Ցանկանո՛ւմ էիր չէ՛ մենակ ապրել, դե հիմա մենակ կմեծացնես երեխային,-ասաց ամուսինս ու հեռացավ տանից․ Չգիտեի, որ առանձին ապրելու իմ ցանկությանը այդպես կարձագանքի․․․

Ցանկանո՛ւմ էիր չէ՛ մենակ ապրել, դե հիմա մենակ կմեծացնես երեխային,-ասաց ամուսինս ու հեռացավ տանից․ Չգիտեի, որ առան-ձին ապրելու իմ ցանկությանը այդպես կարձագանքի․․․

Արդեն 10 տարի է, ինչ Գենադին ամո ւսնացած է: Վատ չէին ապրո ւմ, ինչպես բոլորը` նա մեծ տուն ուներ պարտեզով, 2 ավտոմեքե-նա,աշխատանք, երեխաներ՝ երկուսը: Գենան ճարպիկ տղամարդ է, ինչի կպնում էր, ամեն ինչ ստացվում է՝ թեկուզ մեքենան նորո-գեր, թեկուզ ջրամատակարարումհամակարգը վերանորոգեր, թեկուզ երկու շաբաթ փոքր երեխաներին խնամեր, մինչ կինը հիվան-դանոցում էր: Լավ տղա էր:Միայն թե կնոջ հանդեպ նրա սերը ժամանակի ընթացքում ամբողջովին անհետացավ:

Քանի որ դժվար էր այդ կրակն ամուր պահել ամբողջ տասնամյակի ընթացքում: Շատ չէին վիճում, բայց կիրքը չքացավ, միայն առօր-յան մնաց: Գենան տեղա փոխվեց առանձին սենյակ և շարունակեց, ինչպես նախ կինում, հոգ տանել իր կնոջ և երեխ աների մասին: Լավ հայր էր:Բայց ինչպես ասում են,միջին տարի քում սերն ու ճգնաժամը հանկ արծակի են գալիս:Նա ծանո թացավ մի աղջկա՝ Լե-նա-յի հետ: Ամեն ինչով լավն էր. երիտասարդ, խորամանկ, հետաքրքիր, նման չէր իր դանդաղաշարժ, գիրացած կնոջը:

Այո՛, և հազվագյուտ գեղեցկո ւթյուն ուներ, նրա շուրջը տղամար դկանց բազմություն էր պտ տվում: Դե՜,այս հարցում օգնենեք, այն հարցը կարգավորենք: Իսկ ժամանակի ընթացքում Գենայի և Լենայի ընկերական օգնությունը վերածվեց ռոմանտիկ հարաբերութ-յունների:Եվ հետո Գենադին ամբողջովին գլուխը կորցրեց: Ասում է, որ ուզում եմ ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ, կամ՝ դու իմ ե-րազների կինն ես, և այս աշխարհում ամենաշատը քեզ եմ սիրում:

Եվ իր խոսքերի հաստատման համար նա կնոջ բնակարանից տեղափոխվեց իր ծնողների մոտ և ամուսնալուծության հայցով դիմեց դատարան: Եվ ո՞վ է դատապարտելու նրան, եթե այդպիսի սեր կա: Ազնիվ, պարկեշտ տղամարդ:Ի դեպ, նա չթողեց իր զավակներին: Ալիմենտը՝ ինքնին հասկանալի է,դրա հետ մեկտեղ առանձին՝ ծով մեկնելու կամ մեծ երեխայի համար՝ձմեռային կոստյում գնելու հա-մար գումար էր տրամադրում: Եվ Լենան, ի դեպ, դեմ չէր բոլորովին:

Դե, նա ստոր չէր: Միայն նախկին կինն էր փչացնում ամեն ինչ՝ մեկ թույլ չէր տալիս երեխաներին կինոթատրոն գնալ, մեկ էլ հանդի-պումները միայն տան դարպասների մոտ: Իսկ դրսում, ի դեպ, -20 է: Երևի վիրավորվել էր, և այդպիսով որոշել էր կործանել նախկին ամուսնու կյանքը կանացի մեթոդներով:Իհա՛րկե, Գենադին որոշ ժամանակ տառապում էր: Կարծես նրա սրտից մի կտոր էին պոկել և հայրական զգացմունքները ոտնահարել:

Լենան նրա կողքին էր և հնարավորինս աջակցում էր: Նա նույնիսկ առաջարկեց դիմել դատարան՝ տեսակցության ժամանակը հս-տա-կեցնելու համար: Բայց Գենա դին, իհա՛րկե, դրան չգնաց: Եվ հետո ծնվ եց նրա երեխան: Դե, ի՞նչ անի հիմա: Ինչպես ասում են՝ աչքից հեռու, սրտից դուրս: Եվ այսպես, նրանք ապրում էին իրենց նոր ընտանիքով՝ Գենան, Լենան և իրենց փոքր որդին:

Այստեղ և հեքիաթի վերջը, բայց կյանքում այդպես չի լինում: Նորաստեղծ ընտանիքի երջանկությունը երկար չտևեց, քանի որ պարզ-վեց, որ առօրյա կյանքում Գենադին սարսափելի բռնակալ է: Մի՛ խոսիր այս ընկերների հետ, մի՛ գնա այնտեղ, ինչո՞ւ է հատակը կեղ-տոտ և ինչո՞վ ես զբաղվում ամբողջ օրը տանը, երբ ես աշխատում եմ ձիու պես՝ ապահովելով 2 ընտանիք: Լենան դիմացավ մեկ-եր-կու տարի, գուցե Գենադին խելքի գա:

Ի վերջո, ինքը Գենան երազների կին է,արդյո՞ք դա հնարավոր է նրա հետ:Մի խոսքով, նույնպես դիմեց ամուսնալուծության և, իհա՛ր-կե, ալիմենտի հայցով: Դե, ի՞նչ եկամուտ փոքր երեխան գրկին:Գենադին, իհա՛րկե, չէր սպասում իրադարձությունների նման փոփո-խության:Ինչպե՞ս է հնարավոր դա, չէ՞ որ ինքը նրա համար ամեն ինչ անում է,իսկ ահա,անշնորհակալը ապահարզան է պահանջում:

Լենայի բնակարանից տեղափոխվեց, բայց ընտանիքը վերադարձնելու փորձերը չդադարեցին: Անկեղծ ասած՝ անշնորհք փորձեր: Ո-րովհետև նա չէր դադարում զրպա րտել և քննադատել Լե նային: Եվ նա ևս մեկ անգամ վստահ էր, որ ամ են ինչ ճիշտ է անում: Իսկ երբ հասկացավ, ետդարձի ճանապարհ չկար, և կոտրված գավաթը հնարավոր չէր սոսնձել, այդ ժամանակ Գենադիին պատեց վիրա-վորանքը՝ սև ու անհույս: Եթե նա որոշել է մեն ակ ապրել, դե՜, ինքն էլ մեն ակ կխնամի երե խային: Նա մեկնեց նոր աշխա տանքի՝ բարձր աշխատավարձով և երե խայի հետ շփումն ամբող ջովին դադա րեցրեց: Չնայած Լենան չէր ընդդի մանում և նույնիսկ «կողմ» էր:

Ահա այսպես ծնողները, անկախ սեռի պատկանելությունից, կարող են կործանել իրենց երեխաների կյանքը:Չկան վատ տղամարդիկ կամ կանայք, կան մար դիկ, ովքեր չեն հասունացել և չունեն պատասխա նատվության զգացում:Ի՞նչ եք կար ծում, ինչպե՞ս անել, որ նախկին ամուսինների միջև եղած վիրավորանքները չազդեն երեխաների հետ նրանց հարաբերությունների վրա:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS