Օրեր առաջ գնացել էի ծանոթ սրտաբանի մոտ կոնսուլտացիայի․ Նա ինձ կտրականապես արգելեց օգտագործել այս մթերքները․․․

Օրեր առաջ գնացել էի ծանոթ սրտաբանի մոտ կոնսուլտացիայի․ Նա ինձ կտրականապես արգելեց օգտագործել այս մթերքները․․․Այսօրվա դրությամբ սրտանո թային հիվանդու թյուններն ամենատարածվածների շարքին են դասվում: Սրտի հիվանդու թյունների հիմնական պատճառ ներից մեկն է սխալ սնվելը: Կա մթերք ների շարք, ո րոնցից պետք է կտրականապես հրաժարվել:

  1. վերամշակված միս, բեկոն, երշիկ: ԱՀԿ-ն համա րում է, որ բեկոնն ու ծխա խոտը օրգանի զմին միև նույն վնասն են հասցնում: Վերամշա կված միսը մեծաց նում է քրոնիկ հիվանդությունների զարգացման, աղիների քաղցկեղի, հիպեր տոնիայի առաջացման ռիսկը;
  2. չիպսեր. պարզ ածխաջրերը վնասում են մեր անոթները: Բացի այդ, դրանց մեջ չափից շատ շաքարա վազ ու աղ է պարունակվում: Չիպ սերն առհաս արակ պիտի բացառվեն երեխաների սննդակարգից;
  3. քաղցրը վնասում է ոչ միայն կազմվածքին, այլև ընդհ անուր առողջական վիճակին: Սահմանա փակեք քաղցրի օգտագործումը;
  4. սպիտակուցի չարաշահում. եթե չափից շատ եք սպիտակուց օգտագործում, կա մեծ ռիսկ, որ կբարձ րանա վատ խոլեստերինի մակարդակը;
  5. ֆասթ-ֆուդը խթանում է բորբոքային պրոցեսներ՝ հատ կապես արյուն ատար անոթներում: Ճարպով հարուստ սնունդը հան գեցնում է սրտա նոթային համա կարգի աշխա տանքի վատացմանը;
  6. էներգետիկ ըմպելիքների մեջ չափից շատ շաքա րավազ ու առի թմիա առաջացնող նյութեր կան, ո րոնք բարձրացնում են ճնշումը: Սակայն առանց շաքարի ու վնասակար հավելումների որակյալ սուրճը կամ թեյը կարող եք խմել առանց անհանգ ստանալու;
  7. չափից շատ աղ. այն կա բազմաթիվ պատր աստի ուտեստների մեջ, այդ պատճ առով էլ հաճախ գերազ անցում ենք աղի օրական թույլատրելի նորման;
  8. կոկոսի յուղը վերջին շրջանում բավ ականին լայն տարածում է ստացել: Սակայն պետք է իմա նալ, որ դրա չարաշահումը կարող է խոլես տերնի մակարդակի բարձրացման պատճառ դառնալ:

Ապրեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS