Հերթական անգամ մորս տունը հավաքելիս պատահաբար գտա նրա կողմից գրված կտակը․․․Մինչ օրս չեմ կարողանում ներել նրան

Հերթական անգամ մորս տունը հավաքելիս պատահաբար գտա նրա կողմից գրված կտակը․․․Մինչ օրս չեմ կարողանում ներել նրան։
Մայրիկս արդեն շատ մեծ է տարիքով,գրեթե անօգնա կան։Դրա համար էլ հաճախեմ գնում նրան այցելության։Մի քանի ամիս առաջ,
երբ հերթական անգամ եկա նրա մոտ,սովորականի պես ուտելիք պատրաստեցի, մաքրու-թյուն արեցի, լվացք միացրեցի։Եվ պատա-
հաբար նկատեցի, որ սեղանին ինչ-որ անծանոթ թուղթ է դրված։

Չկա-րողանալով զսպել հետաքրքր ասիրությունս՝ բացեցի այն․ պարզվեց՝ մորս գրած կտակն է։Մայրի կս միշտ նույն հոգատարութ-
յամբ ու ուշադրությամբ է վերաբերվել ինձ ու քրոջս։ Երբեք մտքովս չէր անց-նի, որ նա կարող է չգրել իմ անունը կտակի մեջ։ Այն օրը,
երբ ես կարդացի այն, անկախ իմ կամքից վիճեցի մորս հետ։ Չնայած, հիմա ես հասկ անում եմ, որ մայրս ինձ ոչ մի վատ բան չէր կա-
մենում, բայց մեկ է, չեմ կարողանում նրան ներել։

Ինձ համար անհասկանալի պատճառներով մայրիկս որոշեց թողնել ամեն ինչ կրտսեր դստերը, իսկ ինձ՝ ոչինչ։ Հանգիստ հարցրեցի
մորս, թե ինչու է նման բան արել, իսկ նա պատասպանեց, որ Անահիտը ծանր կյանքով է ապր ում, իսկ ես ամեն ինչ ունեմ։Իսկապես,
ես ստացել եմ բարձրագույն կրթություն, լավ աշխատանք ունեմ, ամուսինս էլ վատ չի վաս տակում։ Քրոջս բախտը անձնական կյան-
քում չի բերել։

Բանն այն է, որ նա ամուսնացավ 18 տարեկ անում, գլուխը կորց-րել էր սիրահա րվածությունից։ Երեխա ունեցավ, բայց ժամանակի
հետ ամուսինն ու նրա ընտանիքը ցույց տվե-ցին իրենց իրական դեմքը, ու քույրս ստիպ ված եղավ որդու հետ միասին վերադառնալ
մեր մայրիկի տուն։Ու քանի որ քույրս կրթություն չի ստացել, չի կարող անում նորմալ աշխա տանք գտնել, եթե անկեղծ, կարծում եմ,
որ ցանկություն էլ չունի։

Դեպքից մի քանի օր անց զան գեց մայրս ու խնդրեց գնալ իր տուն։Նա ցույց տվեց նոր կտ ակը, ասաց, որ փոխել է, ու որոշել է տունն
էլ, զարդերն ու հավաքած գումարն էլ հավասար կիսել մեր միջև։ Ցավալին այն է, որ միև նույնն է, հո գումս ինչ-որ բան է կոտրվել։ Այ-
սինքն, եթե ես չտեսնեի կտակը, այդպես էլ կմնար։Այսինքն մայրիկիս թվում է, որ եթե տան կեսը իմը լինի, պիտի քրոջս դուրս հանեմ
ու թույլ տամ, որ ինքն ու երե-խան մուրացկաններ դառնան։

Բայց ես ընդունակ չեմ նման բանի։Երբ քույրիկս իմացավ այս ամենի մասին, երդ-վեց, որ ոչինչ չգիտեր կտակի մասին։ Ասաց, որ եթե
նույնիսկ ամեն ինչ իրեն մնար, նա կկիսեր ինձ մեր մոր ժա-ռանգությունը,երբեք իրենով չէր անի։Հիմա փորձում եմ առաջվա պես վե-
րաբերվել մայրիկիս, բայց ինչ-որ տհաճ նստվածք կա, որ չի թողնում անել դա։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS