Մի քանի օր շարունակ նկատեցի, որ կինս սկսել է վատ լսել․ Որոշեցի ստուգել ձևացնում է, թե՝ ոչ․․․Երբեք չէի մտածի, որ արձագանքը այդպիսին կլինի

Մի քանի օր շարունակ նկատեցի, որ կինս սկսել է վատ լսել․ Որոշեցի ստուգել ձևացնում է, թե՝ ոչ․․․Երբեք չէի մտածի, որ արձագանքը այդպիսին կլինի

Տղամարդը սկսեց նկատել, որ իր կինը լավ չի լսում: Նա շատ մտահոգված էր և որոշում կայացրեց, որ, հավանա-բար, նրան պետք է գնել լսո ղական սարք: Ին՞չպես նրբոր են ակնար կել նրան այդ ամենի մասին:Միգո ւցե նա վիրա վորվի՞: Նա որոշեց գնալ բժշկի հետ խորհր դակցելու, մտա ծելով, որ բժիշկը միգուցե կարո ղանա օգնել նրան:Բժիշկը լսեց և խորհուրդ տվեց հետևյալը. Նախ պետք է որոշել լսողո ւթյան բարդո ւթյան աստիճանը:

Դրա համար տղամարդը ստիպված կլինի անցկացնել մի փոքրիկ փորձ, որից հետո բժիշկը կփորձի նախնական եզրա կացո ւթյուններ անել: Ահա թե ինչպես բացա տրեց բժիշկը. Նախ կնոջդ 12 մետր հեռ ավոր ության վրա կանգնեցրու և հարցրու նրան:Եթե նա չի լսում ապա մոտեցիր մոտ 9 մետր և կրկնիր հարցդ: Եթե նա նորից չի պատաս խանում մոտեցեք մինչև 6, իսկ հետո ՝ 3 մետր:

Հիշեք այն հեռավորո ւթյունը, որը ձեր կինը լսել է ձեզ: Սա կօգնի մեզ պարզել ՝ նա լուրջ լսողության խնդիրներ ունի, թե ոչ:Այդ երեկո տղամարդը իր թղթերն էր հավաքում գրասեղանի վրայից, իսկ կինը խոհանոցում ինչ-որ բան էր պատրաստում:Տղամարդը որոշեց կատարել բժշկի խորհուրդ տված փորձարկումը:

-Սիրելիս , այսօր մենք ի՞նչ ճաշ ենք համտեսելու: Լռո ւթյուն: Այնո ւհետև տղա մարդը կանգնեց միջանցքում և կրկնեց իր հարցը.

-Սիրելիս , այսօր մենք ի՞նչ ճաշ ենք համտեսելու: Դարձյալ պատասխան չկար:Նա մի քանի քայլ էր արեց, որպես-զի նրա և իր կնոջ հեռավորո ւթյունը 6 մետր լինի: Դրանից հետո էլ կինը չարձագանքեց:

Ամուսինը ստիպված եղավ մոտենալ խոհանոցի դռանը.

-Սիրելիս ,այսօր մենք ի՞նչ ճաշ ենք համտեսելու: Դարձյալ պատասխան չկար:Բայց նույնիսկ 3 մետր հեռավորու-թյունից կինն այդպես էլ չպատասխանեց որևէ հարցի: Այդ ամ ենից հետո նա մոտեցավ կնոջը և կանգնեց անմիջապես հետևում , կրկնելով նույն հարցը. Կինը շրջվեց:

-Սիրելիս , ես արդեն հինգերորդ անգամ եմ կրկնում, տապակա հավ ենք ուտելու:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS