Ցանկության թեստ․ Ցանկություն պահեք և ընտրեք հրեշտակներից մեկը․ Այն կբացահայտի կկատարվի ցանկությունդ թե՝ ոչ․․․

Ցանկության թեստ․ Ցանկություն պահեք և ընտրեք հրեշտակներից մեկը․ Այն կբացահայտի կկատարվի ցան-կությունդ թե՝ ոչ․․․

Տարօրինակ է, անհասկանալի, անբացատրելի, բայց հաճախ նման արագ, պարզ գո ւշակությունները ցանկութ-յունների կատա րման մասին կատարվում են Մենք առաջարկում ենք ձեզ գո ւնագեղ կանխատեսո ւմ` ձեր ցան-կության իրականացման վերաբերյալ:Խնդրում ենք նայեք նկարազարդմանը: Պահեք ցանկություն եւ պատահա-կանության սկզբունքով ընտրեք մեկ հրեշտակ և կարդացեք ձեր ընտրության իմաստը:

1. Ձեր ցանկությունը կկա տարվի, եթե դուք մտքափոխ չլինեք:

2. Ձեր ցանկո ւթյունը կկատարվի, եթե դուք բարի գործ կա տարեք:

3. Ձեր ցանկու թյունը շատ շուտով կկատարվի, եթե դուք ռոման տիկ եք:

4. Ձեր ցանկությունը կկատարվի, եթե դուք ֆինան սներ ներդնեք այդ գործում:

5. Ձեր ցանկությունը կկատարվի, եթե դուք շատ աշխատեք այդ ցանկությանը հասնելու համար:

6. Ձեր ցանկությունը կկա տարվի, եթե ձեզ օգնեն ձեր մտերիմները:

7. Ձեր ցանկութ յունը առայժ չի կատարվի, ժամանակ է անհրաժեշտ այն կատա րվելու համար:

8. Ձեր ցանկությունը կկատարվի անկախ ամեն ինչից և դուք շատ ուրախ կլինեք:

9. Ձեր ցանկությունը կկատարվի, եթե դուք իրադար ձությունների ընթացքը չարագացնեք:

10. Ձեր ցանկությունը կկատարվի և ձեզ օգուտ կբերի:

11. Ձեր ցանկությունը կկատարվի, երբ դուք մոռա նաք այդ ցանկության մասին:

12. Ձեր ցանկությունը կկատարվի ճիշտ ժամանակին։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS