Վատի մասին չի կարելի մտածել․․․Ամեն առավոտ տանից դուրս գալուց առաջ անպայման կարդացեք ՍԱ

Վատի մասին չի կարելի մտածել․․․Ամեն առավոտ տանից դուրս գալուց առաջ անպայման կարդացեք ՍԱ

Բժշկության ողջ պատմության ընթացքում եղել են մասնագետներ, ովքեր պնդել են, որ հիվանդության դեմ պայ քարում բժիշկն ունի երեք միջոց՝ խոսք, բույս և դանակ:Փար իզյան հոսպիտա լներից մեկում երիտասարդ հոգե բան Էմիլի Կյին որոշել էր ռիսկի գնալ. ասել ով՝ իբր դա գլխավոր բժիշկի ցու ցումն է, հիվանդներին խնդրում էր օրա կան 10 ան գամ կրկնել. «Օրեցօր ես ինձ ավելի լավ եմ զգում»: Ընդ որում դա պետք էր ասել ոչ թե մեխանի կորեն, այլ հնարավորինս վառ և զգացմունքային:

Եվ ի՞նչ եք կարծում: Արդեն մի ամիս անց այդ բժիշկի հիվանդները դարձան ողջ հոսպիտալի, իսկ հետագայում էլ նաև ողջ երկրի խոսակցությունների գլխավոր թեման:Զարմանալի էր, բայց փաստ. ծանր հիվանդները առողջա նում էին 1 ամսվա ընթացքում, իսկ որոշ մարդկանց մոտ անհետա նում էր նո ւյնիսկ վիրահատական միջամտու թյան անհրաժեշտությունը:

Այսինքն, հավատը հրաշքներ է գործում:

Մեր առողջությունը ուղղակիորեն կապված է մարդու մտածել ակերպի հետ:Արդեն ոչ ոք չի կասկածում, որ մար դու հոգեկան և ֆիզիկական առող ջության միջև կա ան խզելի կապ:Ամենակա րևոր հոգևոր օրենքներից մեկին համաձայն, սիրո, համակրանքի և հիացմունքի բանավոր արտահայտումը ուժեղացնի այն մարդու կյանքի էներգ իան, ում այն ուղղված է: Իսկ չար ու ոչ բարի խոսքերը նվազեցնում են ունկնդրի էնե րգիան:

Վատ մտքերի հետ կապված հիվանդությունների թիվը շարունակում է ավելանալ:Այսպիսով, մարդու առողջութ յունը, կյանքն ու ճակատ ագիրը ուղղակիորեն կա պված են մտքերից:

Մտածիր լավի մասին, սպասիր լավի:

Եթե մտածես վատի մասին, վատն էլ կստանաս: Այն, ինչի մա սին մտածում ենք մշտ ապես, վերածվում է համոզ մունքի, որ հենց դա պիտի տեղի ունենա:Եվ այդ հավ ատն էլ ծնում է իրադ արձություն:Հենց դրա համար էլ հենց այսօր սկսեք մտածել միայն լավի մասին, հուսալ, որ լավ կլինի: Եվս մի բան, մի անհանգստացեք դատարկ բանե րի պատճառով:

Եղեք առողջ: Ուղարկեք սա բոլոր նրանց, ովքեր թանկ են ձեզ համար:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS