Չգիտեմ ինչպես ստացվեց, բայց կինս ինձ մոլորեցրեց, իսկ ես կամաց-կամաց ընտելացա դրան․․․

Չգիտեմ ինչպես ստացվեց, բայց կինս ինձ մոլորեցրեց, իսկ ես կամաց-կամաց ընտելացա դրան․․․

Այսօր մռայլ մտորումների մեջ էի, թե ինչ տեղի ունեցավ ինձ հետ։ Մինչ կնոջս հետ ծանո թանալը ես չէի պատ-րաստվում՝ ևս մի անգամ ամուս նանալ, վերանորոգել տունը, նոր տուն կառուցել, երեխաներ ունենալ, աշխա-տել՝ մինչ ուժասպառ լինելը, սև օրվա համար գումար խնայել․․․Ամեն ինչ հակառակը ստաց վեց։Երբ մենք նոր ծանոթա ցանք, ես մտածեցի․

«Երիտա սարդ աղջիկ է, դուրս գալիս է։ Կսիրեմ, կթողնեմ։ Ես միշտ այդպես էի անում։ Բայց ինչ-որ բան սխալ գնաց։ Չստացվեց․․․ Նա ինձ դիմավորում էր ամենաախորժելի ուտեստ ներով, կերակրում էր այնպես, որ ես ա-վելի համեղ բան երբեք չէի փորձել։ Ես գրասեն յակից վազում էի նրա մոտ, տուն գնալ չէի ուզում։Հիշում եմ, ինչ-պես նա ասաց․

—Արի ամուսնա նանք։ Միևնույնն է, ամբողջ ժամանակ միասին ենք։

Լավ տրամադրությամբ էի։ Համաձայնվեցի։ Չնկատեցի, թե ինչպես եկավ հարսա նիքի օրը։ Բնակա նաբար, ա-մեն ինչ իմ հաշվին էր։ Հրավիրվածներն էլ էին շատ, չնայած նրան, որ ես հա մեստ խնջույք էի ուզում։ Անհետա-ցան իմ ընկերները, բառերը, երե կոյան գարե ջուրը․․․ մնացել էր միայն տունն ու աշխա տանքը։ Բայց ինձ դա դուր էր գալիս։ Կյանքս իմաս տով էր լցվել։

Երեխա առհասարակ չէի պլան ավորում։ Բայց ի վերջո դրան էլ համաձայն վեցի։ Աստված իմ, որդիս իս կական հրաշք է։ Երբ նա ժպտում է, ժպտում է ողջ աշխարհը։Որոշել էի, որ երբեք վերանորոգում չեմ սկսելու, ատում եմ այդ գործը։ Դա էլ արեցի։

Հետո մտածում էի, թե ինչիս է պետք մեքենան։ Բայց կնոջս հորդորով գնեցի։ Հետո մտածում էի, որ ԻՄ մեքեն ան կինս չի վա րելու։ Բայց հիմա այն մեր ընդհա նուրն է։Կինս դեռ բազ մաթիվ պլաններ ունի․ էլի երեխա ներ, ամառանոց, նոր մեքենա։ Եվ նա կունենա այդ ամենը։ Որովհետև նա ինձ ունի։ Բայց չէ որ նա ինձ խաբել, մո-լորեցրել, ընտելացրել է։ Չգի տեմ, թե դա ինչպես ստացվեց նրա մոտ։

Մի օր հարցրեցի կնոջս․

—Գուցե՞ դու ինձանից խելացի ես։

—Չէ, ավելի խելացի չեմ։ Դա ինտուիցիա է։ Ուղղակի մենք հատուկ գեն ունենք։

Բայց շատ խորամանկ գեն է․․․

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS