Սկեսուրս սիստեմատիկաբար ամեն ամիս ամուսնուցս բուժման համար փող է պահանջում․․․Ինչպես բացատրեմ նրան, որ մենք էլ գումարի կարիք ունենք

Սկեսուրս սիստեմատիկաբար ամեն ամիս ամուսնուցս բուժման համար փող է պահանջում․․․Ինչպես բացատրեմ նրան, որ մենք էլ
գումարի կարիք ունենք

Սկեսուրս լուրջ վիրահատության կարիք ունի, որի համ ար մեծ գու մար է պահանջվում: Հիմա սկես ուրս հաշմանդամ չէ, հանգիստ
տեղաշարժվում է: Սակայն եթե ժամա նակին չլինի վիրա հատական միջամտ ություն, ամեն ինչ կա րող է վատ ավարտ ունենալ: Ա-
մուսնուս ծնողները վատ չեն ապրում, բավականին ապահովված են:

Նրանք լավ թոշակ են ստանում, ունեն մեքենա, թանկարժեք զարդեր:Այնուամենայնիվ, սկեսուրս որոշել է, որ ամուսինս պիտի վճա-
րի նրա վիրահատության համար: Ու ոչ թե խնդրում է, այլ պահանջում գումարը:Հետաքրքիրն այն է, որ ամուսինս ունի կրտսեր եղ-
բայր, ումից նրանք երբեք ոչինչ չեն ուզում:

-Նա դեռ երիտասարդ է, որտեղի՞ց նրան գումար, -ասում է սկեսուրս:

Իսկ մեզ որտեղից, եթե ես չեմ աշխատում, որովհետև փոքր երեխայի հետ տանն եմ, իսկ ամուսնուս աշխատավարձը մի կերպ է բա-
վականցնում հիփոթեքը վճարելու և մեր կարիքներ հոգալու համար:Ես ու սկեսուրս ի սկզբանե ջերմ հարաբերություններ չենք ունե-
ցել, բայց երբեք չեմ վիճել ամուսնուս հետ, երբ նա օգնել է ծնողներին:

Իսկ այս անգամ չեմ ուզում, որովհետև մեզ ավելի շատ է անհրաժեշտ գումար: Թող մյուս որդին օգնի այս անգամ, կամ թող զարդերը
վաճառեն, մի բան անեն, բայց ոչ մեր հաշվին:Փորձեցի խոսել ամուս նուս հետ, նա վիճեց հետս ու խնդ րեց փակել թեման:

Իսկ ես վճռական եմ տրամադրված:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS