Փողոցում ման գալիս պատահական ոսկե շղթա գտա և հանձնեցի տիրոջը․․․Ամեն բան կսպասեի նրանից, բայց ոչ այս մեկը

Փողոցում ման գալիս պատահական ոսկե շղթա գտա և հանձնեցի տիրոջը․․․Ամեն բան կսպասեի նրանից, բայց ոչ այս մեկը

Այս պատմութ յունը վերջերս է պատահել ինձ հետ: Այս դեպքը փոխեց իմ ողջ կյանքը:Ես ունեի նորածին երեխա իմ ձեռքերում: Հարազատ ները չէին կարող ինձ օգնել: Ես ամու սին չունեի, եւ իմ ֆինանսական վիճակը այդքան էլ լավը չէր: Չկարո ղանալով երեխա յին թող նել որեւէ մեկի հետ, ես չէի կարո ղանում արժանա պատիվ եւ լավ վարձատրվող աշխատանք գտնել:

Մի օր, երբ ես քայ լում էի իմ դս տեր հետ, տեսա ոսկյա շղթա իմ ոտքերի տակ: Սկզբում ես ուզում էի այն վաճա-ռել եւ գումար ստանալ դրա համար,բայց սթափ միտքը հաղթեց:Ես գրեցի մի հայտարարություն եւ շղթայի տերը գտնվեց: Նա ուզում էր օգնել ինձ եւ հրավիրեց հոգեբա նական խորհրդա տվության կենտրոն,որը նա ղեկա վա-րում էր:

Ես սկսեցի այցելել այդ կենտրոնը եւ դա ինձ դուր եկավ: Հետո ինձ դուր եկավ հոգե բանի աշխա տանքը այնքան, որ ես սկսեցի նաեւ հաճախել դասընթացների: Այնուհետեւ ես ընդունվեցի հեռակա բաժինը եւ ստացա հոգեբա-նի կրթություն:Այժմ աշխա տում եմ այդ հոգեբանական կենտրո նում եւ կա րող եմ այնտեղ երե խայիս էլ վերց-նել:Ես պարզապես ուզում էի նրան շնորհակ ալություն հայտնել այս հնարավ որության համար:

Եթե մի քանի տարի առաջ ինչ-որ մեկը ինձ ասեր, որ ես դառնալու եմ հոգեբան եւ աշխատելու եմ այս ոլորտում՝ ես կծիծաղեի:Սակայն, բախտս ժպ տաց ինձ, եւ ես հանդի պեցի այս բարի մարդուն: Հի մա իմ կյանքն փոխ վել է:Դուք երբեք չեք իմա նա, թե ինչ կլինի ձեզ հետ մի քանի տարի հետո եւ ինչ մարդկանց հետ կհան դիպեք:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS