Ֆերմեր տղան hավի ձու դրեց արծվի բնի մեջ․ Նա նման բան չէր սպասում․․․Տեսեք, թե ինչ եղավ հետո

Ֆերմեր տղան hավի ձու դրեց արծվի բնի մեջ․ Նա նման բան չէր սպասում․․․Տեսեք, թե ինչ եղավ հետո։Շատերը կարծում են, որ կեն-
դանական աշխա րհում բոլորը պար զապես փորձում են իրար ուտել և համաձայն այն կարծ իքի հետ, որ ուժեղի մոտ թույլն է մեղա-
վոր: Բայց պարզվում է մենք այնքան էլ լավ չենք ճանաչում մեր փոքրիկ եղբայրներին: Հայտնի են դեպքեր, երբ ռնգեղջյուրըխնամում
է շանը, կապիկները հոգ են տանում կատուների մասին: Այս տեսանյութը ձեզ կապացուցի, որ բնության մեջ այդպիսի դեպքեր շատ
կան:

Գիտե՞ք, երբ դիտում էի տեսա նյութը, մի պահ մտածեցի, բայց կան ծն ողներ, ովքեր աչքի չեն ընկն ում իրենց երեխ աների հանդեպ
նման ողորմածությամբ, հոգատարությամբ: Դա այն է, ինչ, որոշ ծն ողներ, կարող են սովորել կենդ անիներից: Միայն տեսեք, թե ինչ-
պես են կենդանիները հոգ տանում միմյանց մասին: Մենք կարծում ենք, որ մայր բնությունը ցանկանում է, որ կենդանիները սնվեն
մեկը մյուսով, բայց մենք սխալվում ենք:

Այո, մարդը դեռ շատ բան ունի սովո րելու մեր փոքր եղբայր ներից:Սա հրաշալի պատմ ություն է կենդան իների կյան քից, իրական
կադրեր, որ դիտելիս դուք պարզապես կզարմանաք, թե որքան մեծ է նրանց մեջ փոխօգնությունը, բարեկամությունն ու սերը, ինչը
այնքան պակասել է այսօր մեր՝ մարդկանց հարաբերություններում: Մենք պետք է օրինակ վերցնենք:Փոխօգնությունը, խնամքը, սե-
րը և հոգատարությունը բնության իսկական դեմքն են:

Այս տեսանյութը բարի է: Շնորհակալություն հեղինակին:Շնորհակալություն լավ տրամադրության համար, ցավալի է, որ մարդիկ
չունեն փոխըմբռնում և փոխօգնություն: Տեսանյութ՝

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS