Տուն հասա այն պահին, երբ կինս սեղան էր գցում․ Հանգիստ բռնեցի ձեռքից ու․․․

Տուն հասա այն պահին, երբ կինս սեղան էր գցում․ Հանգիստ բռնեցի ձեռքից ու․․․Երբ այդ երեկո տուն հասա, կինս սեղան էր գցում:
Ես բռնեցի նրա ձեռքը և ասացի, որ պետք է խոսել: Նա նստեց ու սկսեց հանգիստ ուտել: Կրկին ես տեսա նրա աչքերի ցա վը: Հան-
կարծ հասկացա, որ ոչինչ չեմ կարող ասել: Բայց ես ստիպված էի դա անել, ես ուզում էի ամուսնալո ւծվել: Ես հանգիստ բերեցի այս
թեման: Թվում էր, թե նա բոլորովին էլ զայ րացած չէր:

Նա ինձ միայն կամացուկ հարցրեց. «Ինչո՞ւ»: Ես չպատասխանեցի: Եվ դա նրան զայ րացրեց: Նա հանկարծ սկսեց գո ռալ, որ ես տը-
ղամարդ չեմ: Մենք այդ երեկո չխոսեցինք: Նա լա ց եղավ: Ես գիտեի, որ նա ուզում է իմանալ, թե ինչ է պատահել մեր ամուսնության
հետ: Բայց ինձ համար դժվար էր խոստ ովանել, որ իմ սիրտն այժմ պատ կանում է մեկ ուրիշին ՝ Ջեյնին: Որ այլեւս չեմ սիրում նրան:
Ես պարզապես խղճացի նրան :

Մե ղ քի խոր զգացումով ես կազմեցի ամուսնալո ւծության թեր թերը, որոնք ասում էին, որ իր մոտ կմնա մեր տունը, մեքե նան և իմ
ընկե րության 30% -ը: Նա կարդաց այն, ապա կտոր-կտոր արեց: Կինը, որի հետ մենք ապրել ենք 10 տարի, ինձ համար անծանոթ է
դարձել: Վերջապես նա սկսեց լա ց լինել: Ամուսնալո ւծության գաղափարը, որով ես տարված էի վերջին մի քանի շաբաթվա ընթաց-
քում, ավելի պարզ ու հստակ դարձավ: Հաջորդ օրը ես ուշ վերադարձա տուն և գտա նրան սեղանի շուրջ ինչ-որ բան գրելիս: Ես չէի
ընթրել և ուղիղ պառկեցի քնելու, քանի որ մյուս օրվա ծանրաբեռնված օրվանից հետո շատ հոգնած էի:

Երբ ես արթնացա, նա դեռ նստած էր սեղ անի մոտ ու գրում էր. Բայց դա ինձ չէր հետաքր քրում, այնպես որ ես գլորվեցի ու նորից
քնեցի :Եվ առավոտյան նա ինձ ծանոթացրեց ամուսնալ ու ծության իր պայման ների հետ: Ինձնից ոչինչ չի պահ անջվել, միայն ա-
մուսնալո ւծությունը մեկ ամսով հետաձգել: Նա խնդրեց ինձ, որ փորձեմ այս ամիս նոր մալ կյանք վարել և ամեն ջանք գործադրել
դրա համար: Պատճառը պարզ էր. Մեր որդին քննություններ էր սկսում, և նա չէր ցանկանում, որ նա նեղվեր մեր բաժանությունից:
Դա լավ էր ինձ համար:

Բայց կար ևս մեկ պայման. Այս ամսվա ընթա ցքում ամեն օր ես ստիպ ված էի նրան իմ գրկից սենյ ակից դուրս բերել, ինչ պես մեր
հարսանիքի օրը: Ես կարծում էի, որ նա խենթացել է: Բայց որպեսզի չփչացնեմ մեր համատեղ վերջին օրերի հարաբերությունները,
ես ընդունեցի այս տարօրինակ պահանջը :Ես պատմեցի Ջեյնին կնոջս ամուսնալուծության պայմանների մասին: Նա ծիծաղեց և ա-
սաց, որ դա աբսուրդ է: Ամուսնալո ւծություն խնդրելուց ի վեր կինս և ես ոչ մի ֆիզիկական շփում չենք ունեցել: Ուստի առաջին օրը,
երբ ես նրան գրկում էի, անհարմար թվաց: Մեր որդին կանգնեց ետևում և ծափ տվեց ՝ ուրախանալով, թե ինչպես է հայրը տանում
մայրիկին: Նրա խոսքերը ինձ ցա վ պատճառեցին: Կինը լուռ ասաց.

«Մի՛ պատմիր քո որդուն ամուսնալո ւծության մասին»: Ես մի փոքր հուզված գլխով արեցի: Ես նրան իջեցրի գետնին մուտքի դռնից
դուրս, և նա գնաց աշխատանքի: Ես նույնպես գնացի գրասենյակ :Երկրորդ օրը երկուսս էլ մեզ ավելի լավ էինք զգում: Նա ինձ ամուր
պահեց: Ես զգում էի նրա օծանելիքի հոտը: Ես հաս կացա, որ շատ երկար ժամա նակ չէի նայել այս կնոջը: Եվ ես հասկացա, որ նա
արդեն երիտասարդ չէ: Նուրբ գծեր դեմքի վրա, մոխրագույն մազեր …

Մեր ամուսնությունն իր հետքը թողեց նրա վրա:Չորրորդ օրը, երբ ես նրան գրկեցի, զգացի, որ մտերմությունը վերադարձավ: Այս կի-
նը ինձ տվեց իր կյանքի 10 տարին: 5-րդ և 6-րդ օրը ես կրկին զգացի, որ մտերմության զգացումը ուժեղանում է, և ես այդ մասին Ջեյ-
նին չասացի: Այսպ իսով, գրեթե մեկ ամիս անցավ աննկատ: Միգուցե ամե նօրյա մարզումներս ինձ ավելի ուժեղ էին դարձնում : Եվ
ահա մի առավոտ նա փնտրում էր, թե ինչ հագնի: Նա հոգոց հանեց և ասաց, որ բոլոր զգեստները մեծ են իր համար: Եվ հան-կարծ
հասկացա,թե որքան է նա նիհարել:

Հավանաբար սա է պատճառը, որ ինձ համար այդքան հեշտ էր նրան տանել իմ գրկում: Անգիտակցաբար ես շոյեցի նրա գլուխը: Այդ
պահին մեր որդին ներս մտավ և ասաց, որ ժամանակն է, որ ես մայրիկիս ներքև տանեմ: Կինը խնդրեց որդուն գալ ու ամուր գրկեց
նրան: Ես երես թեքեցի, քանի որ վա խենում էի, որ կարող եմ վերջին պահին միտքս փոխել: Ես նրան գրկեցի, նա գրկեց պարանոցս,
ես էլ ավելի ամուր գրկեցի նրան: Դա կարծես մեր հարսանիքի օրն էր: Միայն նրա նիհարությունն էր ինձ խիստ վրդովեցրել :Վերջին
օրը ամուր գր կեցի նրան և աս ացի,որ չեմ նկատել, թե ինչ պես է մեր կյանքից մոտիկությունն անհետանում: Հասա գրաս ենյակ ու
դուրս թռա մեքենայից, նույնիսկ դուռը չփակելով:

Վա խենում էի, որ ցանկացած ուշացում կարող է ստիպել ինձ փոխել միտքս: Ես բարձրացա վերեւ: Ջեյնը բացեց դուռը, և ես ասացի.
«Կներես Ջեյն, բայց ես այլևս չեմ ուզում ամուսնալո ւծվել»: Նա զարմացած նայեց ինձ, իսկ հետո շոշափեց ճակատս: «Դու ջերմութ-
յուն ունե՞ս»: Ես վերցրի նրա ձեռքը և ասացի. «Կներես Ջեյն, բայց ես չեմ ամուսնալ ուծվի: Իմ ամուսնությունը ձանձրալի էր, քանի
որ ես չէի գնահատում մեր կյանքի մանրամասները, և ոչ այն պատճառով, որ մենք այլևս չենք սիրում միմյանց :Հիմա ես հասկանում
եմ, որ ինչպես հարսանիքի օրը ես նրան գրկած տանում էի տուն, այնպես էլ ես նրան պետք է տանեմ իմ ձեռքերում, մինչ մահը չբա-
ժանի մեզ »: Ջեյնը սկսում էր հասկանալ իմ խոսքերի իմաստը: Նա ապ տակեց ինձ, փակեց դուռը և արտ ասվեց:

Ես ճանապարհին կանգ առա ծաղիկների խանութում և կնոջս համար ծաղկեփունջ պատվիրեցի: Վաճառողուհին հարցրեց, թե ինչ
է պետք գրել քարտի վրա:Ես ժպտացի և գրեցի.«Ես քեզ ամեն օր առավոտյան կուղեկցեմ իմ ձեռքերում,մինչև մա հը կբաժանի մեզ»:
Այդ երեկո ես հասա տուն ծաղիկների փունջով ժպիտը դեմքին և բարձրացա մեր ննջասենյակ:Կինս մա հացած պա ռկած էր մահճա-
կալին :Նա ամիսներ շարունակ պայքարում էր քա ղ ց կեղի դեմ, և ես այնքան զբաղված էի Ջեյնի հետ սիրավեպով, որ նույնիսկ չէի
նկատում դա: Կինս գիտեր, որ շուտով կմա հանա, և միևնույն ժամանակ, նա ուզում էր պաշտպանել ինձ մեր որդու զայ րույթից, որն
ամուսնալո ւծվելու դեպքում ընկնելու էր ինձ վրա:

Նրա համար գլխա վորն այն էր, որ որդու աչքում ես սիրող ամուսին մնայի … Փոքր մանրա մասները շատ կարևոր են հարաբերութ-
յունների մեջ: Սա բանկում գտնվող տուն, մեքե նա կամ փող չէ: Այս բաները ստեղծում են երջան կության համար բարենպաստ մի-
ջավայր, բայց ինքնին դրանք երջանկություն չեն բերում: Այնպես որ, ժամանակ հատկացրեք ձեր ամուսնու լավ ընկերը լինելու հա-
մար և ուշադրություն դարձրեք այն մանրուքներին, որոնք ձեր մեջ մտերմություն են ստեղծում: Եվ թող ձեր ամուսնությունը երջա-
նիկ լինի:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS