Նոր տուն տեղափոխվելիս որոշեցի վերցնել նաև նախկին կնոջս հարսի շորը․․․Նոր հարևանս դեռ երկար կհիշի այդ հարսի շորը և ուրվականի պատմությունը

Նոր տուն տեղափոխվելիս որոշեցի վերցնել նաև նախկին կնոջս հարսի շորը․․․Նոր հարևանս դեռ երկար կհիշի այդ հարսի շորը և ուրվա կանի պատ մությունը։Նախ կին կինս թողել էր բոլոր իրերը, այդ թվում նաև հարսանե-կան զգեստը ու հեռացել:

Վեր ջերս նոր տուն տեղափոխ վեցի, և հարսա նեկան զգեստն էլ վերց րեցի, չէի ու զում աղբը գցել: Երբ հասա նոր տան բակ և սկսեցի մեքենայից հանել իրերը, հարևանները մոտեցան, որ ծանոթ անան: Երբ նրանք նկատե-ցին զգեստը, հարցրեցին, թե որտեղ է կինս: Իսկ ես ամաչում էի ասել, որ նա ինձ դավաճանել և հեռացել է ուրիշ տղամարդու հետ, և ստեցի, որ նա մահացել է:

Իսկ հետո սկսեցի հորինել և պատ մեցի, թե իբր կնոջս ուրվականը գիշեր ները գալիս է ինձ մոտ և մտնում զգես-տի մեջ: Իսկ դրանից հետո լուռ քայլեցի դեպի շքա մուտքը: Որոշ ժամա նակ անց ես ինքս էլ մոռա ցել էի իմ չար կատակի մասին:

Երեկ մի աղջկա էի հրա վիրել իմ տուն, նստե ցինք, գինի խմե ցինք. հանկարծ նա նկա տեց զգեստը և խնդրեց ցույց տալ: Մինչ ես վեր կացա, որ հա նեմ այն պահա րանից, ընկերուհիս գնաց սանհան գույց, իսկ ես զգեստը դրեցի աթոռին:

Հան կարծ մեր դուռը թա կեցին: Եկել էր հարևանս, որ ինչ-որ բան հարց նի: Նա ներս մտավ և քարացած կանգ-նեց: Ես նայեցի այդ տեսարանին հարևանիս աչքերով. սեղանին կա երկու գավաթ, մոմեր, երաժշտություն և …հարսանեկան զգեստ:

Հարևանս դողացող ձայնով ասաց.

-Այդ նա՞ է…

-Այո…

Խեղճ մարդը՝ իրեն մի կերպ ոտքի վրա պահելով, դուրս եկավ մեր տնից և վազելով գնաց:Կարծում եմ, այդ զգես-տն այդպես էլ չեմ գցի, այն ինձ դեռ շատ կծիծաղեցնի:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS