Թեստ․ Ո՞ր հայելի կցանկանայիք տեսնել Ձեր տանը․․․Ընտրեք հայելի և իմացեք ինչ է նշանակում Ձեր ընտրությունը

Թեստ․ Ո՞ր հայելի կցանկանայիք տեսնել Ձեր տանը․․․Ընտրեք հայելի և իմացեք ինչ է նշանակում Ձեր ընտրութ-յունը

Թիվ 1 հայելի

Ընդու նեք ձեր կյանքը և դադա րեք դիմա կայել ձեր սրտի իրական ցան կություններին: Քա ջությամբ և հույսով շունչ քաշեք կյանքի հանդեպ: Ոչնչից մի վախեցեք: Քանի անգամ եք ներողություն խնդրել ինքներդ ձեզ համար, որ չեք կարողացել ինչ-որ բան անել: Եվ որքա՞ն հաճախ եք թաքուն հույս ունեցել, որ ինչ-որ «հետաքրքրաշարժ» բան կպա տահի ձեզ ցնցելու հա մար:Իհարկե, հոգու խոր քում գիտեք, որ նման պարգև ներ կարելի է ստանալ միայն ջանքերի միջոցով: Ձեր սիրտը գիտի, թե ինչ եք ուզում անել: Դուք եկել եք Երկիր կյանքը վայելելու համար, այնպես որ արեք դա: Եթե ​​սկսեք ինչ-որ բան անել, կտեսնեք, թե ինչպես է ձեր կյանքը կամաց-կամաց սկսում վե-րափոխվել:

Թիվ 2 հայելի

Դուք արժանի եք կյանքում եղած լավ բաներին, ինչպես բոլորը: Սեր, ուշադ րություն, հաջողություն և հարգանք: Ժամա նակն է արդյո՞ք հրաժարվել ձեր մասին սահմանափակող համոզմունքներից, որոնք խանգա րում են ձեզ երջանկության հասնելուց: Ցածր ինքնագնահատական ​​ունենալը նշանակում է ասել.

«Ես վախենում եմ պարզել, թե ով եմ ես իրականում»: Բայց հասկացեք, որ սա պար զապես վախ է:Ոչ մի ուրիշ բան! Նա կարող է վտարվել: Եվ գիտակցում ես, որ չես ուզում վախով ապրել: Այսպիսով, այսուհետ ինքներդ ձեզ ասեք հետևյալ խոսքերը. «Ես արժանի եմ, ինչպես ցանկացած այլ մարդ, սիրո, հաջողության և հարգանքի»:Խո-սեք և ամենակարևորը, հավատացեք այս խոսքերին: Եթե ​​դուք արդեն սկսել եք դա անել, ապա ձեր կյանքը կվե-րափոխվի զարմանալի ձևով:

Թիվ 3 հայելի

Եթե ​​դուք ձգձգելու հակում ունեք, գուցե վախի, անվճռականության կամ ծուլության պատճառով, ապա մտածեք վերացնել այս անօգուտ սովո րությունը:Դուք չեք ցանկանում հետա ձգել բոլոր լավ բաները,որոնք կարող են պա-տա-հել ձեզ հետ: Թերեւս պետք է սկսել ավարտել մեկ առաջադրանք և ամբողջությամբ կատարել այն: Շուտով դուք կսկսեք ժաման ակին ամեն ինչ ավար տել, և այդ պիսով կբարձրացնեք ձեր վստահության մակարդակը:

Թիվ 4 հայելի

Դուք պատրաստ եք սիրել և շատ եք սիրում նվիր վել: Ժամա նակն է հրաժար վել վա խերից կամ բացասա կան օրինաչա փություն ներից, որոնք խանգա րում են ձեզ բացել ձեր սիրտը: Անց յալը անցյալ է, եթե դասեր քաղեք անցյալի փորձից, ապա նույն սխալները թույլ տալու վտանգը ձեզ չի սպառնում: Ամեն վայրկյան Տիեզերքը լսում է ձեր մտ քերը — նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կար ծում եք, որ միայնակ եք նրանց հետ:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS