Տատիկս արդեն 80 տարեկան է, բայց անզեն աչքով ասեղ է թելում և 40 տարեկանի առողջություն ունի․․․Ուղղակի ամեն երեկո խմում է ՍԱ

Տատիկս արդեն 80 տարեկան է, բայց անզեն աչքով ասեղ է թելում և 40 տարեկանի առողջություն ունի․․․Ուղղակի ամեն երեկո խմում է ՍԱ

1․ Ճակնդեղը՝ որպես բանջարեղեն, շատ օգ տակար է։ Այն հարուստ է երկաթով և հատ կապես խորհուրդ է տրվում օգտագոր ծել դաշտանային ցի կլի ժաման ակ։ Ճակն դեղը օգտագործվում է արդեն շատ տարի ներ և բուժում տար բեր հիվանդութ յուններ։

2․ Ճակնդեղը հարուստ է երկաթով, ինչպես սխտորը։ Այն նաև հարուստ է յոդով, ինչպես կաղամբը։ Ճակնդեղը հարուստ է առողջարար և օգտակար նյութերով,որոնքէլ նպաստում են նյութափոխանակության բարելավմանը։ Կարևոր է նաև նշել, որ ճակնդեղը պարու նակում է մեծ քանա կությամբ հանքանյութեր։

Այսպիսով՝ ֆոլաթ թուն և կալիումը պաշտ պանում են սիրտը ցանկա ցած հիվանդություն ներից, պղինձը ոչն-չացնում է ազատ ռադի կալները, մագնե զիումը հարստաց նում է ոսկորները, յոդը մասնակցում է թիրախային հորմոնային բիոսինթեզի գործը նթացին, իսկ ֆոսֆորը և երկաթը բարձ րացնում էներգիայի մակար դակը:

Ձեզ անհրաժեշտ ՝է

  1. 2 սոխ, 2-3 ճակնդեղ,
  2. քացախ, առաջին մզվածքի ձիթապտղի յուղ
  3. եփած աղ

Ինչպես պատրաստել՝

  • Սկզբից մաքրեք ճակնդեղը և եփեք այն աղաջրի մեջ։
  • Կտրտեք այն շատ մանր կտոր ների:
  • Սոխը նույնպես կտրտեք մանր կտորների և խառնեք ճակնդեղի հետ։ Այնուհետև ավելացրեք քացախը և ձիթապտղի յուղը։ Ավելացրեք աղ։

Այս աղցանը շատ օգտակար է հաստ աղիի դետոքսիկացիայի, լյարդի մաքրման և տեսողության վերականգնը-ման հա մար։ Դուք պետք է փորձեք և տեսնեք այս հրաշք միջոցի արդյունքը։

Եղեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS