Տնտեսական փայլաթուղթը իսկական հրաշքներ է գործում․ Այն վերացնում է մկանային ցավերը հոդացավերը և ոչ միայն․․․Շատերը չգիտեն սրա մասին

Տնտեսական փայլաթուղթը իսկական հրաշքներ է գործում․ Այն վերացնում է մկանային ցավերը հոդացավերը և ոչ միայն․․․Շատերը չգիտեն սրա մասին։Մի կարծեք,թե սա կատակ է:Այո,փայլա թուղթն իսկապես կարող է զար-մանալի արդյունք ապահովել: Ներկայացնում ենք փայլա թղթի կիրառ ման մի քանի զարմանալի եղանակ ների մասին: Այս դեպ քերում այն անփոխ արինելի է:

1․ Մկանային ցավ

Փայլաթուղթը կօգնի ազատվել մկանների ցավից: Դրա համար փայ լաթղթով պետք է փաթաթել հիվանդ հատ-վածը և թողնել այդ-պես 12 ժամ: Կա տարեք պրոցե դուրան 10 օր շարունակ, և ցավը կանհե տանա:

2․ Հարբուխ և մրսածություն

Փայլաթուղթը կօգնի հաղթահարել մրսա ծութան և հարբուխի ախտանիշները:Կոմպրես պատրատստեք. փա-թա-թեք կրունկները փայլա թղթի 5-7 շերտով և հագեք փա փուկ բամ բակե գուլպաներ: Մոտ 2 ժամ անց կոմ-պրեսը կարելի է հանել,իսկ որոշ ժամանակ անց՝ կրկնել նույնը: Սա հիա նալի է աշխա տում:

3․ Այրվածքներ

Փայլաթուղթը կօգնի թեթևացնել այրվ ածքից առա ջացած ցավը: Դրա համար պետք է ախ տահանել այրված հատվածը, ծածկել մաքուր բինտով, փաթաթել փայլաթղթով: Ցավը բավականին արագ կմեղմանա:

4․ Հոգնածություն

Փայլաթղթի մի քանի շերտ պահեք սառնա րանում և 3-4 ժամից դրեք դեմքին՝ հատկապես աչքերի շուրջ հատ վածում: Հոգնա-ծությունն իսկույն կվերանա:

5․ Ռադիկուլիտ

Ռադիկուլիտի հետևան քով առաջ ացած ցավից կարող եք ազատ վել նույն փայլա թղթի օգնութ յամբ: Իհարկե, բժիշկի պետք է դիմել, բայց սա օգտագոր ծեք որպես առա ջին օգնություն: Փայլա թղթով փաթաթեք ցավացող հատվածը:

6․ Հոդացավերի բորբոքում

Փայլա թղթով փաթա թումները նպաստում են բորբո քումների արագ լավացմանը:

7․ Ոտքի կոճ և կրունկի ցավ

Փայլաթղթով փաթաթելով կրունկ ները և ոտնաթաթերը՝կկարո ղանաք լուծել կոճի և կրունկների ցավի խնդիրը:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ․

Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Տվյալ կայքից ստացված տեղեկա-տվությունը չպետք է կիրառվի ինքնուրույն (օրինակ, բուժման նպատակներով)։ Եթե դուք ունեք որևէ առողջա կան խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժիշկ ների։

Եղեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS