույնիսկ իր համար միջ ադիր է գնում իմ աշխատած գումարով: Ես պար զապես լսում եմ. «Վճարիր դրա համար, գնիր դա,
գումար է անհրաժեշտ և այլն»: Մենք գնում ենք արձա կուրդ իմ հաշվին, սա իր մեջ պարունակում է նաև նվերներ ընկերների և հա-
րազատների համար, ժամանց և այլ բաներ:

Թե ինչի վրա է նա ծախսում իր փողը, ես չեմ հաս կանում: Նա ասում է, որ մաշկա բանների, մանիկյուրի, կոսմետիկայի և օծանելիքի
վրա, բայց սրանք այնքան էլ մեծ գու մարներ չեն, ես այնքան էլ ապուշ չեմ, որ չհա սկանամ դա: Վերջ երս նա խոսա կցություն սկսեց,
որպեսզի ես իր համար մեքենա գնեմ, ասում է, որ ինքը կվճարի վարոր դական դասըն թացների համար, իսկ հետո ավտոմ եքենան
կլիցքավորի իմ փողերով:

Այս թեմայի շուրջ յուրաքանչյուր խոսակցություն ավարտվում է արցունքներով և վեճերով: Հետո ես ինձ զգում եմ մի տեսակ ժլատ ու
չար մարդ, ցավում եմ նրա համար, որով հետև սիրում եմ նրան: Ես գնում եմ խա նութ և մի բան եմ գնում ` նրան մխիթ արելու հա-
մար: Եվ հետո ժամանակն անցնում է, և կրկին նույն իրավիճակը։ Ես հոգնել եմ այսպես ապրելուց։

Ես չգիտեմ, թե ինչպես փոխել իրավիճակը: Վախենում եմ, որ այն ավելի կվատանա, քանի որ տարիների ընթացքում մարդու բնավո-
րությունը սովորաբար միայն ավելի է վատանում:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS