Հունիսի 11-ի աստղագուշակ․ Այծեղջյուրներ՝ բարենպաստ օր է ֆինանսական հարցեր քննարկելու և լուծելու համար․․․

Հունիսի 11-ի աստղագուշակ․ Այծեղջյուրներ՝ բարենպաստ օր է ֆինանսական հարցեր քննարկելու և լուծելու համար․․․

 • ԽՈՅ 

Անհանգիստ, բայց այնքան էլ վատ օր չէ, որքան կարող է թվալ: Հավա նական են հաճելի հանդիպո ւմներ, հնարավորություն կունե-նաք ծանո թանալ մարդկանց հետ, որոնց մասին նախ կինում լավ բա ներ եք լսել: Պետք կգան ավելի վաղ ստացած գիտելիքները: Շատ Խոյեր ժամանակին կհիշեն նրա մասին, ինչ շատ վաղուց են սովորել, և դա նրանց կօգնի հասնել նպատակին կամ արագ լուծել բարդ հարցը:Անձնական հարաբերություններում կգերակշռեն դրական միտումները:Դուք մտերիմների հետ լավ լեզու կգտնեք,կհաս-կանաք, թե ինչ կա նրանց հոգում: Կհաջողվի կառուցողական քննարկել բոլորի համար կարևոր հարցերը:

 • ՑՈՒԼ

Բարենպաստ օր է, որը բազում նոր հնարավորություններ կբացի: Վճռական գործեք, և ամեն ինչ կստացվի: Շրջապատողներն ամեն անգամ չէ, որ կաջակցեն ձեզ, բայց դրա անհրաժեշտությունն էլ չի լինի, քանի որ ինքնո ւրույն գործելով էլ հրաշալի արդյունքների կը-հասնեք: Երբեմն դուք ռիսկի կդիմեք: Ինտո ւիցիան ան սխալ կհուշի, թե երբ է այն տեղին, իսկ երբ է պետք զգույշ գործել:Աշխատեք մտերիմների հանդեպ ուշա դիր լինել. նրանք ձեր ուշադրության ու հոգատ արության կարիքը կունենան: Օրվա երկրորդ կեսը հար-մար է ինչպես ծրագրված, այնպես էլ՝ սպոնտան ուղևորո ւթյունների համար: Դուք բազում վառ տպավորո ւթյուններ կստանաք:

 • ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ 

Բարենպաստ օր է շփո ւմների համար: Դուք հրաշալի լեզու կգտնեք շրջա պատողների հետ, շատերին կես խո սքից կհասկանաք: Մարդիկ, որոնց հետ նախկինում հաճախ էիք վիճում, հիմա պատր աստ կլինեն աջակցել ձեր գաղափարները, օգնել կյանքի կոչել մտածածը: Առօրյա գործերը չափազանց բարդ ու հոգնեցնող կթվան, բայց դուք կաշխատեք դրանցից հնարավորինս անթերի գլուխ հանել ու սխալներ չեք անի:Հավանական են դրամական մուտքեր: Չի բացառվում՝ ձեզ վերադարձնեն հին պարտքերը կամ վճարեն նախկինում կատարած աշխատանքի դիմաց: Երկու դեպքում էլ մի շտապեք ծախսել ստացածը: Ավելի ուշ գումարը կարևոր բանի համար է պետք գալու:

 • ԽԵՑԳԵՏԻՆ

Հրաշալի օր է օգնականներ ու համախոհներ փնտրելու համար: Դուք ձեր գաղափարների մասին այնպես կպատմեք, որ յուրաքանչ-յուրը պատրաստ կլինի մասնակցել դրանց իրագործմանը: Որոշ Խեց գետիններ գործնական առաջարկներ կստանան, որոնք ուրա-խությամբ կընդունեն: Չեն բացառվում դրա մական մուտքերը, այդ թվում՝ անսպասելի աղբյո ւրներից:Օրվա երկրորդ կեսը տնային գործերի վրա կենտրոնանալու, մտերիմներին ուշադրություն հատկացնելու հնարավորություն կտա: Լավ ժամանակ է ընդհանուր ծրագրերը քննարկելու համար. դուք գաղափարներ կունենաք, որոնք բոլորին դուր կգան: Երեկոյան հավանական են հաճելի անա-կնկալներ, այդ թվում՝ ռոմանտիկ բնույթի:

 • ԱՌՅՈՒԾ 

Բարենպաստ օր է շփումների համար: Հատ կապես օգտ ակար կլինեն գոր ծերի մասին զրույցները: Դրանք կօգնեն հասկանալ՝ ինչ-պես լուծել բարդ առաջադրանքները, ավարտել շատ վաղուց սկսածը: Հավանական են հաջող զուգադիպություններ, որոնց շնորհիվ կհաղթեք հին մրցակիցներին ու թշնա միներին:Օրվա երկ րորդ կեսը հարմար է սիրային ժամադրո ւթյան համար, որը վառ հույզեր կպարգևի: Շատ Առյուծներ կգտնեն սիրելիին ուրախ ացնելու ձևը, բաց չեն թողնի հաճելի անա կնկալ անելու հնարավորությունը: Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ կլսեն վաղուց սպասված բառերը:

 • ԿՈՒՅՍ

Հեշտ չի լինի մտքերը հավաքելն ու ուշա դրություն պահան ջող գործերի վրա կենտ րոնանալը: Դուք հաճախ դատարկ բաների վրա կշեղվեք, դրանց պատ ճառով բաց կթողնեք այն, ինչն ավելի ուշ կարող է կարևոր լինել: Լավ է, եթե կող քին լինի մեկը, ով կաջակցի ձեզ, խելամիտ խորհո ւրդ կտա: Շատ Կույսերի համար օգտակար կլինի հին գործն ական կապերը վերա կանգնելը:Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի հանդիպո ւմներ է խոստանում: Հար մար ժամանակ է այն մարդ կանց հետ շփվելու համար, որոնց վերջին շրջ անում կարոտում էիք: Նույնիսկ եթե նախկինում հարաբերությունները հեշտ չէին դասավորվում, հիմա կարող եք ընդհանուր լեզու գտնել և ամեն ինչի մասին պայմանավորվել:

 • ԿՇԵՌՔ 

Լավ է չշտապեք: Օրվա առաջին կեսը այնքան էլ բարենպաստ չի լինի և հար մար չի լինի կար ևոր գործերի համար: Հն արավոր են վեճեր մարդկանց հետ, որոնց հետ առաջ հաշտ էիք: Բայց դրական միտումների ազդեցո ւթյունը ժամ առ ժամ կուժեղանա, դուք ձեզ ավելի ինքնավստահ ու հարմարավետ կզգաք:Երեկոն հարմար է ընտանեկան գործերի համար: Կկարողանաք հարազատների հետ զրուցել կարևոր բաների մասին, որոշո ւմներ ընդունել, որոնք բոլորի կյանքը կթեթևացնեն: Թեժ վեճերից հաճախ կհաջողվի խուսա-փել այն բանի շնորհիվ, որ ձեզ նրբանկատ կպահեք, կաշխատեք բոլոր սուր անկյունները հարթել ու ոչ ոքի չվիրավորել:

 • ԿԱՐԻՃ

Բարենպաստ օր է, որը տագնապներ ու ապրո ւմներ չի բերի: Այն հարմար կլինի նոր գոր ծեր ստան ձնելու համար: Դուք հրա շալի գլուխ կհանեք ամենատարբեր խնդիրներից, նաև նրանից, ինչի մասին նախ կինում միայն հեռավոր պատկերացում ունեիք: Հնա-րավորություն կունենաք դեպի լավը փոխել վերջին շրջանում լարված հարաբեր ությունները: Շրջա պատողները կգնա հատեն ձեր անկեղծությունը, կաջա կցեն ձեր շատ նախաձեռն ությունների և հաճո ւյքով օգնություն կառաջարկեն: Ընդհանուր գործերն ու հե-տաքրքրությունները կմտերմացնեն, կօգնեն տարաձայնություններն ու վեճերն անցյալում թողնել:

 • ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ

Մի շտապեք: Օրվա սկիզբը բավական լարված կլինի, և այն հարմ ար չի լինի բարդ ու կարևոր գործերը ստանձնելու համար: Ժամա-նակի ընթացքում դրական միտո ւմների ազդեցությունը կու ժեղանա, դուք ձեզ ինքնավստահ ու հանգիստ կզգաք: Ինտուիցիան կը-հուշի՝ ինչպես կարելի է հաջողության հասնել:Շատ հարցերում կօգնեն հին ծանոթները, որոնց խնդրելու կարիք էլ չի լինի: Օրը հար-մար է հին կապերը վերականգնելու, ձեր մասին այն մարդկանց հիշեցնելու համար, որոնց հետ վերջին ժամանակներս չեք շփվել: Զը-րույցների համար հետաքրքիր բազում թեմաներ կգտնվեն:

 • ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 

Բարենպաստ օր է շփո ւմների համար: Կարող եք քննա րկել կարևոր հարցերը՝ առանց վախենալու, որ լուրջ տարաձայնո ւթյուններ կառաջանան: Հաճախ ձեր գաղափարները կաջա կցեն մարդիկ, որոնք նախկինում քննադ ատաբար էին տրամադրված: Որոշ Այծ-եղջյուրներ շատ ազդեցիկ համախոհներ ձեռք կբերեն:Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ֆինա նսական հարցերը լո ւծելու համար:Հա-վա-նական են հաջող գնումներ ու շահավետ գործարքներ: Հնարավոր է վերադարձնեն հին պարտքերը, անսպասելի աղբյո ւրներից դրամական մուտքերն էլ չեն բացառվում: Բայց ստա ցածը ծախսել չարժե: Հակառակը, արժե խնայող լինել:

 • ՋՐՀՈՍ

Կենտրոնանալը, մտքերը հավա քելը երբեմն բարդ կլինի: Ստիպված եք լինելու միաժա մանակ մի քանի բանի մասին մտածել: Նման իրավի ճակներում բարդ կլինի ոչինչ աչքաթող չանելը, բայց դուք գլո ւխ կհա նեք: Շատ Ջրհոս ների կօգնի ավելի վաղ ձեռք բերած փորձը: Մի շտապեք կարևոր հարցերի լուծման ժամանակ. ձեզ ամեն ինչ մտածելու և կշռադատելու համար ժամանակ է պետք:Օր-վա երկրորդ կեսը հնարավորություն կտա շեղվել միապաղաղությունից, կյանքում նոր բան մտցնել: Կարող եք ոչ մեծ ուղևորության մեկնել, պայմանների փոփոխությունն օգուտ կտա: Հավանական են հաջող գնումներ: Դուք անսովոր, նույնիսկ տարօրինակ իրեր կընտրեք, բայց դրանք կուրախացնեն և՛ ձեզ, և՛ ձեր մտերիմներին:

ՁԿՆԵՐ

Բարենպաստ, արդյունավետ օր է: Հնարավորո ւթյուն կունենաք ավար տել վաղուց սկսածը: Դուք հրաշալի արդյո ւնքների կհասնեք, նույնիսկ եթե պայմաններն այնքան էլ հաջող չդասավորվեն: Շատ Ձկների կօգնեն հին ծանոթները:Հաճախ ընդհանուր գործերը կօգ-նեն վերջ տալ տարաձայնություններին ու վեճերին,որոնք փչացնում էին հարաբերությունները:Հավանականեն դրամական մուտքեր: Դրանք կարող են աննշան լինել, բայց, միևնույնն է, շատ տեղին կլինեն, թույլ կտան հաճելի գնումներ անել, մտերիմներին ուրախաց-նել նվերներով կամ ընտանեկան հանգիստ կազմակերպել:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS