Հորոսկոպի այս նշանների կանայք կարողանում են հասնել իրենց նպատակին և իրենցով անել ցանկացած տղամարդու․․․

Հորոսկոպի այս նշանների կանայք կարողանում են հասնել իրենց նպատակին և իրենցով անել ցանկացած տը-ղամարդու․․․

Առաջին տեղում են Ցուլերը:

Կենդանակեր պի այս նշանի կին ներկայացուցիչներն իմաս տուն են, նրանց պոտեն ցիալը կարող է դրսևոր վել ցանկացած տարիքում: Ցուլերն առանձնանում են խելացիությամբ, համբե րատար են, դիմացկուն: Ուշա դիր են մանրուք ների հան դեպ, շրջա հայաց: Հեշտութ յամբ են մարդ կանց վստա հություն ներշնչում: Կարողա նում են հասնել նպատակներին, ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա:

Երկրորդ տեղում են Կարիճները:

Տարբերվում են կենդանա կերպի մյուս նշան ների ներկայացուցիչ ներից: Խորա թափանց են, սուր միտք ունեն, ինտուիցիան լավ է զարգացած: Կարողանում են ճանաչել մարդկանց,ցանկացած մարդու հավատացնել ցանկա-ցած բան: Մեծ ամբիցիաներ ունեն, որոնց պատճառով հաճախ են արտահայտվում բնավորության բացասական կողմերը: Կարիճների հաջողության ճանապարհին հաճախ են մարդիկ տուժում:Դաժանորեն են վարվում թշնա-միների հետ, երբեք չեն զղջում կատարած քայլերի համար:

Երրորդ տեղում են Խոյերը:

Կենդանա կերպի այս նշանի ներկա յացուցիչների ուժը պայմա նավորված է նրանց բնո րոշ հատկություն ներով՝ համառ ություն, նպատակա սլացություն, խորաթա փանցություն, դիմաց կունություն: Կին Խոյերը հեշտությամբ են լիդերի, կազմակերպչի դեր ստանձնում: Նրանց դուր է գալիս ղեկավարել:Փառասիրությունը Խոյերին հաճախ է հասցնում ղեկա վար պաշտոն ների: Միևնույն ժամա նակ՝ բարձր պաշտոն զբաղեցնելիս Խոյերը չեն կորցնում առողջ դատողությունը:Իշխանությունը չի արբեցնում նրանց,քանի որ Խոյերը համոզված են,որ այդպես էլ պետք է լիներ:

Չորրորդ տեղում են Ջրհոսները:

Ժամանակակից ուժեղ կնոջ դասական կերպար: Սիրում են ազատություն, ինքնաբավ են, գնահատում են իրենց ու ազատությունը: Նպատակներին հասնելու հստակ մարտավարություն ունեն: Առավելագույնս օգտագործելով իրենց պոտենցիալը՝ Ջրհոսները պայքարի կեղտոտ մեթոդների չեն դիմում:Բարձր ինտելեկտուալ կարողություն-ներն ու արտասովոր մտածողությունը Ջրհոսներին վերա ծում են բավական վտան գավոր մրցակցի: Կենդանա-կերպի այս նշանի ներկայացուցիչները նաև խարիզմատիկ են: Հեշտու թյամբ են գրա վում մարդկանց, տպավո-րություն գործում:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS