Մի շարք հիվանդություններ, որոնց բուժումը ուղղակի ճիշտ դիրքով քնելն է․․․բարձր ճնշում, մեջքի ցավ և ոչ միայն

Մի շարք հիվանդություններ, որոնց բուժումը ուղ ղակի ճիշտ դիր քով քնելն է․․․բարձր ճնշում, մեջ քի ցավ և ոչ միայն։Խորը և առողջ քուն անհրաժեշտ է բոլորին։ Քնած ժամանակ մեր մարմինը հանգստանում է, իսկ ուղեղը վերամշակում ինֆորմացիան և ազատվում ավելորդից։Մեծ մասամբ դեպքերում, երբ չկան որևէ հիվանդություն ներ, մարդուն անհրաժեշտ է քնել 7-9 ժամ՝ լիարժեք հանգստանալու համար։ Սակայն քչերը գիտեն, որ առողջ լի նելու և որոշակի հիվանդություններից ազատվելու համար պետք է ընտրել նաև քնելու ճիշտ դիրք։

  • Մեջքի ցավերի դեպքում

Մեջքի ցավերից մեկընդմիշտ ազատվելու համար անհրա ժեշտ է պառ կել մեջքին և ծալած սրբիչ դնել գոտկա տեղի տակ։ Սրբիչի չափն ընտ րեք ինքներդ՝ կախված զգացողություններից։ Լրացուցիչ սրբիչ կարող եք դնել նաև ծնկների տակ։

  • Ուսերում ցավի դեպքում

Այս դեպքում արգելվում է պառկել հիվանդ տեղի վրա, քանի որ այդ պես միայն ավելի վատ կլինի։ Քնելու համար պետք է 3 բարձ․ մեկը պա հել ծնկն երով, մյուսին դնել գլուխը, երրորդն էլ գր կել ձեռքերով։ Քնել մի այն առողջ կողմի վրա։

  • Հարբուխի ժամանակ

Եթե կա քթի փակվածություն, մարդիկ չեն կարո ղանում հան գիստ քնել։ Այդ դեպ քում կարող եք քնել վեր բար-ձրացրած գլխով։ Դրա համար մի քանի բարձ դրեք միմյանց վրա, բայց հիշեք, որ մեթոդի օգտագործումը կարող է հանգեցնել պարանոցի ցավերի, այնպես որ օգտագործեք այն միայն հիվանդ ժա մանակ։

  • Գլխացավերի դեպքում

Փոր ձեք գլխի երկու կողմերից բարձեր դնել, որպես զի չպտտեք գլուխը։ Հա ճախ գլխի անհար մար դիրքն է դառնում գլխացավերի պատճառ։

  • Բարձր ճնշման ժամանակ

Բժշկական հետազոտութ յուններին համաձայն, ավելի հեշտ կլուծ վի բարձր ճնշման խնդիրը, եթե դեմքով դեպի ներքև քնեք։ Այս ինքն, եթե ու նեք բարձր ճնշում, քնեք որովայնի վրա։

  • Մարսողական խնդիրներ

Ձախ կողքի վրա քնելը նվազեցնում է որովայնի ցավերի առա ջացումը՝ մար սողական խնդիրներ ունեցող մարդ կանց մոտ։

Եղեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS