Հայտնվել եմ շատ վատ վիճակում․․․Չգիտեմ ինչպես ասեմ ամուսնուս մորը, որ մենք չենք ուզում երեխաներ ունենալ

Հայտնվել եմ շատ վատ վիճակում․․․Չգիտեմ ինչպես ասեմ ամուսնուս մորը, որ մենք չենք ուզում երեխաներ ունենալ։Սկեսուրս շատ
լավ մարդ է, ինձ առաջին օրվ անից հրաշալի է վերաբերվել: Ու հենց դրա հ ամար էլ ինձ մի հարց է տանջում:Նա վաղուց է անհամբե-
րությամբ սպասում, թե երբ է թոռնիկ ունենալու:Իսկ ես ու ամուսինս երեխա չենք ուզում:

Երբ 7 տարի առաջ ծանո-թացանք ես ու Սերգեյը, ես հայտնեցի, որ առհասարակ չեմ պլանավորում մայրանալ: Ու պարզվեց, որ եր-
կուսս էլ չունենք երեխա ու-նե նալու ու պահելու ցանկություն:Բազմ աթիվ կանանց համար երեխ աները մեծ նշանակու թյուն ունեն,
կարելի է ասել՝ նրանց կյանքի իմաս տն են, իսկ ահա տղամար-դիկ շատ ավելի հեշտ են ընդունում ժառանգների բացակայությունը:

Մայրիկիս պատմեցի որոշ մասն մասին, ու դա նրան առան ձնա-պես չտխ րեցրեց: Իսկ ահա սկե սուրս ոչինչ չգի տի:Ու նա անկեղծ
զարմանում է, թե ինչու ենք երկու սենյա կանոց բնակարան գնել. ապա գայում որտե՞ղ են քնելու երե խաները:Սկեսուրս ապրում է
քաղաքի ծայրամասում, ու միշտ ասում է, որ կվաճ առի տունն ու մեզ ավելի մոտ տեղում բնակություն կհաստատի, երբ ե-րեխա
ունենանք:

-Միշտ կկարողանաք ինձ վրա հույս դնել: Երեխ այի հարցում կօգնեմ, երբ ցանկանաք: Պաշտո ւմ եմ փոքր երեխաներին, — ասում է
սկեսուրս:

Ամուսինս նրա միակ երեխան է, ու եթե այդպես էլ ժառանգներ չունենա, սկես ուրս երբեք տատ իկ չի դառնա:Սկեսուր խղճում է ինձ՝
կարծելով, թե առողջական խնդիրներ ունեմ ու դրա համար էլ չեմ կարողանում մայրանալ: Իսկ ես չգիտեմ՝ թե ինչ պես պատմեմ մեր
որոշման մասին, բայց անեմ դա այնպես, որ չնեղացնեմ նրան:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS