Թեստ․ Ընտրեք գնչուական խաղաքարտերից մեկը և կինանաք, թե ինչ է Ձեզ սպասվում առաջիկա 30 օրվա ընթացքում․․․Գնչուները երբեք չեն սխալվում

Գնչուական թեստ․ Ընտրեք խաղաքարտերից մեկը և կինանաք, թե ինչ է Ձեզ սպասվում առաջիկա 30 օրվա ընթացքում․․․Գնչուները երբեք չեն սխալվում

Առաջին Խաղաքարտ

Ձեզ սպասում է վառ և օրհնյալ ապագա։ Այս խաղա քարտն ասում է այն մասին, որ դուք շուտով կկարո ղանաք հեռանալ անցյալի էմոցիոնալ փոթորիկներից։ Շատ շուտով հանգս տություն կլինի ինչպես ձեր ներսում, այդպես էլ շուրջը։Հնարա վոր է, որ դուք ձգտում եք հաս նել որևէ երազանքի, երկար ժամա նակ փորձում եք այն իրակա-նացնել, և գուցե արդեն սկսել եք կորցնել հույսը, որ մի օր կունենաք հաջող ապագա։

Հետ մի նայեք։ Այն ամենը, ինչ խան գարում էր ձեր երազանքի իրակա նացմանը, ինչը քա ոս էր առաջաց նում, ավարտ վել է և մնացել անցյալում։ Ժամա նակն է, որ սկսեք ապրել նոր աշխար հում և նոր կյանքով։ Վստահեք ինքներդ ձեզ և հավատացեք ձեր ապագայի դրական ուժին։

Երկրորդ Խաղաքարտ

Դուք կլինեք այն բանի վկան, որ նույնիսկ անհնարն է հնարավոր։ Հավատացեք, որ սա ճիշտ է։Ան կախ նրանից, թե որքան խոչընդոտներ եք հաղթահարել, քանի անհաջողության միջով եք անցել, որքան հեռու և անհնարին է թվացել հաջողությունը, Տիեզերքը միշտ ձեր կողքին է։ Դուք կհասնեք հաջո ղության։ Այդ պատճառով էլ փոխա-րինեք կասկածամտությունը՝ վստահությամբ, դադարեք հնազանդվել կյանքի կանոններին։ Ի՞նչու չթու լանալ և չվայելել բնության օրհնանքն ու ոգեշնչությունը։

Երրորդ Խաղաքարտ 

Սա նախազգուշացնող քարտ է։ Ներկայում դուք ենթարկվում եք առաջընթացի և վերա կանգման դեռ անտեսա-նելի, բայց իրական ուժերին։ Եթե հիմա ինչ-որ բացասական բան եք տես նում, զգում, մի հավատացեք դրան։ Ա-մեն ինչ կփոխվի, և ձեր կյանքում կլինի իրադար ձությունների զարմանալի շրջադարձ։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS