Ընկերոջս հարազատներ ամեն առիթ օգտագործում են ինձ վիրավորելու համար, իսկ նա չի էլ փորձում ինձ պաշտպանել․․․Մի քանի օր առաջ էլ ինձ ամուսնության առաջարկ արեց

Ընկերոջս հարազատներ ամեն առիթ օգտագործում են ինձ վիրավորելու համար, իսկ նա չի էլ փորձում ինձ պաշտպանել․․․Մի քանի օր առաջ էլ ինձ ամուսնության առաջարկ արեց

Փեսացուս և ես արդեն 6 տարի է, ինչ միասին ենք: Առաջարկում է, որ ամուսնանանք, բայց ես վախենում եմ, իսկ իմ վախի պատճա-ռը նրա հարազատներն են: Նա ունի մեծ եղբայր, որը չունի ոչ աշխ ատանք և ոչ էլ ընկերուհի: Նա հ աճախ կարող է ինձ վիրավորել, եթե ես ասում եմ իմ կարծիքն իր ընտանիքի մասին, իսկ նա հեշտությամբ կարող է ասել.

«Քեզ ոչ ոք ոչինչ չի հարցնում», բայց լինում են նաև նորմալ հարաբերություններ: Այդ պատճառով էլ փորձում եմ խուսափել նրանից: Նա այդպես է վարվում ոչ միայն ինձ հետ, այլև բոլորի (փեսացուիս եղբայրը 35 տարեկան է): Նրանց կր տսեր քույրը ուշ է ծնվել, այդ պատ ճառով էլ նրանք ոչ մի խոսք չեն ասում երեխայի դեմ, նա կարող է ամբողջ սեղ անի շուրջ ասել, որ ես շատ վատ եմ ու տգեղ:

Եղել են դեպքեր, որ քույրը նույնիս վեճ է բռնվել մեզ հետ նրա համար որ ընկերաս բռնել է ձեռքս կամ գրկել է ինձ: Իսկ մայրը կարծես ժպտում է դեմքիս, բայց ծանոթները ասում են, որ չի հավա նում ինձ:Օրինակ, նվերներ ենք տա լիս նրանց երկ ուսիս անունից, բայց նրանք ինձ շնորհակալություն չեն հայտնում: Նրանք ամենուր ունեն օգնության կարիք՝ գնի, բեր, տար:

Տատիկները նույնպես դժգոհ են, անկախ իրենց տարիքից, բայց նրանք մեզ օգնում են, ուստի ես ոչ մի բան չունեմ նրանց դեմ և եր-բեմն էլ նույնիսկ լսում եմ նրանց կարծիքը:Երբեմն ես մտա ծում եմ, որ գուցե խն դիրը ընկ երոջս մեջ է: Մենք ապրում ենք միասին, աշխատում ենք հավասար հիմունքներով, ես հետ ևում եմ տանը, բայց նա չի պաշտպանում ինձ, քանի որ դիվանագետորեն լռում է, նա երբեք չի միջամտում:

Ասում է կամ ես եմ հորինում կամ էլ ուշադրո ւթյուն չդարձնեմ:Ես նույնիսկ չգիտեմ, արդյոք այս ամենն ինձ պետք է։ Ես ունեմ բարձ-րագույն կրթություն, ունեմ աշխատանք և վարձատրվում եմ բավականին բարձր, գեղ եցիկ եմ (դա միայն իմ կարծիքը չէ), բայց փխ-արենը լսում եմ անծանոթ մարդկանց տհաճ ու դժգոհ խոսքերը։ Ընկերոջս իմ ընտանիքի անդամները շատ են սիրում,այսքան ժամա-նակ սկանդալներ չեն սարքել և նույնիսկ նրան հարազատ են համարում։

Բայց նաև այն փաստը, որ նա իր ընտանիքում սիրելի զավակը չէ, որ միշտ դժգոհ են նրանից, և նա միշտ պարտական է, չնայած նը-րան, որ վաղուց արդեն ֆինանսական առումով անկախ է, և նույնիսկ օգնում է նրանց։Ես շատ եմ վախենում, իսկ եթե երեխա ունե-նամ, չկարողանամ աշխատել, այդ ժամանակ նրանք երևի ավելի վատ կվարվեն ինձ հետ։ հիմա չգիտեմ ինչ անեմ․․․

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS