Օրեր առաջ խանութ գնալիս փողոցում մի տարեց կնոջ հանդիպեցի․․․Ցուրտ ու սառը եղանակ էր, իսկ նրա վրա մի բարակ խալաթ էր

Օրեր առաջ խանութ գնալիս փողոցում մի տարեց կնոջ հանդիպեցի․․․Ցուրտ ու սառը եղանակ էր, իսկ նրա վրա մի բարակ խա լաթ էր։Ձմեռ էր: Երե կոյան նկատեցի, որ կաթը վերջացել է: Որոշ եցի գնալ խա նութ, երբ շեն քի մուտ քի մոտ նստա րանին մի տատիկի տեսա: Խեղճը բա րակ խալաթով նստած դողում էր: Հարց նում եմ.

-Ի՞նչ է պատահել, ինչու՞ եք այստեղ նստած:

Պարզվեց տատի կին իր աղջիկն է տանից դուրս հանել: Հարա զատ աղջիկը…Ես տատի կին արագ տարա մեր տուն, ես ու մայրս նրան տաքաց րեցինք և կերակրե ցինք: Ես շտապեցի նրա աղջկա տուն, որ խոսեմ, հասկա-նամ, թե ինչու է մոր հետ նման կերպ վարվել:Այդքան զզ վելի մարդ ես դեռ չէի տեսել: Նա ինձ ասաց.

-Այդ պառավը փչացրել է կյանքս, թող ինչ ուզում է անի, թող դրսում մեռնի…

Տատիկին մեր տանը պա հելու հնարա վորություն չունեինք, դրա հա մար էլ մի քանի օր անց նրան տեղա վորե-ցինք ծերա նոցում: Աղջիկը նույնիսկ չցանկացավ տալ մոր փաս տաթղթերը, և մենք ստիպված եղանք նոր անձ-նագիր ստանալ: Դա բավականին բարդ գործընթաց էր:Ես աղջկա դռան մոտ երկ տող թողեցի՝ մեջը նշելով մոր ծերանոցի հասցեն: Բայց նա այդպես էլ չայցելեց…

Մի քանի ամիս անց տատիկը մահացավ: Ես ու մայրս կազմակերպեցինք նրա թաղումը: Մենք չափսոսացիքն մեր գումարը, վերջիվերջո բոլորս էլ մարդիկ ենք: Իսկ նրա աղջիկն իսկական գազան է:

Ասեք ինձ, ինչպե՞ս կա րելի է որևէ մեկին այդպես վերա բերվել, հատկա պես եթե նա քո հարա զատ մայրն է…

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS