Կինը որոշակի կասկածներ ուներ և տանը տեսախցիկ տեղադրեց իմանալու համար, թե ինչ է կատարվում տանը իր բացակայության ընթացքում․ Երբ դիտեց տեսագրությունը․․․

Կինը որոշակի կասկածներ ուներ և տանը տեսախցիկ տեղադրեց իմանալու համար, թե ինչ է կատարվում տա-նը իր բացակայության ընթացքում․ Երբ դիտեց տեսագրությունը․․․

Բո լոր նրանք, ովքեր ունեն շուն, չեն սի րում սիրելի կենդա նուն տանը երկար ժամա նակով միայնակ թողնել: Ո-մանք օգնութ յան են կան չում ընկեր ներին,կամ դիմում են հատուկ կազմա կերպություններին,որոնց աշխատա-կիցները խնամում են կենդանիներին՝ տերերի բացակայության ընթացքում:Բնականաբար, նման միջոցներ ձեռ-նարկվում են միայն այն դեպքում, երբ հեռանում են տնից մի քանի օրով:

Նենսին ու Ալեքսն ունեն չքնաղ շուն, ում Մաքս են անվանում: Ամեն առա վոտ ընտա նիքը դուրս է գալիս տնից և վերադառնում միայն 17:00-ից հետո: Թե ինչով է զբաղ վում Մաքսն այդ ամեբջ ընթաց քում՝ հայտնի չէ:Զույգը ո-րոշեց տանը տեսախցիկներ տեղադրել, որպեսզի իմանան, թե շունն ինչ է անում, մինչ իրենք տանը չեն:

Համացանցում որոնելով՝ նրանք հայտնաբերեցին նախագիծ, որը ստեղծված է միայ նության մեջ գտնվող շների կյանքը հեշտացնելու համար:Նենսին ու Ալեքսը որոշեցին մասնակցել նախագծին: Նրանց տանը տեսա խցիկներ հայտնվեցին, որոնց միջոցով սկսեցին հետևել Մաքսին: Պարզվեց, որ շունը տառ ապում է,երբ իր տերերը տանը չեն…

Շատ շների հետ է այդպես լինում,դրա համար էլ բժիշկ Էմլիլի Բլեքվելը խորհուրդ է տալիս կիրառել շան հետ շփ-վելու տեխնիկաներ: Օրինակ, տնից դուրս գալուց առաջ հայտնել նրան, թե երբ եք վերադառ նալու: Նաև կարող եք շանը խաղալիք տալ ու խնդրել խաղալ ձեր բացա կայության ընթաց քում:

Տեսանյութը դիտեք ստորև՝

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS