Հուլիսի 15-ի աստղագուշակ․ Գործնական լավ առաջարկներ են սպասվում աղեղնավորներին․․․

Հուլիսի 15-ի աստղագուշակ․ Գործնական լավ առաջարկներ են սպասվում աղեղնավորներին․․․

 • Խոյ.

Օրը հատկապես հաջող կլինի նրանց համար, ովքեր զբա ղված են դաշնակիցների, հովանավ որների և ներ դրողների որոնմամբ: Այսօր ձեր շրջապատում կհայտնվեն մարդիկ, ում հետ դուք հաճ ույքով կհամագո րծակցեք դեռ երկար ժամանակ: Կարելի է ոչ պաշտոնական միջավայրում շփվել ղեկավարության հետ, ստանալ ձեզ հուզող բոլոր հար ցերի պատա սխանները:Ընտանիքում տիրում է փոխհասկացվածության մթնոլորտը, դուք մտեր իմների հետ վեճերի որևէ առ իթ չեք ունենա: Վառ է արտա  հայտված ժամանակի նվազա գույն ծախսերով տանը հարմարություններ ստեղծելու ձեր ունակությունը: Բարձր է կենսական ներուժը:

 • Ցուլ.

Սա այն հազվագյուտ օրերից է, երբ գործնական շահերը սերտորեն կապված են անձնականի հետ: Հնարավոր է ծառայողական սի-րավեպի սկիզբ, որը շրջադարձորեն կփոխի ձեր կյանքը: Ղեկավարության հետ հարաբերությունները կդառնան ավելի ոչ պաշտոնա-կան ու մտերմիկ, ինչը խոս տանում է մոտալուտ դրա կան փոփոխու թյուններ պրոֆեսիոնալ ոլորտում:Հատ կապես զգալի կլինեն նշանի այն ներկայացուցիչների հաջողությունները, որոնց գործունեության ոլորտը կապված է արվեստի ու շոու բիզնեսի հետ: Կա-րելի է ոսկերչական իրեր, ժամանակակից նկարիչների ու քանդակագործների աշխատանքներ գնել:

 • Երկվորյակներ.

Այսօր դուք եք հենց’ այն մարդը, ում վիճակված են անհավանական հերոսություններն ու փառահեղ հաղթանակները: Շատ վառ են արտահայտվում ձեր լիդերական որակները, մարդիկ պատրաստ են ձեր ետևից գնալ, ուր էլ դուք նրանց տանեք: Անգամ ամենաազ-դեցիկ մարդիկ հետևում են ձեր կարծիքին, գործում են ըստ ձեր խորհուրդների: Դուք կարող եք դրանից օգտվել և ամրապնդել ձեր պրոֆեսիոնալ դիր քերը:Այսօր դուք հեշտ ությամբ եք հարթ ում ընտանեկան խն դիրները, սակայն երբեմն ուժեղ եք ճնշում գործա-դրում մտերիմների վրա, ինչը նրանց դուր գալ չի կարող: Դժվար պահերին փրկության է գալիս հումորի զգացումը:

 • Խեցգետին.

Ստեղծվել է բարդ և ոչ միանշանակ իրավիճակ, և դուք աջակցության խիստ կա րիք ունեք: Սակ այն ընկե րների բարի խոսքերն ու խրախուսանքը ձեզ համար բավարար չէ` ավելի կարևոր է ազդեցիկ մարդկանց ճան աչումը ձեռք բերելը, հզոր դաշնակիցներ գտ-նելը: Ձեր անձնական հմայքը նախկինի պես անզուգական է, սակայն դա էլ բավար ար չէ անհրաժեշտ արդյունքի հասնելու համար` ստիպված եք ազդեցության ինչ-որ լրացուցիչ մեթոդներ փնտրել:Դուք հաճույքով այցելում եք աշխարհիկ միջոցառումների, մասնակ-ցում եք հանրային կյանքին, ինչն էլ օգնում է պահպանել հոգեկան հավասարակշռությունը:

 • Առյուծ.

Բարենպաստ օր է գործնական բանակցություններ վարելու, համա խոհների հետ շփո ւմների համար: Դուք ենթա գիտակցաբար զգում եք, թե երբ է պետք ձեր հանդեպ ուշադրո ւթյուն գրավել, իսկ երբ` ստ վերում հայտնվել, ինչի շնորհիվ էլ կար ողանում եք խուսափել տհաճ իրավիճակներից:Բացվում են կարիերայի աստիճաններով վեր բարձրանալու հնարավորություններ: Ձեր ուժեղ կողմը` առանց խոսքի հասկանալն է, թե ինչ են ցանկանում շրջապատի մարդիկ: Երբեմն դուք դա օգտագործում եք սեփական շահերի համար, սակայն ավելի հաճախ գործում եք ի շահ բոլորի:

 • Կույս.

Դուք հնարավորություն ունեք ստանալ անգնահատելի  և չափազանց արդ իական տեղեկ ություններ, և ամենակարևորն այն է, որ կարողանաք այն զատել օրվա ընթացքում անվերջ ձեր վրա թափվող ողջ անիմաստ աղմուկից: Ով էլ որ լինի ձեր զրուցակիցը, դուք հակված եք ասել այն, ինչ մտածում եք:Շատ հարմար օր է փիլիսոփայությամբ, հոգեբանությամբ, աստղաբա նությամբ զբաղվելու համար: Դուք շատ բան կիմանաք այն մարդկանց մասին, ովքեր ձեզ պարզունակ ու անհետաքքիր էին թվում, անսպասելի կսկսեք համակրանք տածել նախկինում ձեր վրա տհաճ տպավորություն թողնող անձանց հանդեպ:

 • Կշեռք.

Այսօր մի ինչ-որ անսովոր բանի մեծ ցանկ ություն կա: Դուք հաճույքով եք մասն ակցում ամեն տեսակի արկած ախնդրությունների, հաճախ գործում հակառակ սթափ բանակա նության, սակայն ձեր բախտը զարմ անալիորեն բերում է` մանր սխա լները և անգամ` խոշոր վրիպումները անհետևանք են մնում:Օրվա երկրորդ կեսը այն ժամանակա հատվածն է, երբ դուք ամեն այն հավանականու-յամբ հաշվի չեք առնի ոչ մի կարծիք, բացի սեփակ անից: Որքան էլ որ դա զարմանալի է, կոնֆլիկտներ դրանից չեն առաջանա` բոլո-րը կնախընտրեն լսել ձեզ, այլ ոչ թե ձեզ հետ վիճել:

 • Կարիճ.

Օրը արդյունավետ ու բեղմնավոր է, դուք հաջող ությամբ հասնում եք նպատ ակներին, ոչնչացնում եք ձեր ճան ապարհին կանգնող բոլոր խոչընդոտները և գտնում եք նոր դաշնա կիցներ, ում աջակցությունը գործնականում երաշխավորում է ապագա հաղթանակ-ները:Չմոռանաք, սակայն, ձեր կող քերը նայել` մարդը, ում դուք այսօր վիր ավորել եք, կարող է եր կար ժամ անակով ձեր թշնամին դառնալ:  Ձգտեք առաջնորդվել տրամաբանությամբ` էմոցիաները միայն կխճճեն հարաբերությունները: Անձնական բնույթի խնդիր-ներ չեն ծագի, եթե դուք որոշեք օրն անցկացնել մտերիմների շրջապատում, հետաձգելով ուղևորությունները:

 • Աղեղնավոր.

Թեթև, հաճելի օր է: Դուք կարող եք լիցքա թափվել ու լողալ ընթացքին համ աչափ, ոչինչ չձե ռնարկել, վայելել իրադարձությունների բնականոն ընթացքը: Հիանալի են դասավորվում ինչպես գործընկերների, աշխա տակիցների ու ղեկավ արության հետ, այնպես էլ` մտերիմների հետ անձնական հարաբերությունները:Հնարավորություն է ստեղծվում զբաղվել այն բանով, ինչը ձեզ իրոք դուր է գա-լիս` մի կողմ թողնելով բոլոր տհաճություն պատճառող գործերը: Չի բացա ռված, որ բա վական գայթակղիչ գործնական առաջարկ ստանաք: Ձեր գլխում ծնվող գաղափարները փայլուն են, և շրջապատը դա գնահատում է:

 • Այծեղջյուր.

Օրը բավական բարդ է ռոմանտիկ հարաբերությունների տեսա նկյունից. սիրելի մարդու հետ տարաձ այնությունների հավանակա-նությունը շատ մեծ է, դրա հետ մեկ տեղ էլ դուք այսօր` ի հակա ռակ սովոր ականի, ջղային ու պահ անջկոտ եք: Եթե բարյ ացկամ պահվածքը չի ստացվում,ապա գոնե խուսա փեք կտրուկ արտա հայտություններից ու դիտողություններից:Օգտական կլինեն ընտա-նիքի անդամների հետ շփվելը, ազգակցական կապերի ամրապնդումը, սովորույթները պահպանելը: Պրոֆեսիոնալ առումով օրը չե-զոք է, հաջողություններն ուղղակիորեն կախված կլինեն թափված ջանքերից:

 • Ջրհոս.

Օրը բավական լարված կլինի,և միայն ձեր բնատուր ինքնավստահությունը ձեզ ետ կպահի սթրեսներից և ուժեղ ապրումներից: Դուք ականջի կողքով եք բաց թողնում թե ղեկավարության նկատողությունները, և թե գործընկերների ու մտերիմների խորհուրդները, ա-ռաջնորդվում եք միայն նախապես ընտրված մարտա վարությամբ ու նայում մի այն առաջ: Հենց’ նման կերպ է պետք վար վել` հաջո-ղության հասնելու համար:Վատ չէր լինի այսօր հատկապես ուշադիր լինել սիրելի մարդու նկատմամբ` նա կարող է լրջագույնս վիրա-վորվել, եթե դուք միայն սեփական գործերով տարվեք:

 • Ձկներ.

Սովորական օր չէ` չափից ավելի շատ են հակասական ցանկո ւթյունները, և դժվար է որո շելը, թե որն է ձեզ համար դրանցից կարե-վորը: Նախևառաջ, փորձեք հասկանալ, թե ինչն է ձեզ հա մար գերակա` հաղթ անակ տանել թե պրոֆեսիոնալ, և թե անձ նական ո-լորտներում դժվար թե ստացվի: Գործնական հանդիպումները ռոմանտիկից ավելի լավ կանցնեն, սակայն բոլորովին հրաժարվել սի-րելի մարդու հետ շփումներից չարժե, քանի որ ձեր <կեսը> ձեր համար լավ նորություն ունի:Ընտանիքում հնարավոր են տարաձայ-նություններ, ընդ որում` խոսքը գնում է սկզբունքային հարցերի մասին, այնպես որ միայն համերաշխ ապրելու և չվիճելու կոչերով դուք խաղաղության չեք հասնի:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS