Ուշադրություն․ Կրունկների վրա առկա ճաքերը ահազանգում են այս 5 հիվանդությունների մասին․․․Ոչ մի դեպքում չանտեսեք դրանք

Ուշադրություն․ Կրունկների վրա առկա ճաքերը ահազ անգում են այս 5 հիվանդո ւթյունների մասին․․․Ոչ մի դեպք ում չան տեսեք դրանք․Եթե ոտքերը շփում ենք չեչաքարով՝ ճաքե րից ազատվելու համար, իսկ դրանք չեն անց նում, ուրմեն ժամ անակն է բժիշկի դիմելու համար։

Այն, ինչ կարծում եք, որ անհարմար կոշիկ կրելու կամ մաշկի չորության հետևանք է, իրականում կարող է լինել լուրջ հիվանդության ախտանիշ։Բժիշկները նշել են 5 հիվանդություն, որոնց մասին կարող են վկայել կրունկների ճաքերը

  • Վարիկոզ

Կրունկների ճաքերը՝ երակների թաքնված վարիկոզ լայնացման ախտանիշ կարող են լինել։ Ուռած երակնեն այդ դեպքում գտնվում են խորը՝ մաշ կի տակ և չեն երևում։ Տեղի է ունե նում անոթների խց անում, կրուկ ների մա շկը չի սնու ցվում և սկսում է ճաքճքել։ Թաքնված վարիկոզից անհնար է լիովին ազատվել, սակ այն պետք է որքան հնարավոր է շուտ սկսել բու ժումը՝ բարդություններից խուսափելու համար։

  • Երիկամային անբավարարություն

Եթե օրգանիզմում կա երիկամ ային անբավարարություն, վատա նում է ար յան շրջանառությունը։ Դրա հա մար էլ մաշկը դառնում է չոր, իսկ կրունկները ճաքճ քում են։

  • Շաքարային դիաբետ

Կա շաքարային դիա բետի տես ակ, որի դեպ քում հիվանդի մոտ նկատվում է արյան մեջ գլյուկոզայի բարձր մակարդակ, սակայն բացակայում է բուժումից արդյունք։ Այդ դեպ քում մաշկը շատ չոր է, իսկ ճաքերը՝ խորը։

  • Միկոզ

Միկոզը պարզ բա ռերով ասած՝ սնկային հիվան դություն է։ Եթե այն ախտ ահարում է կրո ւկները, կար ող են ճաքեր առա ջանալ։ Սունկը սկսզբում քայքայում է մաշկի վերին շերտը՝ ժամանակի հետ ավելի խորանալով։ Այս դեպքում կարևոր է բուժում սկսել։

  • Գաստրիտ

Գրեթե աննկատ ճաքերը կրուկների վրա կարող են վկայել գաստրիտի մասին։ Ուշադրություն դարձրեք, եթե կան փոքր ճաքեր շուր-թերի մոտ, նաև այրոց և չորություն բերանում, անհապաղ հետազոտվեք բժիշկի մոտ։

Եղեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS