Նախ հիփոթեքային վարկ, իսկ հետո ամուսնություն․․․Միայն հետո հասկացա, թե ինչու ընկերս այդպիսի պայման դրեց իմ առաջ

Նախ հիփոթեքային վարկ, իսկ հետո ամուսնություն․․․Միայն հետո հասկացա, թե ինչու ընկերս այդպիսի պայման դրեց իմ առաջ։Ես
ու Նիկոլը ծանոթ ենք դպրոցական տարիներից: Հետո նա գնաց ծառայության, իսկ ես սպասում էի նրան, ինչպես գերի: Ավելորդ ան-
գամ ես տնից դուրս չէի գալիս, որպեսզի հարևաններին բամբասելու առիթ չտամ:

Գալուց հետո նա ասաց, որ նախ պետք է աշխատանք գտնի,իսկ հետո նոր ամուսնանա:Միասին մարզկենտրոնից տեղափոխվեցինք
քաղաք: Եվ վեց ամիս անց, երբ նա արդեն կայուն աշխատում էր և սկսեց խոսել հիփոթեքի մասին:Ես հիմար չեմ, հասկանում եմ, որ
եթե հիփոթեքը տրվում է ամուսնությունից առաջ, ապա ամուսնալո ւծության դեպ քում բնակա րանը չի բաժա նվում ամուս ինների
միջև: Առավելագույնը, մեր երեխաներին և ինձ կթույլատրվի ապրել այնտեղ։

-Արի նախ ամուս նանանք: Ես ուզում եմ, որ բնակարանը մեր ընդհանուրը լինի: Մենք կլինենք մեկ ընտանիք: Ես չեմ պատրաստվում
ամուսնալո ւծվել քեզանից:

-Ոչ, ես այդպես եմ որո շել: Նախ հիփոթեք, որպեսզի հարսա նիքից հետո մնալու տեղ ունեն անք: Սա կլինի մեր տունը: Ես չեմ մտա-
ծում ամուսնալուծության մասին: Այդպես պարզապես ավելի լավ է:

Ես ախր հասկա նում եմ. Նրա մայրն է այդպես կազմ ակերպել, քանի որ նա երբեք չի սիրել ինձ: Նրա ընտա նիքը հարուստ չէ, բայց
մայրը որոշ գումար ունի հավաքած: Իսկ ես պար զապես աղբ եմ նրա աչ քերում: Նիկոլի հայրի կին չեմ ճանաչում, մայրն ապրում է
գյուղում, մեծացնում է նրա երկու քույրերին: Աշխատում է որպես բուժքույր առաջին բուժօգնության կետում:

Իսկ Նիկիտան նրա միակ որդին է, դրա համար էլ այդք ան ուշադիր է նրա նկատ մամբ:Նիկոլի այս որոշումը վիր ավորեց ինձ: Ես ու-
զում եմ ամուսնանալ, բայց ոչ այդպիսի ճանապարհով:Ես ուզում եմ իմ տան տիրուհին լինել:Նա նախապես մտածո՞ւմ է ամուսնալու-
ծության մասին:

Թե՞ նա ինձ սուտասան է համարում: Ինձ պետք չէ նրա բնակարանը:Բայց եթե նա ինձ չի վս տահում, ինչու՞ է ընդհանրապես ամուս-
նանում ինձ հետ: Ես նրան ասացի այս ամենը: Վիճեցինք, հավաքեցի իրերս և տեղափոխվեցի հանրակացարան: Ես կարող եմ ինքս
վճարել սենյակի համար:

Ես աշխատում եմ և երբեք չեմ մնացել նրա հույսին։Կարծում եմ, որ նրա մայրն է մեզ բա ժանել: Նա միշտ ինտր իգային էր, և այժմ
հասավ իր ուզածին: Ի՞նչ ընտ անիք է սա: Ես էլ թույլ չեմ տա ինձ նվաստացնել:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS