Տունը կիսեցինք, նոր մուտքեր բացեցինք, բայց այդ կնոջից էլի չպրծանք․ Ինչպես բացատրեմ սկեսուրիս, որ․․․

Տունը կիսեցինք, նոր մուտքեր բացեցինք, բայց այդ կնոջից էլի չպրծանք․ Ինչպես բացատրեմ սկեսուրիս, որ․․․

Մեր հաատեղ կյանքի առաջին օրվանից ապր եցինք ամուսնուս ծնող ների հետ: Նրանց տունը բավա կանին մեծ է, ու կարծում էինք, որ երկու ընտանիքները միմյանց չեն խանգարի, կկարողանանք հանգիստ ապրել: Սկեսուրս ու սկեսրայրս էլ հավատացնում էին, որ երբեք չեն միջամտի մեր ընտանեկան գործերին:

Իսկ ես կուրորեն հավա-տում էի նրանց խոսքերին՝ կարծելով, թե հենց այդպես էլ կլինի:Ամուսնուս հայրիկը պա-հեց իր խոսքը, իսկ ահա սեկսուրս… նա մեր կողքին է, մեր գործերի մեջ 24/7: Առավոտից գալիս էր մեր սենյակ, անվերջ խոսում, նախատում, խորհուրդներ տալիս:

Ոչ ինձ, ոչ ամուս նուս դա դուր չէր գալիս: Քանի ան գամ ենք նրան ասել ու բացա տրել, իսկ նա չի կարո ղանում հասկանալ, որ պիտի հանգիստ թողնի մեզ ու թույլ տա ապրել, ինչպես որ մենք ենք ուզում: Եթե մենք բնակվում ենք նրա տանը, ուրեմն հենց իր ասածով էլ պիտի լինի:Ի վերջո, երբ մեր համբերությունը սպառվեց, որոշեցինք նոր տուն գտնել, թեկուզ սկզբ նական շրջանում վարձով ապրել, մինչև կկարո ղանանք գնել մերը:

Բայց սկեսրայրս մի տարբերակ առա ջարկեց. նա ասաց, որ կարող ենք իրենց վճարել տան արժեքի կեսը ու ա-ռանձին մուտքեր սարքել: Հաշվարկելուց հետո, հասկացանք, որ դա լավագույն տարբերակն է: Ամուսնուս անու-նով վարկ վերցրեցինք, օրինական ճանապարհով գնեցինք նրանցից տան կեսը, վերցրեցինք սեփակ անության վկայականը, վերանորոգում արեցինք ու… մեծ հաշվով ոչինչ չփոխվեց:

Ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ սկ եսուրս խառն վում է բոլոր մեր անձնա կան հարցերին: Ամ բողջ օրը նա մեր տանն է:Ես փակուղու մեջ եմ, չգիտեմ՝ ինչ անեմ: Էլ ուժ չի մնացել մեր մշտական վեճերի պատճառով: Ինչպես հասկացնեմ սկեսուրիս, որ մենք ուզում ենք ազատ ապրել, մնալ երոկւսով… չեմ ուզում նեղացնել նրան, բայց էլ չեմ կարողանում ինձ զսպել:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS