Ապրիլի 14-ի աստղագուշակ․ Երկվորյակներ՝ Այսօր հույսներդ միայն ձեզ վրա դրեք․․․

Ապրիլի 14-ի աստղագուշակ․ Երկվորյակներ՝ Այսօր հույսներդ միայն ձեզ վրա դրեք․․․

Խոյ:

Շատ բան պայմանավորված է նրանով` ճի՞շտ են արդյոք ընտրված նպատակակետերը: Վտանգ կա, որ ընկնելով անկարևոր ցանկութ յունների հետևից, դուք կշեղվ եք ուղուց, որը ձեզ կհաս ցներ մեծ հաջողությունների: Օրը առատ է գայթակղ ություններով, որոնց դժվար է դիմա դրել, նույնիսկ եթե դուք լավ հասկանում եք, թե ինչ ռիսկի եք գնում: Դժվար թե հաջո ղվի աջակցո ւթյուն ստա նալ մտերիմներից: Ձեր սիրած էակն  այսօր շռայլ չի լինի հա ճոյախոսությունների հարցում և առիթը բաց չի թողնի քննադատելու ձեզ:

Ցուլ:

Օրը հարմար չէ գործնականության տեսանկյունից, բայց բարենպաստ է խորհելու ձեզ համար կարևոր բաների մասին: Քանի որ բարձր է ստեղծագործական ներուժը, նշանի շատ ներկայացուցիչներ պահանջ կզգան իրենց ապրումներին գրական, գեղարվեստական ձևեր հաղորդել:Լավագույն օրը չէ անձնական հարաբերությունների համար: Մարդը, ում մասին բարձր կար ծիքի էիք, կար ող է հիասթափեցնել: Հարաբեր ությունները պարզելու, համատեղ ուժերով կուտակված խնդի րները լուծելու փորձերը, ցավոք, հազիվ թե լավ բանի հան գեցնեն:

Երկվորյակ:

Այսօր հույսներդ միայն ձեզ վրա դրեք: Որևէ մեկից օգնություն կամ աջակցություն մի ակնկալեք, իսկ եթե կլինեն այդ պիսի առա ջարկներ, ապ ա դրանք կվերա ծվեն արջի ծառա յության: Հնարավոր են տարա ձայնություններ դաշնակից ների հետ: Նրանց բոլոր քննադ ատական նկատ ողությունները ձեզ կհա նեն հունից երկար ժամանա կով:Նյարդային լարվածությունը բարձր կլինի, ինչը կարող է գլխացավերի անքնության, քրոնիկ հիվանդություն ների սրացման պատճառ դառնալ: Հատկապես արյան բարձր ճնշում ունեցող Երկվորյակները պետք է հետևեն իրենց առողջությանը:

Խեցգետին:

Այսօր ամեն ինչ ստացվում է: Նույնիսկ այն գործերում, որոնք ձեզ արդեն անհույս էին թվում, հնարավոր են նշա նակալից առաջընթացներ:Դուք հրաշալի կերպով կկարողանաք գլուխ հանել ամենատարբեր դիվանագիտական առաքելություններից:Ձեզ համար դժվար չի լինի հաշտեցնել միմյանց հետ վիճողներին,օգնել բազմաթիվ վիրա-վո-րանքների և տարաձայնությունների մեջ խճճված մարդկանց, ընդհանուր լեզու գտնել բոլորի հետ:Դուք այն քան տարված կլինեք ուրիշներին օգնելու գործով, որ գրեթե ժամանակ չի մնա սեփական ծրագրերի իրականաց ման համար: Բայց դա գրեթե օրվա միակ բացասական կողմն է և ոչ այնգան զգալի, որովհետև դրա պատճառով լուրջ խնդիրներ չեն ծագի:

Առյուծ:

Դժվար կլինի կենտրոնանալ աշխատանքի վրա: Ձեր մտքերը հիմնականում զբաղված կլինեն առտնին և անձնա կան բնույթի խնդիրներով: Նույնիսկ ամենօրյա ձեր պարտականությունների կատարումը հարթ չի ընթանա: Օր վա կեսին հնարավոր է տեղեկատվություն ստանաք, որը ձեզ կստիպի հուզվել: Բարեբախտաբար, շատ արագ կպարզվի որ տագնապներն անտեղի էին:Հնարավոր են խնդիրներ գործընկերների և ղեկավարության հետ հա րաբերություններում:Շատ Առյուծներ անսպասելիորեն կիմանան,որ իրենց դիրքերն այնքան էլ ամուր չեն,որքան իրենք կցանկանային: Հակառակորդների նկատմամբ անմիջապես առավելության հասնել չի հաջողվի, ստիպ-ված կլինեք ընտրել այլ, ավելի խելամիտ մարտավարություն:

Կույս:

Ինչով էլ որ զբաղվեք այսօր, պատ րաստ եղեք, որ ձեզ օգնություն կառաջ արկեն ավելի հաճախ և համառորեն, քան դուք կցանկանայիք: Որքան էլ կարողանաք մերժել ոմանց օգնությունը` չվշտացնելով նրանց, այնուամենայ նից ստիպված կլինեք ոմանց միջամտությունը ձեր գործերին ընդունել լռելյայն: Այնպես որ զինվեք համբերութ յամբ և եղեք զուսպ:Դուք հրաշալի մարզավիճակում եք,ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը դրական է ազդում ձեզ վրա: Սակայն մարզադա հլիճում ավելի լավ է մարզվել փորձառու մարզչի հսկ ողությամբ: Ոչ ճիշտ կատար-ված ցանկացած վարժ ություն կարող է տհաճ հետևան քներ ունենալ:

Կշեռք:

Օրը միանշանակ չէ: Թվում է ամեն ինչ պետք է լավ ստացվի, բայց, ահա, չգիտես ինչու, չի ստացվում: Հարկ կլի-նի զբաղվել ձեզ համար ոչ հոգեհարազատ գործերով: Ջանում եք սխալներ թույլ չտալ, բայց խուսափել սխալնե-րից ձեզ չի հաջողվում: Ձեր վրիպումների մասին հիշեցնում են ամեն քայլափոխի, բայց ահա հաջողությունների համար այսօր ոչ ոք չի խրախուսում:Օրը, սակայն, ունի իր դրական կողմերը: Այս օր հնար ավոր է կարողանաք ձեր կյանքում ինչ-որ կարևոր բան փոխել, դուրս գալ աննպաստ իրավիճակից, որին նույնիսկ սովորել էիք, համա րելով, թե ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լինի:

Կարիճ:

Օրը հարմար չէ նոր աշխատակիցներ և գործըն կերներ որոնելու համար: Մարդիկ, ում հետ կհանդիպեք, ավելի շատ հակված կլինեն խոսել իրենց խնդիր ներից, քան լուծել ձերը: Փոխար ենը կարող եք ձեզ համար օգու տով ծախսել փողը և դրանից հաճույք ստանալ: Օրը կարծես հատուկ ընտրված է խանութներ այցելելու համար: Ձեր բոլոր գնումները հաջող կլինեն:Ցանկացած հարցի քննարկում ձեզ համար կառ ուցողական և արդյունավետ է: Բայց երբ հերթը գալիս է ծրագրերը կյանքի կոչելուն, դուք խուս ափում եք աշխատելուց և ձգտում եք դա հանձ նարարել ուրիշին: Այնպես որ, խոսել ինչ-ինչ ռեալ ձեռք բերումներից` այսօր նույնիսկ չարժե:

Աղեղնավոր:

Օրը խնդրահարույց է այն առումով, որ ցանկություն չունեք հաշտվել ձեզ շրջախատող իրականության հետ, ինչ պես նաև ջանքեր ներդնել այն փո խելու համար: Դուք ոչինչ չեք ձեռն արկում, որպեսզի պայքարեք ստեղ ծված իրավիճակի դեմ, բայց շարունակ մտերիմների մոտ գանգատվում եք կյանքից` չմտածելով, որ նրանց համբերու-թյունը կարող է սպառվել:Աշխատեք ազատ ժամա նակն անցկ ացնել մարդ կանց հետ, ովք եր ձեզ հետ ներգրավ ված են ընդհանուր գործերում: Ձգտելով պահպանել համերաշխություն ու խաղաղություն ձեր շրջապատի հետ` դուք կկարողանաք դրականորեն ազ դել ինքներդ ձեր վրա, ինչը լավ արդյունքների կհասցնի:

Այծեղջյուր:

Օրը հարուստ կլինի զանազան խնդիր ներով, տարաձ այնություններ կծ ագեն անգամ այն մարդկանց հետ, ում հետ դուք միշտ կարո ղացել եք ընդհանուր լեզու գտնել: Ձեր հասցեին շատ քննադա տություն կլսեք: Դժվար է ասել, թե դրանք հանգ իստ կտանեք, բայց դուք կ աշխատեք այնպիսի կե ցվածք ընդունել, որ չմատնեն, թե այդ ամենը տհաճ է ձեզ: Եվ ճիշտ էլ կանեք, որովհետև հենց այդ կեցվածքը թույլ կտա խուս ափել առճակատումնե-րից:Հնարավոր են վեճեր ազգականների հետ: Ընտ անեկան հարցերին ձեր մոտեցումները շատերին անզիջում կթվան, բայց շուտով բոլորը կհամաձայնեն ձեզ հետ:

Ջրհոս:

Օրը բարենպաստ է կարևոր հարցերի շուրջ մտորելու,առաջիկայի ծրագրեր կազմելու համար: Դուք հասկանում եք` ինչի եք ձգտում և ոչ մեկին թույլ չեք տալիս շեղել ձեզ ձեր մտքերի ընթացքից: Այն համառությունը, որով դուք պաշտպանում եք ձեր տեսակետը, արժան անում է շրջա պատի մար դկանց, այդ թվում և ազդեցիկ մար դկանց հարգանքին:Հնարավոր են չծրագ րված ճամփ որդություններ, որոնց ընթացքում հաս տատվեն հետ աքրքիր ծանոթություններ: Համբերատար եղեք ավագ ազգականների հետ հարաբերություններում: Թեև հեշտ չի լինի նրանց հետ լեզու գտնել, վեճերից, այնուամենայնիվ, կարելի է խուսափել: Երեկոյան հնարավոր են առողջական խնդիրներ:

Ձկներ:

Այսօր կարող եք իրականացնել նույնիսկ ձեր ամենահա մարձակ մտքերը: Հնա րավոր է ձեզ հաջողվի լավ վաս տակել կամ ամրապնդել ձեր մասնագիտական դիրքերը: Պատրաստ եղեք նշանակալի ծախսերի, մի աշխատեք խնայել, երբ դա կապված է խոշոր և կարևոր գնումների հետ: Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ ստիպված կլինեն նյութապես օգնել ազգականներին:Հեշտ չի լինի կատարել մտերիմներին ինչ-որ ժամանակ տված խոստումը: Այդ պատճառով կարող են տարաձայնություններ ծագել:, Չհասկացվածությունը, բարեբախտաբար, կհաջողվի արագ հաղթահարել:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS