Դու գոնե հասկանո՞ւմ ես, թե ով եմ ես․․․Ասաց հարուստ տղամարդը սուպերմարկետի գանձապահին

Դու գոնե հասկանո՞ւմ ես, թե ով եմ ես․․․Ասաց հարուստ տղամարդը սուպերմարկետի գանձապահին։Կանգնած էի դրամ արկղի մոտ փոքր հերթի մեջ, երբ մոտե նում է մի տղամարդ, ակն հայտ էր, որ հարուստ և ազդե ցիկ մարդ է, և սկսում թելադրել իր պատվերը 22-25 տարե կան աշխատակցուհուն։

Գանձապահ․- Պարոն, խնդրում եմ, գնացեք հերթի վերջը։

Հաճախորդ․- Ես մի քանի րոպեից կարևոր գործնական հանդի պում ունեմ։ Ինձ պիտի առաջինը սպասարկես։

Գանձապահ․- Ոչ։ Լռեք և գնացեք հերթ պահեք։

Հաճախորդ․- Այդ ո՞նց ես հետս խոսում։ Շուտ կան չի ձեր մենեջերին։ Հենց հիմա․․․

Գանձա պահը խորը շունչ է քաշում, գնում ծառայ ողական սենյակ, դուրս գալիս իրենից տարիքով մեծ մի կնոջ հետ, գլխով ցույց տալիս վիճող հաճախորդի կողմը, և հեռանում սրահից։

Մենեջեր․- Պարոն, ի՞նչ է պա տահել։

Հաճախորդ․- Էտ աղջնակը ինձ հետ շատ կոպիտ խոսեց։ Ես պահանջում եմ, որ իրեն անհա պաղ հանեք աշ խատանքից։

Մենեջեր․- Գիտեք, ես նման լիազորո ւթյուն չունեմ, բայց եթե ուզո ւմ եք, կարող եմ մեր տնօրե նին կանչել։

Հաճախորդ․- Կանչեք, ես հիմա ցույց կտամ այդ անշ նորքին։

Մենե ջերը կրկին գնում է ծառայո ղական սենյակ և այնտեղից դուրս գալիս գանձա պահի հետ․

Գանձապահ․-Այո, ի՞նչ է եղել։

Հաճախորդ․- Ի՞նչ է սա նշանակում։ Ես ասացի, որ ուզում եմ խոսել տնօրենի հետ, էլի էս գանձապահին եք կան չում։

Գանձապահ․- Ուզում էիք տնօրենի հետ խոսել, խոսեք։ Եթե ուզում եք իմանալ,ձեր առաջ կան գնած է նաև խա նութի սեփականատերը։ Ո՞րն է խնդիրը, չեք ուզում հեր թում կանգնել։ Այ քեզ վատ սպա սարկում։

Բիզնեսմենը դեռ 1-2 րոպե գոռգոռաց, սպառ նում էր, որ կփակի խա նութը, կբողոքի, բայց հետո հաս կացավ, որ հիմար դրության մեջ է հայտնվել, կախեց գլուխը և գնաց։

Մենեջեր․- Ինչի՞ համար ես ամեն անգամ կանչում ինձ։

Գանձապահ․- Սիրում եմ նայել նրանց ծիծաղելի դեմքերին, երբ իմանում են, որ ես եմ խանութի սեփականատե րը։ Թող սովորեն հարգել բոլորի իրավու նքները, հարուստ լինելը դեռ ոչինչ չի նշա նակում։

Մենեջերը ժպտմում է և գնում , իսկ երիտա սարդ տնօրենը մոտենում դրամակղին և շարունակում իր աշխա տանքը։

—Շատ եմ սիրում իր գործը․․․

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS