Ապրիլի 7-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ բարենպաստ օր է գործնական հարաբերությունների համար

Ապրիլի 7-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ բարենպաստ օր է գործնական հարաբերությունների համար

ԽՈՅ

Դրական տրամադրվեք և աշխատեք դատարկ բաների պատճառով չանհանգստանալ: Օրվա առաջին կեսին հնարավոր են անսպա-սելի իրադարձություններ, պատահարներ, որոնք կշեղեն ձեզ: Բայց ժամա նակի ընթացքում իրավիճակը դեպի լավը կփոխ-վի, նորա-նոր հնարավորություններ կբացվեն:Դուք կաշխատեք դրանցից յուրաքանչյուրն օգտագործել:Երեկոն բարե նպաստ է շփումների հա-մար: Հավ անական են հաճելի ծանո թություններ, շատ Խոյեր ուրախ կլինեն ռոման տիկ անակն կալների համար: Անձնական կյան-քում նկատելի դրական փոփոխություններ կլինեն, եթե նախա ձեռնող լինեք:

ՑՈՒԼ

Աշխատեք ստանձնած ամեն ինչին լուրջ վերաբերվել, քանի որ այսօր հաջո ղությունը մեծ մա սամբ դրանից կախված կլինի: Թեթևա-միտ մի եղեք ֆինանսներին վերաբերող հարցերում: Գործնական կապերին ընտրողաբար մոտեցեք, և դա թույլ կտա խուսա-փել ա-պագայում սխալներից ու լարված պա հերից:Անձնական հարաբ երությունները ներդաշնակ կդասավորվեն,դուք հրաշալի լեզու կգտ-նեք մտերիմների հետ, հաճախ նրանց կես խոսքից կհասկանաք: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է հարա զատների հետ հանդիպելու, ընդհանուր գործերը քննարկելու և ապագայի ծրագրեր կառուցելու համար:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ

Պատրանքներ մի կառուցեք և օրվանից շատ բան մի սպա սեք: Իրատեսու թյունը կօգնի խուսափել սխալներից ու ճիշտ որոշում-ներ ընդունել: Լուրջ պարտավորություններով կապվելուց առաջ երկար մտածեք: Չի բացառվում՝ այսօր տված խոստումները կա-տարելը բարդ լինի:Կուրախացնի մտերիմների աջակցությունը, որի շնորհիվ լավ տրամա դրություն կպահ պանեք: Օրվա երկրորդ կեսը հար-մար է կարևոր զրույցների, վերջին շրջանում ձեզ ու ձեր մտերիմներին անհանգստացնող հարցերը քննարկելու համար:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ

Բարենպաստ օր է օգտակար գործերի համար: Դուք հրաշալի գլուխ կհանեք բարդ խնդի րներից,պա տասխաններ կգտնեք այն հար-ցերին, որոնք ուրիշներին փակ ուղու առաջ են կանգնեցրել:Ճիշտ է, դրված նպատակ ներին հաս նելը երբեմն հեշտ չի լինի:Բայց դուք պատրաստ կլինեք ջանքեր գործադրել և չեք հրաժարվի մտածածից, եթե ինչ-որ բան այնպես չընթանա:Համառութ-յունն ու նպատա-կասլացությունը կշահեն շրջապատողների հարգանքը, շատերը պատրաստ կլինեն ձեզ աջակցել:Համագործակ-ցությունը երկարա-տև ընկերության կամ ռոմանտիկ հարաբերու թյունների սկիզբ կդնի, եթե ինքներդ ցան կանաք:Երեկոյան հրա-շալի գաղափարներ կունենաք և շուտով կկարողանաք կյանքի կոչել դրանք:

ԱՌՅՈՒԾ

Առավոտյան հավանական են տհաճ պահեր, ցավալի թյուրի մացություններ: Հուզ ական դաշտն անկայուն է, տրամադրությունը կա-րող է ամեն դատարկ բանից փչանալ: Բայց եզրակացությունների հարցում մի շտապեք: Շուտով դրական միտու մների ազդե-ցութ-յունը կուժե ղանա, դուք ձեզ ավելի վստահ ու ազատ կզգաք:Օրվա երկրորդ կեսը հրաշալի է ոչ մեծ ուղևորությունների, նոր վայրե-րում զբոսանք ների համար: Ձեզ համար շատ օգտակար կլինի պայմ անների փոփ ոխությունը: Չի բացառվում՝ տանից հե-ռու ան-սպասելի ոգեշնչվածության աղբյուր գտնեք: Որոշ Առյուծ ներ կհասկանան՝ ինչպես լուծել վերջին շրջանում հանգիստ չտ-վող խն-դիրները:

ԿՈՒՅՍ

Առավոտը կարող է ան հան գիստ անցնել:Հավա նական են տարաձայ նութ յուններ ու վեճեր,երբեմն դժվ ար կլինի նույնիսկ այն մարդկանց հետ լեզու գտնելը, որոնց առաջ կես խոսքից հասկանում էիք: Բարեբախտաբար, ամեն ինչ արագ կհաջողվի հարթել, լուրջ կոնֆլիկտներ էլ չեն առաջանա:Ավելի ուշ հին գործերին վեր ադառնալու, դրանք ավար տին հասցնելու, վաղուց մտածածը կյանքի կոչելու հնարավորություն կլինի: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ուսման համար, դուք շատ բան ոտքի վրա կյու րացնեք: Հնարավոր են ոչ մեծ դրամա կան մուտքեր: Որոշ Կույսերի կվերադարձնեն հին պարտքերը կամ կվճարեն վաղուց կատարած աշ-խատանքի դիմաց:

ԿՇԵՌՔ

Լավ է հեշտ հաղթանա կների վրա հույս չդնեք:Այսօր դուք կկարողանաք շատ գործերում հրաշալի արդյունք ների հասնել, բայց դա հաճախ ջանքեր կպահանջի: Չի բացառվում՝ դժվարություններ առաջանան այնտեղ,որտեղ դրանք չէիք սպասում տես նել: Փորձը կհուշի՝ ինչպես գործել: Կողքից խորհուրդ ները ամեն անգամ լավը չեն լինի. մտածեք՝ արդյոք արժե հետևել դրանց:Օրվա երկրորդ կեսը կուրախացնի դրամական մուտ քերով: Հար մար ժամանակ է ֆինանս ների և ունեցվածքի հետ կապված ցանկացած հարց լու-ծելու համար: Հավանա կան է՝ եկամուտ ները մեծացնելու շանս ունենաք: Բաց մի թողեք այն:

ԿԱՐԻՃ

Բարենպաստ օր է շփումների համար: Լավ կանցնեն և՛գործնական, և՛ անձնական հանդիպումները: Դուք հրաշալի լեզու կգտնեք ա-մենատարբեր մարդկանց հետ,շատերին դուր կգաք:Չի բացառվում ընկերական հարաբերությունների կամ սիրային պատմութ-յան սկիզբը: Իրադարձությունները կարող են արագ զա րգանալ, բայց դուք գլուխ ներդ չեք կորցնի: Դժվար կլինի կենտրոնացվածություն, մանրուքներին ուշադրություն պահանջող գործերի վրա կենտրոնանալը: Դուք հա ճախ կշեղվեք և երբեմն ցավալի սխալ ներ կանեք: Բարեբախտաբար կկարողանաք դրանք ժամանակին նկատել և ուղղել: Երեկոն հարմար է բուժիչ և կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ

Թեթև ու հաճելի օր է:Հաճախ դուք կհասնեք դրված նպատակներին,առանց դրանց համար ջանքեր գործադրելու:Կարող եք իրագոր-ծել այն, ինչ վաղուց եք մտածել: Հնարավորություն կունենաք նոր բան սովորել, մյուսներից շուտ պիտանի տեղեկատվութ-յուն ստա-նալ և կիրառում գտնել նրան:Չեն բացառվում հաջող զուգադիպությունները, որոնք ձեզ հետաքրքիր մտքեր կտան: Կա-րևոր կլինի ժամանակը զուր չվատնելը: Երբ տեսնեք՝ բարե նպաստ պայմաններ են ստեղ ծվել, սկսեք գործել: Ինտուիցիան ան-պայման կհուշի՝ ինչից սկսել և ինչ ձեռնարկել ավելի ուշ:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ

Շփումների տեսանկյունից ամենահասարակ օրը չէ: Նույնիսկ հին ծանոթների հետ երբեմն դժվարությամբ փոխհասկացողութ-յան կհասնեք: Դուք կվիճեք նրանց հետ, ում հետ առաջ լավ լեզու էիք գտնում, մտերիմներից ինչ-որ մեկից հնարավոր է՝ նեղա-նաք: Բա-րեբախտաբար, բանը լուրջ խնդիրներին չի հասնի, շուտով իրավիճակը կպարզվի, հարաբերություններում ներդաշնա-կությունն էլ կվերականգնվի:Դուք արագ հաջողության կհասնեք՝ինքնուրույն գործելով:Հատկապես լավ կտրվեն ստեղծագործ մոտեցում և երևա-կայություն պահանջող գործերը: Շատ Այծեղջյուրներ հրաշալի գաղափարներ կունենան, որոնք կկարողանան մոտ ժամանակներս իրագործել:

ՋՐՀՈՍ

Բարենպաստ օր է շփումների համար: Եկել է աշխատանքի հետ կապված կարևոր հարցերը քննարկելու, նախկինում անհասկանա-լի բաները պարզելու համար հարմար պահը: Կկարողանաք փաստերը զատել պատրանքներից: Դուք ոչ մեկի խոսքին չեք հա-վատա և ճիշտ կվարվեք.դա թույլ կտա խուսափել ոչ միանշանակ իրավիճակներից:Օրվա երկրորդ կեսը աշխատանքի հետ կապ-ված հաճե-լի լուրեր է խոստանում: Այդ հատվածում կլուծվեն ֆինանսական հարցերը,որոնց մասին վերջին շրջանում շատ էիք մտորում: Հավա-նական են շահավետ գործարքներ, հաջող գնումներ:

ՁԿՆԵՐ

Բարենպաստ օր է շփումների համար: Հեշտությամբ ծանոթություններ կհաստատեք, մարդկանց համար բավարար կլինի ձեզ հետ մի քանի րոպե շփվելը, որպեսզի համակրանքով լցվեն ձեր հանդեպ: Համակրանքն էլ շուտով կարող է լուրջ զգացմունքով փոխարին-վել:Օրը հարմար է նաև հին գործերին վերադառնալու համար: Ամենայն հավանականությամբ, հիմա դուք դրանք ա-վարտին կհասց-նեք և նույնիսկ սպասվածից լավ արդյունք կստանաք: Շատ Ձկների պետք կգա տարվա սկզբին ստացած փորձը:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS