Մի քանի օր շարունակ նկատեցի, որ ամուսինս մառանից սկսել է «գողանալ» պահածոների տարաները․ Շատ զայրացա, բայց երբ իմացա, թե ինչ է արել դրանք․․․

Մի քանի օր շարունակ նկատեցի, որ ամուսինս մառանից սկսել է «գողանալ» պահածոների տար աները․ Շատ զայր ացա, բայց երբ
իմացա, թե ինչ է արել դրանք․․․Գնալով ամառանոց՝ ես նկատեցի, որ ամուսինս սկսեց ինչ-որ տեղ տանել իմ պահածոների տարանե-
րը:

Դա, մեղմ ասած, ինձ ամենևին էլ դուր չեկավ, քանի որ սկսվել էր պահածոյացնելու շրջանը: Ամուսինս բանի տեղ չդրեց իմ հարցում-
ները, բայց խոստացավ ամեն ինչ ցույց տալ, երբ կավարտի աշխատանքը:Ինձ, անկեղծ ասած, նրա արա րքը վրդով եցրեց, քանի որ
ինձ հարկավոր էին այդ տարաները:

Ես միշտ էլ պահածոների համար բավարար տարաներ չեմ ունեցել, և նա դեռ դրանք օգտագո րծում է իր անհաս կանալի նպատակ-
ների համար: Ի վերջո, ես հետո պետք է փնտրեմ թե, որտեղ են դրանցից վաճառում:Այս տարի ընդհարապես խնդիր է, և խանութնե-
րում դրանք շատ արագ վերջանում են:

Ըստ իմ հաշվարկների՝ 30 հատ պակասում էր, բայց դա ճշգր իտ տվյալ չէ: Քանիսն էր ամո ւսինս վերցրել իր նպա տակների համար,
ես չէի պատկերացնում:Բայց շուտով նա կանչեց ինձ՝ ցույց տալու իր աշխա տանքի արդյու նքը:Ամուս ինս ինձ կանչեց ավտոտնակ:
Երբ տեսա, թե ինչ է նա արել, հաջորդ մի քանի րոպեն երի ընթացքում ես չկարողացա մեկ բառ արտա սանել: Ես նույնիսկ վատ էի
զգում:

Բանկաները, ավելի քան 50 հատ, կաձարիչներով ամրացված էին ավտոտնակի առաստաղին:Ես մի փոքր հանդարտվեցի,երբ տեսա,
որ ամուսինս իր հեր թին նոր բանկաներ է գնել: Նշանա կում է՝ մտածել է իմ մասին: Ահա այս պիսին են մեր ընտանեկան տարաձայ-
նութ-յունները: Ամուսինս, իհա՛րկե, գովասանքի խոսքեր վաստակեց:

Այժմ նրա ավտոտնակում վերջապես ամեն ինչ իր տեղում կլինի և երկար չի փնտրի, օրինակ, ինչ-որ պտուտակներ:Բանկերը նախա-
տեսված էին փոքր պահեստամասերի պահեստավորման համար:Մեկ անգամ ևս համոզվեցի,որ հիանալի ամուսին ունեմ: Եվ նա եր-
բեք չի մոռանում իմ մասին և կարող է ամեն ինչ անել իր ձեռքերով:

Այժմ բոլոր փոքր պարագաները միշտ աչքի առաջ են:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS